referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lenka
Nedeľa, 4. júna 2023
Biblia, absolútny základ pravdy a rímskokatolícka autorita
Dátum pridania: 18.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 949
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 

To je presne to isté, čo hovorí apoštol Pavel:
„O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktorými učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.“ (1. Korintským 2:13). Zjavne vo svetle, ktoré vrhá Božia pravda, je viditeľná Jeho pravda. (Porovnaj Ján 3:18-21 " ...ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je ten súd, že svetlo prišlo na svet,ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však uskutočňuje pravdu, ide k svetlu, aby bolo zjavné, že svoje skutky vykonal v Bohu."
a
2. Korintským 4:3-7) " Ak však naša radostná zvesť je aj zahalená, je zahalená tým, čo idú do zatratenia. V nich boh tohto sveta zaslepil myseľ neveriacich, aby im nezasvitla žiara radostnej zvesti slávy Kristovej, ktorý je obraz Boží. Veď nie seba kážeme, ale Krista Ježiša Pána, seba však pokladáme za vašich otrokov kvôli Ježišovi. Lebo Boh, ktorý povedal, aby z temnôt zažiarilo svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby vyžarovalo poznanie slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Lenže tento poklad máme v hlinených nádobách, aby (bolo zrejmé), že táto nesmierna moc je z Boha, a nie z nás."

Apoštol Peter na podnet Ducha Svätého vyhlasuje: „Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“ (2. Petra 1:20-21). Logicky teda Peter objasňuje, že aby sa zachovala čistota písaného slova Svätého Boha, zdroj výkladu musí pochádzať z toho istého čistého zdroja ako prameň samotného Písma. Písmo sa dá správne pochopiť len vo svetle Písma, keďže ono jediné je nepoškvrnené. Len cez svetlo Svätého Ducha sa dá Písmo správne chápať. Svätý Duch spôsobuje, aby tí, ktorí sú Pánovi, chápali Písmo (Ján14:16-17,26).- "A ja požiadam Otca, a dá vám iného Zástupcu, aby bol naveky s vami - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho (však) poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás."
" Avšak Zástupca, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal."

Keďže Duch toto robí skrze Písmo, zjavne je to v súlade s princípom, že Písmo samotné je neomylnou zásadou výkladu jeho vlastnej pravdy: „Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda.“ (1. Jána 5:6).
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Richard Bennet - výber z prednášok
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.