referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Kresťan a katolík vo svetle Biblie
Dátum pridania: 26.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 161
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 

“Ja Hospodin, to je moje meno, a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály.” (Izaiáš 42:8)
Katolík uznáva Márii božskú slávu. „Konečne Nepoškvrnená Panna, uchovaná od akejkoľvek škvrny dedičnej viny, po ukončení tohto pozemského života bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za kráľovnú vesmíru, aby sa tak stala ešte podobnejšou svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad smrťou.“ (KKC 966)
Kresťan verí, že všetci ľudia upadli do hriechu. ako je napísané:
"Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.“ (Rim. 3:10)
„veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rim. 3:23) (špeciálne o Márii viď Lukáš 1:30, 46; Matúš 12:50)
Katolík verí, že Mária bola bezhriešna. “...Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu.” (KKC 493)
Kresťan verí, že jediným prímluvcom u Boha je Ježiš Kristus. „Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Ján 14:6)
"Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.“ (1.Timoteovi 2:5)
Katolík verí, že Mária sa za nás môže prihovárať, dokonca že spolupracovala na spáse ľudstva. “...Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojím ustavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy...“ (KKC 969)
Kresťan verí, že akékoľvek klaňanie sa obrazom a soškám Boha uráža.
“Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, ...“ (2. Mojžišova 20:4-6)
Katolík si modlárstvo ospravedlňuje. “Kresťanské uctievanie obrazov nie je v rozpore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly. Veď úcta k obrazu prechádza na vzor a kto uctieva obraz, uctieva osobu, ktorá je na ňom namaľovaná’.” (KKC 2132)

Pánova večera
Kresťan verí, že Pánova večera je na pamiatku. „Toto robte na moju pamiatku“ (1. Korintským 11:24-25).
Katolík verí, že Pánova pamiatka je obetovaním Ježišovho tela. „Kristova obeta a obeta Eucharistie sú jedna jediná obeta...nekrvavým spôsobom sa obetuje ten istý Kristus, ktorý na oltári kríža raz navždy obetoval seba samého krvavým spôsobom.“ (KKC 1367).
Kresťan prijíma Ježiša raz, duchovne a natrvalo do svojho srdca. Ježiš Kristus pritom existuje naveky v nebi ako vtelený Boh vo svojom vzkriesenom tele.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.