referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Vírus ekumenizmu
Dátum pridania: 28.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Všetci ľudia na zemi sa delia na dve skupiny: spasení ľudia – Božie deti, ktorí uverili v Krista, sú zmierení s Bohom cez Kristovu obeť a čaká ich večný život a nespasení ľudia, ktorí žijú naďalej vo vzbure voči Bohu a ktorých čaká spravodlivý trest za ich hriechy v pekle. Neexistuje iná cesta ku spáse ako Kristus! „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neu­vidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ (Ján 3:36) Všetci ľudia sú od narodenia pod Božím hne­vom (Efezským 2:3). Kristom sme uzmierení s Otcom (Kolosenským 1:20) a len cez vieru v neho môžeme s dôverou pristupovať k Otcovi (Efezským 3:12). Jemu bola daná všetka moc na nebi, na zemi, aj pod zemou (Filipským 2:10,11). Nikto nemôže prísť k Bohu inou cestou ako skrze neho (Ján 14:6), pod slnkom nie je iné meno, cez ktoré môže človek dôjsť ku spáse (Skutky 4:12). Kristus je svetlom pre každého, kto prichádza do tohto sveta (Ján 1:9) a ten, kto ho nenasleduje, blúdi v temnote (Ján 8:12). Kto nie je s ním, je proti nemu (Matúš 13:30), a kto si ho nectí, nectí ani Otca, ktorý ho poslal (Ján 5:23). Jemu zveril Otec súd nad ľuďmi, ale kto neverí, je už odsúdený, lebo neuveril v meno jediného Syna Božieho (Ján 3:18), ani v Otca, ktorý ho poslal (Ján 17:3).Biblia absolútne vylučuje, aby bol niekto spasený inak ako skrze Krista. Každý človek je hriešnik, a za vlastné skutky si zaslúži spravodlivý trest, ktorým je nekonečné utrpenie v pekle. Boh dáva milosť zadarmo, a my ju prijímame vierou, keď uveríme v zvesť evanjelia. Evanjelium však najprv musíme počuť. Nikto, kto o Kristovi ani len nepočul, spasený byť nemôže!Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neu­verili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní?“ (Rimanom 10:13-15)Ak by sa niekto zúčastňoval na spoločnej modlitbe s falošnými náboženstvami, má priamy podiel na konaní, ktoré Boh neschvaľuje, lebo „v jedného Boha budeš veriť“. Cirkev sa nemá modliť s neveriacimi, ale za nich. Apoštol Pavol by mohol zopakovať svoje slová, keď píše Korin­ťanom: „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprá­vosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim? Aké spojenie medzi chrámom a modlami?“ (2. Korintským 6:14-16)


JEDINE VIEROU!


Doteraz sme sa zaoberali dôležitou pravdou evanjelia, že Boh bude všetky hriechy trestať, a nebyť toho, že Ježiš Kristus niesol trest za ľudské hriechy, trpeli by sme zaslúžene v pekle. To ale nie je celé evanjelium.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.