Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zmysel života

Jakub 4:14 "vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne."

Otázka č. 1: Čo je život? Aký je život?

Otázka č. 2: Čo je tvoj život? Aký je tvoj život? Individuálne.

Jakub 4:14 "vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne."


Takto hovoriť nie je pre Bibliu nezvyčajné, ale naopak typické. Jakubova výpoveď nie je izolovaná. Nejakých zhruba 2000 rokov pred ním žil muž Jób. V Biblii, v tej prvej časti pre ktorú sa zaužívalo označenie Stará zmluva máme knihu Jób, ktorá hovorí o tomto mužovi.

Aj Jób, ktorý bol mužom, čo veril v Boha, hovorí.

Jób 7:7 "Pamätaj, že môj život je ako vietor; moje oko už viacej neuvidí dobrého;"
Jób 7:9 "Jako zaniká oblak a ide ta, taký je aj ten, kto zostupuje do hrobu; nevyjde zase hore;"

Iný muž Dávid bol kráľom nad Izraelom v čase zhruba 1000 rokov po Jóbovi a 1000 rokov pred Kristom. Tento Dávid napísal množstvo Žalmov a veľa kresťanských piesní čerpá motív práve z Dávidových Žalmov. Snáď ste už o ňom počuli, možno ste si čítali Bibliu a narazili ste na zmienku o Dávidovi. Bol to kráľ, ktorého mali Židia veľmi radi a dodnes pre nich predstavuje ohromnú postavu. Avšak nie len pre Židov ale i pre všetkých kresťanov, čo milujú Bibliu a Boha.

Ale aj žalmista Dávid vo svojom Žalme 39 hovorí:
Žalm 39:12 "Áno, vskutku je márnosťou každý človek. Sélah."

Tu sa nám prekladatelia snažili pomôcť a tak používajú slovo márnosť, ničotnosť, prázdnota, pominuteľnosť. Ale pôvodné hebrejské slovo (hevel) je v skutočnosti: závan, para, ľahká hmla, opar, výpar, dych, výdych.

Tú istú pravdu nám prináša i:
Žalm 62:10 "Púha márnosť sú synovia človeka, lož i synovia mocného muža. Keby ich položil na váhu, boli by všetci dovedna ľahší než márnosť."

Prekladatelia odviedli znamenitú prácu. Snažia sa vysvetliť rozmer toho slova. Hebrejčina ale hovorí: para, hmla, výdych.

Takže je tu pre Bibliu známa téma. Život ako para, opar, ľahká hmla a dych.
Pozor. Nie dym. Dym je ťažký. Pomaly sa rozplýva a dlho sa zdržiava. To nevyhovuje pre biblickú ilustráciu.
Určite to dobre poznáme. Studené zimné ráno, kedy vyjdeme z domu a vydýchneme na ulici. Na chvíľku ho zhliadneme a tak rýchlo sa rozplynie.

Vo svetle toho sa dnes pýtam túto otázku. „Aký je život? Čo je život?“. Dnes túto otázku často nepočuť. Ak sa ju aj dnes pýtajú ľudia, tak len veľmi povrchným spôsobom.

Myslíme tým, budem šťastný, užijem si život? Ale toto nie je dobrá otázka na pýtanie sa.
Čo vôbec je život? O čom v skutočnosti život je? Bez správnej odpovede nemáme šancu pochopiť svoj vlastný život.
Niekedy sme ako ten malý pavúčik v kuchyni, ktorý si žije niekde zalezený a skrytý a len si sem tam niečo chytí pre seba. Nejdeme na výpravu za hlbším a skutočnejším poznaním. Na čo je život? Kto je Boh? Čo je hriech? Čo bude po smrti? (z našej pozvánky otázka)? Čo je duša? Kto je Ježiš? Na čom záleží? Odkiaľ tu som?
Tak sa sami odsekneme od poznania a zatvárame sa do malej skrinky bez svetla, kde žijeme život ako pavúčik z kuchyne.
Táto otázka sa dá zodpovedať iba v duchovnom kontexte.
Príklad – nájdeme niekde volant.
Nemôžete ho vysvetliť ak nespomeniete auto a cestu a spaľovací motor a brzdy a benzín.
Takisto sa ani život nedá vysvetliť inak, než len tým, že budeme hovoriť o jeho skutočnom význame a večnosti a Bohu a tom, čo bude po smrti.
Veľa otázok je takých, že na ne môžeme odpovedať povrchným alebo hlbokým spôsobom.
Čo je telefón? Kus plastu do ktorého hovorím a z ktorého počujem zvuk. To je taká plytká odpoveď. Masívna technológia je za tým, aby človek mohol hovoriť do telefónu. A ešte niečo hlbšie, že človek komunikuje a to v slovách a že vytvára vzťahy, raz krátkodobé, inokedy dlhodobé a že má potrebu rozprávať k iným ľuďom. KĽÚČ – čo je to? Otočiť a odomknúť?
Na čo je život?
Plytká odpoveď = na zábavu, jedenie, pitie, množenie, míňanie peňazí, dovolenku, zmyslový pôžitok.
Nedá sa vysvetliť život ak nebudeme hovoriť o večnosti, zodpovednosti, Stvoriteľovi, nebe, pekle, treste, Božom zákone, počiatku a konci všetkého.
Príbuzná otázka:
Z čoho sa skladám?
Jedna možná odpoveď je, že som iba chémia, a hlavne voda. V tejto odpovedi ak by ma dehydrovali, tak ostane kôpka sušiny a to som ja.
Iná odpoveď, ktorá ma vedie do hĺbky: mám telo ale mám aj dušu. Som aj niečo hlbšie než len žalúdok a spánok. To niečo hlbšie má večnú budúcnosť.
buď s Bohom v nebi
alebo bez Boha vo večnom zahynutí a utrpení
Koľko bude trvať život? – 20, 30, 40, 70 rokov?
pri plytkej odpovedi sa zaujímam iba o zemský fyzický život
ale ja mám dušu, nie som zviera. Niečo vo mne je tak veľmi hlboké a pýta sa to po živote dlhšom ako len zopár rokov. Nejako inštinktívne sa zaujímam o život po smrti.
Aké sú moje ciele, plány?
Uvažujem spôsobom na najbližších 5 dní alebo aj 5 mesiacov alebo aj 5 rokov?
Žiadne ciele pre večnosť? Žiadna túžba po pravom Bohu? Žiadne pýtanie sa po istote v živote? Sen o tom, že s ním môžem chodiť, mať s ním vzťah? Ľúbiť ho? Zažiť jeho dotyk a dobrotu?
Čo po Tebe zostane? Aké dedičstvo?
Či málo alebo veľa, v sekunde keď opustíš zem sú preč.

Pozemské úspechy, bohatstvo?

Žalm 39:7 "Áno, človek ide ta jako tôňa; púha márnosť je, za čo sa nepokojí; hromadí, a nevie, kto to všetko poberie."
Nejaký človek možno vybuduje firmu a potom zomrie a tú firmu preberie nejaká veľká nadnárodná korporácia, ktorá ju zmení na nepoznanie.
Alebo necháš iným ľuďom niečo pre večnosť? Sám spoznáš Ježiša a aj iným ukážeš Ježiša. Budú vďačný, že sa od teba naučili cestu do neba a prijali život, ktorý dáva Boh ako dar.
Aké veci sa chystáš zažiť?
Cestovať po svete a zažiť zážitok a postaviť dom? Prežívať len zemské skúsenosti?
Alebo obrátenie k Bohu – odpovede na modlitby, chápanie slova Božieho, jeho prítomnosť
Čí je Tvoj život?
Patrí tebe? Naozaj? Máš nad ním moc? Vieš všetko vo svojom živote zmeniť ako chceš?
Patrí svetu? Patrí diablovi? Patrí Bohu?

Jakub 4:14 "vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne."

Tak aký je Tvoj život:
Z ľudskej perspektívy nakrátko, kratučký a bez nejakej istoty zajtrajška
O pare:
o všetci to poznáme, keď vydýchneme do mrazivého ovzdušia
1. úplne nesolídny, chýba hmota
2. bez tvaru
3. nepevný a netrvácny vo svojej povahe
4. nestály – ovplyvní ťa telka, kolegovia, prostredie, rodina presne ako para ktorú vietor rozfúkava do rôznych smerov

Vidíte, to sme my bez Boha. Nechceme to možno priznať, ale bez obrátenia k Bohu, bez jeho pravdy, bez princípov, ktoré zasadí do nášho života sme para na ktorej nie je nič pevné.
Ale je ešte život, ktorí poznajú tí, čo sa obrátili a prišli k Bohu. Áno, zdôrazňujem prišli osobne k Bohu a našli ho a on sa stal tým jediným pevným a stálym a robustným a bezpečným v ich živote. Nenašli to v sebe, našli to v niekom mimo seba, v osobe Boha. Pravda o človeku: bez tvaru, bez pevnosti a stálosti, para nemá moc nad sebou, vietor a aktuálne počasie o nej rozhoduje a tak aj človek každá móda a vrtoch ho zaženie niekam inam

Život sa môže zdať pevným ale v skutočnosti nie je:
- keď sa pozriete z okna lietadla na oblaky
- alebo možno v studenej kúpeľni sa môžem snažiť dýchnuť jedným smerom ale hneď sa para rozptýli na všetky strany.
Tak ťažko je paru smerovať. Nevieme, kde sa poberá a takí sme aj my.
Nemôžeme presne ovplyvniť svoj život a nasmerovať ho, že kde budem o rok, dva, tri. Nevyhneš sa obtiažam, bolesti, zlým rozhodnutiam.

Jakub 4:14 "vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne."

Je to pravda o všetkých ľuďoch?
Áno, bez výnimky o všetkých.

Izaiáš 40:6 "Hlas hovorí: Volaj! A povedal: Čo mám volať? Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako poľný kvet:"

2 Kráľov 24:11 "A prišiel aj Nabuchodonozor, babylonský kráľ, proti mestu, kým ho obliehali jeho služobníci.
12 Vtedy vyšiel Jehojachin, judský kráľ, k babylonskému kráľovi, on i jeho matka i jeho služobníci i jeho kniežatá i jeho komorníci, a babylonský kráľ ho vzal v ôsmom roku svojho kraľovania.
14 A prestehoval celý Jeruzalem i všetky kniežatá i všetkých udatných mužov, desať tisíc zajatých, i všetkých tesárov a zámočníkov; nezostalo nič krome chudobného ľudu zeme."

Moje svedectvo. Roky som sa snažil všetko pevne držať vo svojich rukách. Ale potom na Vysokej škole, keď som mal 18 rokov sa všetko zrútilo. Zaplietol som sa zlých vecí a padol som na dno existencie. Ako som len vedel, že som para. Najprv dlho, dlho som myslel len na to, čo bude so mnou a so mnou a so mnou. Moja zábava, moje pôžitky, môj úspech ale potom prišiel moment, keď som pochopil, že v sebe nič nenájdem. Že nemám moc nad svojím životom. Zrazu sa mi rozvidnelo v tom, že to bola len ilúzia o vlastnej sile.
Keby som len skôr celým srdcom veril tomu, že ma stvoril Boh, že ma k sebe volá, že ho potrebujem, že mi dal do svedomia svoje zákony, že môj hriech prišiel vyriešiť Ježiš, že existuje milosť pred hriešnika, že život sa smrťou nekončí. Ja som o tých veciach počul aj skôr, ale nebral som ich vážne.
Keby som len skôr poznal tú hĺbku života, ktorý je v Bohu a tú pevnosť a istotu v ňom a v jeho spasení.
Koľko tu ešte budeš?
Človek môže študovať históriu ale nie budúcnosť.
Teraz niečo o tom, čo je pevné a stále a isté:
Sú to veci, ktoré nie sú para a dych a vánok a vietor a opar. Boh nie je para
Na neho sa môžeš spoľahnúť. On sa nepohne. On je skala a základ. Nikdy neklame ani nezavádza.
Nebo existuje a to navždy
To ohromné miesto, ktoré Boh pripravil pre spasených. Kto sú spasení?
Tí, čo vyznali svoje hriechy a uverili v riešenie, ktoré pripravil Boh. Boh sa rozhodol riešiť ľudský hriech, ktorý stoji ako prekážka medzi ním a nami.
Bude tam žiť každý kto sa obrátil. Na začiatku obrátenia stojí to poznanie, som para.
Peklo existuje a to navždy
To strašné miesto, kde Boh pošle ľudí ako spravodlivý trest za ich hriechy.
Nie je to mýtus ani báj ale pevná skutočnosť.
Tvoja duša existuje:
Je trvácnejšia a dokonca dôležitejšia ako tvoje telo. Pretože ju máš tak si človekom. Ježiš Kristus nie je para:
On je večný Boží syn
On sa naozaj vtelil
On naozaj žil bezhriešny život, aby sa kvalifikoval ako Svätý Baránok, ktorý dá svoj život ako obeť zmierenia
A naozaj sa jeho poslušnosť stane tvojou spravodlivosťou, keď uveríš a obrátiš sa
On je naozaj Spasiteľ
Golgota nie je opar:
je to skutočná doslovná história. Tam Kristus skutočne trpel a skutočne vyniesol hriechy.
Obrátenie k Bohu naozaj existuje:
Poznáme ako to je byť vyliečený z choroby. Ale obrátenie je ďaleko skutočnejšie než vyliečenie z nemoci, či uzdravená noha. V obrátení začína nový život, nový začiatok. U Boha je vždy šanca začať nový život v obrátení.

A aká je to zmena myslenie, hodnôt, túžob, plánov, vzťahov. Všetko sa stane iné. Keď prídeš ku Kristovi, príde niečo pevné do života, čo si predtým nemohol poznať
Nová identita existuje:
Si Božie dieťa. Teraz sa mu chceš páčiť a žiť pre neho a to ťa oslobodí od sebectva a samospravodlivosti. Prídu pevné princípy a pravda.
To všetko a ešte viac prichádza cez obrátenie

Zachráni mňa? Áno, ak
Zmení mňa? Áno, ak
Povedie ma životom a privedie do neba?
Pokánie z hriechov
Uveriť v Krista
Dať mu svoj život

Jakub 4:14 "vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne."
Môj i Tvoj život je ako para ale Boh je istota.
Aký život budeš žiť?
Len ten život základný: jesť, piť, spať, zohriať sa a sem tam pobaviť a rozptýliť?
Alebo ten skutočný hlboký život, ktorý pozná len kresťan? Život Božieho dieťaťa, kde je všetko nové a kde si v Božej rodine a kde sa Boh o Teba stará a kde spoznávaš Božie svetlo a Božiu lásku?.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk