Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svätá Agnesa

Svätá Agnesa je významnou mučenicou, ktorej násilná smrť pre vieru a lásku ku Kristovi a ku evanjeliovej rade čistoty pripomína kruté prenasledovanie prvotnej Cirkvi v Rímskej ríši. Narodila sa na konci tretieho storočia, približne okolo roku 290. Svoj krátky život, ktorý strávila v Ríme, celkom zasvätila Kristovi, Cirkvi a Bohu vôbec. Mimoriadne si vážila hodnotu čistoty a panenstva. Jej príbeh, príbeh obety svojho života za Krista, sa začína už v jej trinástich rokoch. Už vtedy sa jasne rozhodla nikdy sa nevydať, ale celkom sa zasvätiť Bohu. Po celý svoj život sa neúnavne snažila tieto čnosti zachovať. Najznámejším príbehom z jej pozemskej púte sa stala udalosť, keď sa začalo prvýkrát výrazne útočiť na jej túžbu po čistote, ktorá mala vždy koreň v láske a obete. Legenda hovorí, že keď sv. Agnesu potupili, vyzliekli a nahú dali do nevestinca, istý muž na ňu veľmi žiadostivo hľadel. Hýrilo sa mu hlavou mnoho nečistých myšlienok. Podľa tejto legendy muž, ako sv. Agnesu vo svojom srdci poškvrňoval, vzápätí oslepol a navždy stratil zrak. Tento príbeh sa stal základom šírenia hlbokého odkazu sv. Agnesy ďalším generáciám kresťanov. Už sv. Ambróz motív legendy a jej život vôbec využíval vo svojich kázňach a hymnoch. Keďže sa mladá, ešte nedospelá sv. Agnesa nechcela za žiadnu cenu podvoliť a naďalej túžila zachovať nepoškvrnenosť svojho panenstva ako jeden z najväčších darov, ktoré kedy od Boha dostala, a zároveň ako najhodnotnejší znak jej plného sebadarovania sa Kristovi, musela podstúpiť trest smrti. Tento trest bol udelený nielen pre jej neoblomný boj za čistotu, ale aj pre jej hlbokú a čnostnú kresťanskú vieru, ktorá bola v tých časoch prísne trestaná. Zomrela veľmi mladá, okolo roku 305, sťatím hlavy mečom. Bola pochovaná na ceste Via Nomentana. Nad jej hrobom jej neskôr postavili slávnu baziliku. Patrí medzi najznámejších rímskych mučeníkov. Jej pamiatku a hrdinský odkaz si pripomínali už od jej smrti cirkevné obce aj na Západe aj na Východe Rímskej ríše. Sv. Agnesa sa stala tiež námetom pre mnohé známe renesančné obrazy, pričom najkrajším z nich je jej podobizeň na zlatej, emailom zdobenej čaši, ktorá sa postupom času stala majetkom anglického kráľa Henricha IV. Dnes je čaša vystavená v Britskom múzeu. Cirkev si jej pamiatku pripomína každý rok 23. januára. Sviatok sa formálne nazýva ´Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.´
Významným znakom sv. Agnesy je baránok.

Jej meno totiž nápadne pripomína latinské slovo agnus, pod ktorým si starí Rimania pripomenú práve toto zviera. Na jej sviatok sa v Ríme požehnávajú baránky, z ktorých vlny rehoľníčky z kláštora zasväteného práve sv. Agnese tkajú arcibiskupské páliá. Sv. Agnesa sa už od svojho útleho veku stala horlivou kresťankou, ktorá bola ochotná položiť aj svoj život pre lásku ku Kristovi a k čistote. A keď prišiel čas jej osudnej skúšky, vytrvala a stala sa panenskou mučenicou, ktorej životný odkaz je a zostane aktuálny až do dnešných čias.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk