Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Viera v Boha

Veríme v Boha a veríme že záleží na tom, aby človek veril v Boha. To znamená, že keď rozmýšľam nad nekonečnou minulosťou, tak idea tej myšlienky ma nevedie ku:
1. hmote
2. energii
3. plyn
4. fyzikálne zákony
5. ničote
6. niečo neisté, nejasné, záhadné
7. ALE K OSOBE, K BYTOSTI

Keď rozmýšľam nad ľudskou drámou tisícročí, čo sú za nami so všetkým pýtaním sa po zmysle, kráse, niečom hodnotnom, trvalom, naozajstnom tak mi to ukazuje na bytosť nad nami všetkými.
Kresťanstvo je zjavenie
Sme presvedčení, že kresťanstvo je zjavenie od toho Boha, ktorý všetko stvoril. Kresťanstvo vzniklo z Božej iniciatívy. Nebola to ľudská vôľa, že prišiel Ježiš. Nebola to nejaká snaha ľudí priviesť Boha dole tu medzi nás. Ježiš prišiel sám od seba, pretože tak slobodne chcel. To robí jeho pôsobenie na Zemi ohromne veľkým.
Biblia je zjavenie
Toto zjavenie výlučne z Božieho rozhodnutia je pre nás písomne uchované v Biblii. Nebola to ľudská vôľa, že vznikla Biblia ale Božia dobrá vôľa. Boh mal plán, aby vznikla a tak sa aj stalo. Boh mal a má plán, aby ju čítali zástupy ľudí a aby menila ich životy a aby ich priviedla k pravde.
Kresťan je ten, kto berie Bibliu vážne
Preto nie je možné pre kresťana nijako inak žiť a rozmýšľať iba sa pozerať do Písma a hľadať tam, čo Boh hovorí k ľuďom. Netajím sa, že mám túžbu a prianie v srdci a tým je, aby aj tento referát vo vás vzbudil záujem o Bibliu.

Mnohí velikáni histórie, veľké postavy v dejinách povedali, že človek nemá žiadne väčšie vlastníctvo tu na Zemi ako Bibliu. Všetky poklady a úspechy a výdobytky človeka spočítané dokopy sú menej ako Biblia. Prišla nám ľuďom ako dar od Boha. Boh sa precízne postaral o to, aby sme ju mali. My sme dnes požehnaní kníhtlačou, ktorá vznikla v 14. storočí. Vieme tak kvalitne a trvácne vyrobiť knihy. Prví kresťania o tom ani nesnívali.
Sme tak privilegovaní, čo sa týka toho, aké je Písmo prístupné nám všetkým. Začnite ju čítať. Neuspokoj sa s tým, že si ako malý chlapec, či dievča pozeral obrázkovú.


Biblia a Ježiš:
· Biblia je ako taká skladačka. Je to kniha poskladaná z množstva kníh. Konkrétne, tých kníh je presne 66. 27 kníh Novej zmluvy. 39 Starej zmluvy.

V 4 knihe NZ máme nasledovné slová Pána Ježiša.

Čo o sebe tvrdí Ježiš Kristus
Ján 14:6 "A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa."
Možno si dnes skeptický, čo sa týka Ježiša a jeho tvrdení:
Chcem ťa povzbudiť opustiť ten skepticizmus a pozrieť sa osobne na Ježišove slová a skutky a celý jeho život. Máme 4 svedkov, ktorý nám o ňom hovoria. Títo svedkovia majú všetky znaky spoľahlivosti a hodnovernosti.

J. B. Philips preložil v 60tych rokoch Bibliu do modernej angličtiny. Citát z jeho knihy Prsteň pravdy:

„Bez najmenšieho závanu pochybností som až dosiaľ cítil a naďalej cítim, že tesný kontakt s textom evanjeliových spisov pred naše srdce a myseľ stavia postavu takého významu a vlastností, že to vzbudzuje bázeň. Dosiaľ som v latinskej i gréckej pôvodine prečítal hŕbu mýtov, ale v textoch evanjelií som nenašiel ani ten najmenší náznak mýtu. Neobsahujú žiadnu hystériu, žiadnu rozpracovanú snahu dosiahnuť teatrálny efekt, žiadny pokus konšpiratívne niečo tajiť. Evanjeliové spisy nie sú žiadnymi okrášlenými povesťami: historickosť materiálu je obnažená až ku kosti. Charakterizuje ich skoro až detská úprimnosť a jednoduchosť. Sumárny efekt je ohromný. Žiadny človek by nikdy nedokázal vymyslieť takú postavu akou je Ježiš. Nikto by nedokázal pripraviť takéto umelecky neprikrášlené zápisy, pokiaľ za nimi skutočne nestojí nejaká reálna udalosť.

Keď sa budeš oboznamovať so 4 spismi, ktoré sú pomenované podľa Matúša, Mareka, Lukáša a Jána uvidíš ohromnú postavu Krista. Povzbudzujem každého z vás.
Čo ale určite neurob s Ježišom:
Nevyrieš si svoj vzťah k nemu, tým, že povieš že to bol dobrý človek a veľký morálny učiteľ a dôležitá historická postava ale nič viac. Takých ako on bolo v histórii viac. Nebolo.
Ak nie si skeptický, ale si uvedomuješ, že tento Ježiš nie je obyčajný človek, tým lepšie.
Vďaku Bohu, ak máš v srdci otvorenosť pre Ježiša.
Potom ťa volám poď a hlboko a vážne rozmýšľaj o tom čo tu Ježiš hovorí.
Čo to bola za príležitosť, keď to Pána Ježiš povedal:
" V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.
A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu?
A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa."

Kristus sa pripravuje na cestu domov a vysvetľuje to učeníkom s ktorými strávil 3 roky. Aj pre učeníkov bude pripravený večný domov.
Takže to má niečo spoločné s Kristovým učeníkmi. Niečo spoločné s Ježišovým Otcom.

Má to niečo spoločné s domovom pre tých, ktorí budú navždy žiť v Božej prítomností po smrti, keď raz Boh stvorí nové nebo a novú zem. Keď celý vesmír bude odznova stvorený.
Zjavne je pripravené nejaké miesto pre tých, čo patria Ježišovi. Ježiš ich chce mať pri sebe, keď príde ten čas. A tak to má byť navždy. Pre celú nikdy nekončiacu večnosť.
Ako sa prepája to, že Ježiš je cestou s nami?
Každý musíme pravidelne ako súčasť nášho života kráčať po nejakej ceste. Raz takej, inokedy onakej. Ráno ideme do práce. Poobede alebo podvečer sa z práce vraciame. Možno sme si obľúbili inú trasu na cestu domov z práce ako do práce. Možno striedame dopravné prostriedky podľa toho aké je počasie.
V stredu večer možno ideme do divadla a musíme sa tam dostať po nejakej ceste. Keď príde leto, veľká časť Slovákov bude cestovať na dovolenku. Rodičia alebo starí rodičia snáď bývajú na východnom Slovensku a tak za nimi možno raz za mesiac, či dva cestujeme. Realita cesty a presunu a cestovania a toho, že som v danom okamžiku na jednom mieste a chcem sa dostať na iné miesto je integrálna súčasť života. Tak to bolo aj v prvom storočí. I oni mali cesty, i oni cestovali.
Hlbší spôsob použitia slova cesta:
Ale používame slovo cesta aj takým hlbším spôsobom. To vtedy, keď chceme charakterizovať ľudský život z vyššej perspektívy než len jeden deň, či týždeň. Niekedy povieme: ten človek je na zlej ceste. Alebo si pomyslíme, sused sa dal na scestie. Alebo sa môžeme nazdávať, ten spolužiak, ten má super cestu životom.
Najhlbšie použitie slova cesta:
Existuje najvyššie a najhlbšie použitia slova cesta vo vesmíre. Máme ho v Jánovi 14:6. Neexistuje hlbšie použitie ako to, ktoré vyšlo z Ježišových úst pred skoro 2000 rokmi. Keď povedal, že je cesta tak to znamená, že on jediný dopraví hriešnika z večnej záhuby do večného života v nebi. Cesta vo vzťahu k tomu na čom v živote najviac záleží. On prepája tento časný život tu na zemi, kde si nesieme následky za našu vzburu s ohromným životom, ktorý nikdy neskončí a ktorý je založený na milosti.
Ježiš je cesta k večnému životu ale aká presne?:
Je to bezplatná cesta, pretože večný život dostávajú hriešnici ako dar z milosti. Čo je milosť? Milosť je nezaslúžená priazeň. Preto si nemusíš kúpiť diaľničnú nálepku ani zaplatiť poplatok.
Je to trvalá cesta. Nikdy sa nezmení. Navždy to bude skrze Ježiša. Cesta sa nemení a ani Ježiš sa nemení.
Je to priama cesta. Dáva nám priamy prístup k Bohu. On je jediný Prostredník. On nás prepája so svojim Otcom.

Ježiš nie je iba nejaký prvý schod a chodba, cez ktorú sa dostaneš ku točitému schodisku, kde bude 500 schodov a rebrík a lano a skala a útesy.
Je to malebná cesta, pretože každého, kto je na tejto ceste čaká ohromné množstvo objavov a rastu a premeny a nového v živote.
Čo ešte sa dozvedáme z Jána 14 o ceste k večnému životu?

Ján 14:6 "A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa."
Božia mapa cesty k večnému životu ukazuje iba jednu jedinú cestu do neba.
Je to podložené? Takéto radikálne exkluzívne vyhlásenie?
Totiž znamená to, že cestou nie je budhizmus, šintoizmus, hinduizmus. Ani Alah v Islame, ani grécky a rímsky polyteistický bohovia, ani vedecký naturalizmus, ani prostá úprimnosť, ani ľudské dobré skutky a ani vznešené plány ľudí nech by boli akokoľvek mienené. Prečo je Ježiš jediná exkluzívna cesta do večného života a k spaseniu?
Na prvom mieste preto, že Ježiš je bytosťou ako žiadna iná a druhom preto, že Ježiš urobil niečo čo nemohol a nedokázal urobiť nikto iný.
On neučí o ceste ale je cestou:
Všetko sa sústreďuje na neho. On je centrum vesmíru. On je dôležitý.
On je vysvetlením všetkého:
Máme tu svet, slnečnú sústavu, vesmír a vôbec všetky veci. Ako to vysvetlíme? Nuž on to vysvetľuje.
Ako presne to on vysvetľuje? Tak, že vesmír bol stvorený pre neho:
On je konečná a najhlbšia príčina aktu stvorenia. Za všetkým čo je. Je on.
Nie len pre neho ale dokonca on stvoril vesmír. Boh Otec skrze Syna stvoril všetko. Syn, Slovo, Ježiš, Kristus a všetky mená ktoré má je Písmom prezentovaný ako stvoriteľ všetkého.
Nie len stvoril ale aj udržuje. Fascinuje ma rozmýšľať o astronomických vzdialenostiach a o veľkosti vesmírnych objektov a o silách čo tam pôsobia.
Udržuje ho i napriek tomu, že svet sa búri proti nemu.
Ježiš je jediná cesta, pretože iba on svojimi činmi skutočne rieši najzákladnejší problém ľudského života.
Ľuďom nebolo dané, aby žili ako zvieratá. Len jesť, piť, spať a mať sexuálny pud. Zvieratá nekomponujú hudbu, nepíšu básne, nemaľujú obrazy, nelietajú do vesmíru, nekonštruujú zložité strojárske zariadenia, nerozmnožujú vedecké poznanie, neobjavujú nové spôsoby ako premieňať jednu formu energie na druhú. Toto všetko bolo zverené iba človeku. Ale s týmito privilégiami, nám Boh dal aj zodpovednosť.
Ľuďom je dané morálne rozlišovanie
Pre ľudí dal Boh kategórie: dobré a zlé, pravda a lož, správne a chybne a urobil medzi nimi rozdiel. Prikázal nám, aby sme na dobré hovorili: áno to chcem a na zlé hovorili: nie to nechcem. Ohromné privilégia a ohromná zodpovednosť.
Čo urobili naši prví rodičia?
Tie privilégia a zodpovednosť zneužili na arogantnú vzburu. Boh chcel na ľudí vylievať svoju priazeň a krásu a bohatstvo svojej bytosti.
Jablko nepadá ďaleko od stromu. Nie sme iní od našich prarodičov.
Výsledok. Ako to je na našej strane? Čo platí človeku?
Izaiáš 53:6 " My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu,"
Takže naša vina je tým problémom. Vina prišli cez poblúdenie. Cez to, že sme zcesty.
Je niečo, čo nás všetkých rovnako charakterizuje. Naša vina.

Začalo to veľmi skoro. Nemuseli sme čakať až 18, kým sme urobili prvý zlý skutok (plnoletosť). Ani do 15 rokov (občiansky preukaz). Prišlo to oveľa skôr. Zaklamať rodičom. Podviesť súrodenca. Niečo zničiť a poškodiť a potom to zvaliť na iného. Jeho absolútna nevina je riešením na našu hroznú vinu:
Ježiš, jeho skutky, jeho život, jeho milosť, jeho zásluhy, jeho umučenie a nevinná smrť je jediným prostriedkom, ktorý vysporiadava otázku viny.
Ježiš je cesta, pretože len on utíši svedomie.
My všetci máme svedomie. Svedomie dal ľuďom Boh. Nie je to niečo, čoho sa treba zbaviť, odtrhnúť a zahodiť. Nemáme ho umlčovať a potierať, ani sa tváriť akoby neexistovalo. Áno, ja viem, robíme to neraz. Snažíme sa o to a na čas ho aj umlčíme ale potom príde chvíľka, keď nás na chvíľu bodne. Vina nie je fikcia. Vina nie je niečo čoho sa treba ľahko zbaviť
Existuje spôsob, ako je hriešnik zbavený viny. On je cesta, pretože zbavuje viny a zmieruje znepriatelené strany.
Tak ako nájsť cestu, pravdu a život?
V princípe existujú dva spôsoby, druhy, formy hľadania
Prvá forma:
Choď tam neviem kam, nájdi to, neviem, čo, prídi vtedy, neviem, kedy
Druhá forma:
Nájdi Boha, on sa zjavil, vojdi cestou, je ňou Ježiš, nájdeš život, je to isté. Dvere sú otvorené. Dnes je ten čas.
Máš sľub od Krista:

Lukáš 11:9 "I ja vám hovorím: Proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klepte a otvorí sa vám;"
Ako chce byť Boh hľadaný?
Jeremiáš 29:13 "nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojím srdcom. 14 A dám sa vám nájsť, hovorí Hospodin."


Prečo je Ježiš – cesta, pravda a život tak dôležitý:
Pretože nám odomyká zmysel všetkého okolo nás. On je tou postavou, ktorá stojí za všetkým vo vsemíre.
Nevyhneš sa obtiažam, bolesti, zlým rozhodnutiam v živote. Dokonca i ako kresťan budeš poznať náročnosť života na zemi. Ale rozdiel zápasiť bez cieľa a zmyslu a je rozdiel zápasiť so zmyslom a cieľom. Keď máš cestu a cieľ, vieš kam ideš a ako sa tam dostaneš.
Kresťanstvo sa najprv volalo „cesta“
V poradí 5 kniha v NZ sa nazýva Skutky alebo Skutky apoštolov. Predtým, než vzniklo slovo „kresťanstvo“ tak tá viera, ktorú mali ľudia čo verili v Spasiteľa Ježiša sa označovala termínom „cesta“. V Biblii sa nachádza kniha Skutkov, ktorá opisuje život a službu a pôsobenie veriacich počas obdobia zhruba 30 rokov. Od roku 30 po rok 60 po Kristovi. Je tu spojenie. Tá viera a to čomu veria a na čo sa spoľahli je cesta, pretože Ježiš je cesta.

Kresťan je človek cesty.
Ako sa staneš kresťanom? Ako sa staneš človekom cesty (pred vznikom slova kresťan)?
Takže uznáš: Áno, zblúdil som, nie som na ceste za Bohom. Som z cesty. Uznávam môj hriech a moju vinu. Činím pokánie z hriechov a vyznávam ich Tebe Bože, lebo proti Tebe som zhrešil. Pokánie sa činí naproti Bohu.

Žalm 51:6 "Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach"

Áno, Ježiš je cesta. Vidím to a rozumiem tomu a je to jediné čo dáva zmysel.
Áno. Chcem byť touto cestou zachránený. Chcem sa skrze Ježiša dostať do neba. Prosím o odpustenie a nový život a verím v Tvoju milosť Bože.

Môžem sa aj ja stať kresťanom? Je to aj pre mňa? Dostanem sa cez neho do neba aj ja?
Pamätaj na Kristov sľub:

Ján 6:37 "toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von."

Nebuď skeptik ohľadom Ježiša (citát od Philipsa).
Čo je viera v Krista?
Je úplne a bezvýhradné spoľahnutie sa na Krista.
Ako mám uveriť?
Úplne a bezvýhradne sa spoľahnúť na Krista ako na cestu, pravdu a život
Hľadaj Ježiša ako perlu:
Matúš 13:45 "Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, ktorý hľadal krásne perly".

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk