referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Vírus ekumenizmu
Dátum pridania: 28.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Kresťanstvo zachvátila ťažká choroba s názvom ekumenizmus. Celý svet volá po jednote, uzmie­rení, tolerancii a po vzájomnej spolupráci. Čo vlastne môže byť zlé na vzá­jom­ných boho­službách a stretávaní sa? Veď sám Pán Ježiš Kristus nás vyzýva k jednote, keď sa pri­ho­vára k Otcovi „aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, a že si ich miloval ako si mňa miloval.“ (Ján 17:21-23)


Áno, Ježiš Kristus sa prihovára za jednotu, ale poďme skúmať, medzi kým má jednota nastať a v čom.


JEDNOTA MEDZI KÝM?


Je všeobecne prijímané, že jednota má panovať v cirkvi. To je pravda, ale menej je zná­me, čo vlastne cirkev je. Pozrime sa naspäť do Ježišovej modlitby, aby sme uvideli, za koho prosí: „Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.“ Teda jednota sa nevzťahuje na celý svet, ale iba na tých, ktorých mu Otec dal, aby za nich položil svoj život: “Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“ (Ján 17:6) Títo ľu­dia sú spasení kresťania, ktorých Boh povolal z tmy do svetla, keď boli ešte mŕtvi vo svojich hriechoch (Efezským 2:1). Ku svojej spáse ničím neprispeli, ani sa ako prví sami pre Krista neroz­hodli, pretože „nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vy­volil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“ (Ján 15:16). Pre Krista sa roz­hodneme až na základe jeho roz­hodnutia a prvotného pô­so­benia v našom srdci. Následne ako sme priťahovaní, sa pre Krista dobrovoľne rozhodu­jeme. Slovo cirkev, ktoré sa pou­žíva v slovenských pre­kla­doch Biblie na viacerých miestach, je v gréckom origináli slovo ekklesia. Je odvodené z gréc­keho kaleo – volať, povo­lávať, zhromažďovať a preto vhodný preklad, ktorý za­chováva pôvodný obsah slova ekkle­sia je „povolaní“. Cirkev sú teda ľudia povolaní Bohom za istým účelom. Cirkev nie je ľudský výtvor. Cirkev nie je ani ľudským majetkom. Cirkev nie je organizácia, nie je to klub, nie je to kostol alebo kultúrny dom. Cirkev je Telo Kristovo (1. Korintským 12:27)! Človek zakladá orga­nizácie a nazýva ich cirkvami, ale len Boh môže založiť ekklesiu Kristovu. Ekklesia nebu­de mať chýbajúcich členov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.