Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Boží zákon a Božie evanjelium

Príslovia 14:12 Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec je cestou k smrti.
Biblia označovaná aj Písma alebo Sväté Písma je slovom od Boha, ktorý nikdy neklame. Slovom pre nás ľudí. Boh nám ich dal na to, aby nás informoval o sebe a o nás a varoval pred následkami života, ktorý žijeme. Od začiatku do konca Boh chce, aby sme Písmom poznali pravdu o našom hriechu a bláznovstve, o našej vzbure a vine a tiež aby sme poznali jediné riešenie našej viny. Písma neboli napísané na to, aby nám pomohli cítiť sa dobre alebo zlepšiť kvalitu života alebo nás potľapkali po pleci slovami: „Ty si fajn, neboj, všetko bude v poriadku“. Podľa Písem sa situácia nás ľudí vôbec nedá označiť slovom fajn.

Príslovia 14:12 "Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec je cestou k smrti."

Dôkazom našej hriešnosti je aj to ako ľahko sa my ľudia necháme hocikým oklamať a podviesť. Stačí, aby nám prisľúbil nejaký zaručený výsledok, nejaký rýchly zisk, niečo lákavé, po čom práve túžime. Najčastejšie je to tak, že my máme podať nejaký výkon. Nemusí byť dokonalý, mnohokrát stačí aspoň snaha a podľa možnosti úprimná. Ak splníme podmienky, výsledok sa údajne určite dostaví. Počujeme ponuku, vidí sa nám ako správna, napr. preto že našu úlohu v danom návrhu preciťujeme ako dôležitú. V okamžiku sme vyrástli v svojich vlastných očiach, to určite bude správna cesta. Písmo ale prísne varuje. Sme ľahko oklamateľní, ľahko uveríme ilúzii, vidine a preludu.

Príslovia 14:12 "Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec je cestou k smrti."

Ale snáď v ničom nie sme viac náchylní dať sa oklamať, než v otázke náboženstva, Boha, večného života a toho ako získať spasenie. V tom najdôležitejšom, totiž ako získať večný život, sme najmenej dôslední a najviac povrchní. Kráčame po ceste, ktorá sa nám vidí správna, a neuvedomujeme si, že to môže byť cesta smrti.

Príslovia 14:12 Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec je cestou k smrti.

Dnes chcem hovoriť o jednej konkrétnej ceste, na ktorej konci je smrť a to hneď dvojaká. Po prvé smrť vo vzťahu k pozemskému života a k terajšiemu veku, či času. Po druhé smrť vo vzťahu k večnému životu alebo tiež k budúcemu veku, či času, ktorý ešte len príde. Ak si uveril tvrdeniu, že k večnému životu sa dopracuješ tak, že budeš konať dobré skutky, že budeš poslúchať Boží zákon, potom si uveril nepravde. Ak veríš, že dokážeš podať výkon, ktorý Boh vyžaduje, podľahol si sebaklamu. Dovoľte mi byť priamym.

Ak si myslíš, že podmienkou na spasenie je mať na konci života na konte viac dobrých skutkov ako zlých, si na ceste, ktorá vedie k smrti.
Dnes večer vás všetkých chcem konfrontovať s výpoveďou Božieho slova.

Rímskym 3:19 "A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu"

Boh teda čaká od ľudí, že keď sa pozrú na jeho zákon, stíchnu všetky hlasy, zavrú sa každé ústa a každý človek do hĺbky srdca precíti svoju vinu.
Prečo vôbec existuje Boží zákon?
Boh je morálne dokonalá bytosť. Je svätý v každom ohľade a nie je v ňom vôbec žiadna tma ale iba svetlo. Jeho charakter, myslenie i skutky sú vždy v dokonalom súlade s ním samým. Je to jeden z dôvodov, prečo je Boh Biblie taký úžasný.
Čo je Boží zákon?
Zákon je zjavením Božích požiadaviek na človeka. Zákon odráža v podobe prikázaní, zákazov, nariadení a požiadaviek Boží svätý charakter. Zákon je taký, aký je Boh. Zákonom Boh deklaruje, že chce celý život každého človeka pre seba. Každú myšlienku, motív, rozhodnutie, skutok, úmysel.
Zákon je perfektný v tom, načo je určený. Pavol hovorí, že prikázanie je sväté, dobré a spravodlivé.
Od kedy existuje zákon?
Od okamžiku, kedy bol stvorený človek. Adam dostal od Boha prikázanie jesť zo všetkých stromov okrem stromu poznania dobrého a zlého. Dostal jeden zákaz. V Božom vesmíre platí, že kde je človek stvorený Bohom, tam je aj Boží zákon pre život človeka. Boh od začiatku uviedol zákon ako morálny štandard pre život človeka. Základné tvrdenia o Božom zákone?

Hovorí o výkone, ktorý človek musí priniesť Bohu, aby mohol žiť navždy pred Bohom
Oznámenú odmenu dostaneš iba za 100% poslušnosť. Nestačí 50 ani 80 ani 99%.
Trest ťa čaká už pri prvom neuposlúchnutí. Tak to bolo od začiatku a bude stále. Preto ťa zákon diskvalifikuje už pri prvom hriechu.
Čo ďalej potrebuješ vedieť o zákone?
Rímskym 3:20 " pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu"

Ak si tu dnes večer a v tvojom živote sa snažíš ísť k Bohu skrze zákon, potom Ti musím oznámiť, že Boží zákon ťa zbavuje a zbaví života skrze hriech, ktorý je v tebe. Ten Boží zákon o ktorom Písmo hovorí, že je svätý a dokonalý, duchovný a dobrý, presne ten zákon ťa pripraví o večný život, ak budeš naďalej tvrdošijne zotrvávať v snahe získať pred Bohom zásluhy.

Pýtaš sa: Ako sa to len môže stať, že tento dobrý zákon mi spôsobí večnú smrť? Ako je to možné?

Odpoveď na túto otázku je, že sa to deje tromi spôsobmi. Vlastne sú to akoby tri strany jedného trojuholníka, z ktorých jedna vysvetľuje tie ostatné a naopak. Sú to tri aspekty tej istej jednotnej reality, prečo pokus dostať sa k Bohu cez poslušnosť Božiemu zákonu vedie k nášmu odsúdeniu; zakaždým. Vôbec nezáleží na tom, či sa o to snažíš úprimne alebo neúprimne.

Podľa Božieho zákona sme všetci odsúdení, pretože k Božiemu zákonu my hriešni ľudia prichádzame s jedným z troch možných postojov.
Tri postoje, rovnaký výsledok:
V prvom prípade si hovoríme: Záleží mi na tom, aby som poslúchol Boha. Budem žiť tak, ako to chce on. Áno, ja to dokážem. Sú to predsa správne veci. Boží zákon je dobrý. Ja určite naplním to, čo Boh chce. Mne sa podarí dodržať to prikázanie. Ja na to mám. Je to v mojej sile. Je mi to možné.
Výsledok? Začínaš stavať pred Bohom svoju vlastnú spravodlivosť. Neuspeješ však, pretože všetko čo robíš, aj tá najlepšia snaha v najjasnejší a najsnaživejší deň tvojho života je poznačená hriechom. Tvoj najlepší skutok, nech by už v ľudských očiach vyzeral akokoľvek dostatočne, je v Božom oslňujúcom svetle len ligotavým hriechom a trblietavou neprávosťou. Boží zákon ťa zabije, kvôli tvojmu hriechu. Večný život nezískaš.

V druhom prípade si hovoríme: Áno, je tu Boží zákon a má pravdu v tom, čo mi hovorí. Existujú spravodlivé a sväté skutky a existujú nespravodlivé a hriešne skutky. Ale ja na to nemám. Ja to nedokážem. Nie je to v mojej sile. Nemá to zmysel. A nakoniec, nie som sám, kto bude robiť zlo. Veď to robí každý všade naokolo. Nikomu sa ešte nepodarilo žiť dokonalý život a nepodarí sa to ani mne. Tak načo to vôbec skúšať?
Výsledok? Kohútik hriechu otváraš naplno. Odhadzuješ posledné zábrany robiť zle. Poddávaš sa svojím hriešnym žiadostiam a plnými hltmi ujedáš zo zakázaného ovocia. Hriech ťa baví viac a viac. Slúžiš mu ako otrokárovi 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Boží zákon ťa zabije, keďže s definitívnom platnosťou ohlasuje vinu za Tvoj hriech. Večný život nezískaš. Čaká ťa súd a večná smrť.

V treťom prípade si hovoríme: Nechcem počuť o žiadnom Božom zákone a o žiadnom Bohu. Nezaujíma ma žiadne prikázanie, ani Zákonodarca. Nechcem mať nič spoločné s nejakou Božom požiadavkou na spravodlivý život. Žijem a budem žiť bez zákona. Sám si stanovím, čo je správne a čo nie. Nikto mi do toho nikdy nebude hovoriť.
Výsledok? Uvedom si prosím, že svoj život máš len preto, že Ti ho dal všemohúci Boh. Nechceš počuť o tom Bohu, bez ktorého by si nikdy nemohol chcieť alebo nechcieť, poslúchnuť alebo sa vzbúriť. A preto ešte aj vo svojej vzbure a tvrdosti si v každej sekunde bytostne odkázaný na schopnosti, ktoré Ti dal ten, ktorý existoval skôr ako Ty a bez ktorého nemôže existovať nič z toho, čo okolo seba vidíme. Žiješ na dlh, ktorý sa každým dňom šialeným tempom zväčšuje. Okrádaš Boha o to, čo mu patrí. Neoslavuješ ho a neďakuješ mu za to, čo od neho každý deň dostávaš.

V bezstarostnom sebectve si každý deň hltavo berieš z Božích darov, žiješ v jeho vesmíre, obývaš zem, ktorá patrí jemu, a pritom odmietaš počuť o ňom a žiť tak, ako to chce on. Zákon, ktorý si si sám stanovil ťa ale odsúdi a zabije. Sám totiž nechceš, aby niekto okrádal teba; úzkostlivo strážiš svoj majetok, svoje zdravie, svoju česť a svoju rodinu. Zato sa neštítiš bezcitne olupovať Boha. Máš dvojaký meter a Boží zákon odsudzuje dvojaký meter. Boží zákon ťa zabije, keďže zákon obnažil a zverejnil pred celým vesmírom Tvoj hriech. Večný život nezískaš.

Každým našim skutkom sa nachádzame uprostred tohto rovnostranného trojuholníka.
A tak sa dostávam ku záverečnej otázke...Po akej ceste ideš k Bohu? Ideš po ceste Božieho zákona alebo po ceste Božieho evanjelia?

Na pripomenutie:
Príslovia 14:12 "Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec je cestou k smrti."

Možno ideš po tejto ceste a všetku svoju nádej si založil na dvojakom sebaklame:
1. že si dosť dobrý, aby si Boha uspokojil svojimi skutkami. A to je sebaklam.
2. že Boh to neberie so svojím zákonom až tak vážne. Že na konci aj tak prižmúri oči a uspokojí sa s čiastočnou poslušnosťou. Aj toto je klamstvo. Boh nie je morálny relativista, ako si to mnoho ľudí naivne namýšľa.
Otázka teda znie:

Ideš k Bohu cez zákon alebo skrze evanjelium milosti?

Boží zákon hovorí: „Urob!“
Evanjelium milosti hovorí: „Všetko je dokonané!“

Boží zákon prikazuje
Evanjelium milosti zasľubuje

Boží zákon zabíja a zbavuje života
Evanjelium milosti dáva život

Boží zákon odsudzuje
Evanjelium milosti ospravedlňuje

Boží zákon odhaľuje hriech
Evanjelium milosti očisťuje od hriechu

Nikto nebude spasený zo skutkov zákona
Každý, kto verí v evanjelium, bude spasený

Čo je evanjelium?
Evanjelium je úplne iné ako zákon. Evanjelium totiž nehovorí o tom, čo máš urobiť Ty ako výkon ale o tom, čo urobil Boh v osobe svojho Syna Ježiša, aby zachránil hriešnikov.
Apoštol Pavol nám o tom hovorí v týchto slovách:

Galatským 4:4 "Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,
5 aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo."

V evanjeliu môžeš získať vykúpenie zo všetkých svojich hriechov. V evanjeliu Ti Boh ponúka dokonalú spravodlivosť ako dar, za ktorý nemusíš a nesmieš nič zaplatiť. Na to, aby si mohol žiť večne s Bohom potrebuješ spravodlivosť, ktorú Boh bezpodmienečne vyžaduje.

Čo je to spravodlivosť? To o čom sme na začiatku hovorili:
mať splnené všetko čo Boh vyžaduje na 100%
neurobiť ani jeden jediný hriech
a to všetko od prvého okamihu života až do konca
V evanjeliu Ti Boh ponúka takúto spravodlivosť zadarmo. Ponúka ti vyhlásenie, v ktorom povie, že na teba pozerá ako na človeka, ktorý celý život žil v perfektnej poslušnosti Božiemu zákonu. Iný spôsob ako prísť k večnému životu neexistuje.
Zákon ťa zabije. Evanjelium Ti ponúka život.
Uver v Božie evanjelium a budeš spasený.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk