referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Budhizmus a Kresťanstvo
Dátum pridania: 29.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 167
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 
Kresťanstvo bolo založené na komplexnom a veľmi pružnom myšlienkovom systéme, vybavené vysokou morálnou účinnosťou i schopnosťou nábožensky, sociálne, politicky a kultúrne integrovať vznikajúci spoločenský poriadok. Spomenuté predpoklady sa v plnej miere uplatnili pri prenikaní kresťanstva do Európy. V dôsledku dlhodobého misijného pôsobenia je dnes kresťanstvo živým náboženstvom na všetkých kontinentoch. Ako väčšinové náboženstvo sa presadzuje v 138 štátoch a niektoré krajiny sa doteraz hlásia k inštitúcii štátnej cirkvi (napr. Veľká Británia, Nórsko, Fínsko, Monako, Bolívia, Kolumbia, Paraguaj a samozrjme Vatikánsky štát). Kresťanstvo existuje v mnohých javových podobách, ktoré sa navonok odlišujú, a to inštitucionálne - spôsobom vytvárania konkrétnej cirkvi. Základným spisom kresťanstva je Biblia, (Písmo sväté), a pozostáva zo Starého zákona (Starej zmluvy) a Nového zákona (Novej zmluvy). Starý zákon má kresťanstvo spoločný s judaizmom, je posvätným textom židov a bol napísaný po hebrejsky. Nový zákon je uznávaný len kresťanmi a hovorí predovšetkým o Ježišovi z Nazaretu. Jeho najvýznamnejšou časťou sú evanjeliá - štyri navzájom sa doplňujúce správy o Ježišovom pôsobení.

Veľkosť ani biedu európskych kultúrnych, duchovných a politických dejín nepochopíme bez znalosti kresťanského náboženstva. Pre kresťanské náboženské skupiny je používaný názov cirkev (z gréc. kyriaké ekklésia = zhromaždenie Pána). Najväčšia z nich je katolícka cirkev (v rámci nej existujú mnohé rehoľné spoločenstvá). Táto sa podľa bohoslužobného obradu delí na rímskokatolícku a gréckokatolícku. V 16. storočí sa od rímskokatolíckej cirkvi v úsilí o reformáciu katolíckej cirkvi oddelila protestantská cirkev. Kládla dôraz na autoritu Písma, na prioritu Božej milosti, na význam osobnej viery v Boha. Protestanti zjednodušili liturgiu i kult, zredukovali počet sviatostí, odmietli inštitúciu pápeža a kňažský celibát. Kresťania v pravidelných väčšinou slovných modlitbách vyznávajú svoju vieru v Boha, doznávajú svoje viny, oslavujú Boha, vyjadrujú vďačnosť i prosby. Dôležitou kresťanskou modlitbou je Otčenáš, ktorý usmerňuje ľudský život k perspektíve kráľovstva Božieho, čo mu zmysel a cieľ.

2.1 J e ž i š K r i s t u s
Ježiš (hebr. „Jahve je záchrana“; časté žid. meno, Jozue) sa podľa domnienok niektorých biblistov narodil v Nazarete v Galileu, avšak Matúš a Lukáš vo svojich evanjeliách prinášajú aj teol. zamerané rozprávania o jeho narodení v Dávidovom meste - Betleheme. Pridal sa k Jánovi Krstiteľovi a neskôr pôsobil samostatne a zhromaždil skupinu svojich žiakov - učeníkov, z ktorých oddelil 12 apoštolov.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Budhizmus a kresťanstvo SOŠ 2.9334 5275 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.