referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Večera Pánova - duchovné spoločenstvo s Pánom
Dátum pridania: 18.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 377
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.4
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 30m 40s
Pomalé čítanie: 46m 0s
 

Najprv evanjelium milosti, potom, následne po ich prijatí v Milovanom, je podstatou Novej zmluvy spoločenstvo s Otcom skrze spoločenstvo so Synom, v spoločenstve so Svätým Duchom.

Skutočná láskyplná komunikácia
Takéto spoločenstvo v Novej zmluve bolo predpovedané: „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, - znie výrok Hospodinov...“ Takéto spoločenstvo je podstatnou črtou Novej zmluvy. Pán Ježiš Kristus je prostredníkom tohto dedičstva, ako bolo prehlásené: „Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.“ Dedičstvom je dokonalé poznanie Otca a Syna. „A to je život, aby poznali Teba jediného pravého Boha, a ktorého i poslal, Ježiša Krista.“

Tak ako vyhlásil Mojžiš v Starej zmluve: „To je krv zmluvy, ktorú vám nariadil Boh.“ , tak vyhlásil Ježiš Kristus: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku!“ Kristov príkaz pri ustanovení Jeho večere nie je jednoducho „pre spomienku“, ale je to láskyplné pripomínanie si samotnej Osoby“ Význam koreňa slova “pamiatka“ tu nesie so sebou pojem spoločenstva so samotným Pánom.

Apoštol Pavol zdôrazňuje kľúčovú myšlienku jednotnosti s Pánom v Jeho večeri v 1. Korintským 10:16, kde hovorí: „Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho?" Základnou podstatou pri Pánovom stole nemôže byť doslovne fyzická prítomnosť Pána, kvôli príčinám daným v samotných vysvetleniach z Písma, na ktoré sa obrátime neskôr. Jednota, ktorá sa vyučuje, je jednotou duchovného spoločenstva s Bohom a s Jeho ľudom a oslavuje sa pri Pánovom stole. V novom Jeruzaleme bude toto spoločenstvo tvárou v tvár, ako je to načrtnuté v 1. Jána 3:2: „Milovaní, teraz sme dietkami Božími, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.“ Ale zatiaľ v Novej zmluve sa skutočnosť našej jednotnosti s Pánom oslavuje v znameniach a nie tvárou v tvár. „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ Obrad Jeho Novej zmluvy je dokonalým spoločenstvom s Ním.

Základ pre presvedčenie o duchovnej prítomnosti Pána
V pravde Pánovho slova, že túži po tom, aby veriaci mali plné uistenie ohľadom toho, čo urobil a povedal, preukázanie pravosti a záruka Jeho diela sú potvrdené prísahou, aby mali plné uistenie a útechu. „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ Toto je právne vyhlásenie samého Krista pre veriacich, ktoré im patrí.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.