Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Apoštolát motlitby

V júli sa so svätým Otcom modlíme a prinášame obety na tieto úmysly:


Všeobecný: Aby umelci robili všetko, čo je v ich silách, čím by dnešným ľuďom pomohli znovu objaviť znamenia Božej prozreteľnostnej lásky v stvorení. Človek je bytosť, ktorá jediná zo stvorení je schopná vnímať krásu v je mnohorakej podobe. Osobitnou skupinou ľudí, ktorá vie zachytiť krásu a sprostredkovať ju iným, sú umelci. Ich miesto a úloha v ľudskom spoločenstve je stále nenahraditeľná. Umelecké diela povznášajú ľudského ducha a vedú ho až k Bohu. Svätý otec v roku 200 vyzval kresťanských umelcov vytvárať svätosťou žiariace umenie. Ak je človek schopný zachytiť v rozmanitých umeleckých prejavoch krásy lúč nesmiernej krásy, potom sa umenie stáva cestou k Bohu. Umelcov to pobáda spojiť svoj talent s úsilím žiť podľa Božieho zákona. Ak to dokážu uskutočniť, ľudia citliví na vnímanie krásy budú povznášaní do sfér ducha a otvorenejší pri prijatie evanjelia. Prosme, aby umelci robili všetko, čo je v ich silách, čím by dnešním ľuďom pomohli znovu objaviť znamenia Božej prozreteľnostnej lásky.


Misijný: Aby sa kresťanom v Indii nebránilo verejne vyznávať svoju vieru a slobodne ohlasovať evanjelium. Indie je obrovská krajina žije tu takmer miliarda obyvateľov, hlavným náboženstvom je hinduizmus, ku ktorému sa hlási 85 % ľudí. Katolíkov je 12 mil. čo je sotva 2%. Reálne sa usudzuje že je ich omnoho viac, ale úradne sa nehlásia ku kresťanstvu z obáv z útlaku a strachu z pozbavenia občianskych práv. Zriedkavosťou nie je ani násilie a vraždy kňazov a rehoľníkov. Zákony v Indii zakazujú získavať ľudí pre inú vieru , ako je hinduizmus. Od roku 1977 nedostal ani jeden zahraničný misionár vstupné vízum. Ján Pavol II pri návšteve Indie v roku 1986 bránil právo cirkvi ohlasovať evanjelium medzi vyznávačmi iných náboženstiev. Pripojme sa k úsiliu sv. Otca a modlime sa, aby sa kresťanom v Indii nebránilo verejne vyznávať svoju vieru a slobodne ohlasovať evanjelium.


V auguste sa zo svätým Otcom modlíme a prinášame obety na tieto úmysly:


Všeobecný: Aby úcta k životnému prostrediu ako Božiemu daru pre ľudstvo vzrastala u jednotlivcov I vo svetovej verejnej mienke. Je zarážajúce, ako často mnohí, čo v prírode našli oddych a obnoveli svoje sily, stávajú sa znečisťovateľmi životného prostredia. Ak Boh ľudstvu cez prarodičov Adama A Evu ponúkol dar, aby si podmanilo zem, nemyslel tým jej ničenie, ale rozkvet. Technický pokrok, ktorý umožňuje stále viac konzumu a pohodlia, zároveň prináša nemálo problémov a starostí. Všetci vnímame, že máme stále viac znečistenú vodu, vzduch, pôdu, lesy, jazerá, moria. Ničí nás priveľa hluku a reklamy. Uvedomujeme si barbarstvo tých, ktorí odhadzujú odpad nezodpovedne a chamtivo vyrubujú lesy, pytliačia, vytvárajú nové problémy- rádioaktívny odpad, opotrebované oleje… Pri takomto prístupe je otázne, či o niekoľko rokov bude ešte príroda schopná svojej úžasnej regeneračnej schopnosti.


Misijný: Aby úsilie misionárov v rozľahlých chudobných štvrtiach veľkých miest vo svete zmierňovalo utrpenie zapríčinené nespravodlivosťou a podporovalo plný rozvoj ľudí, ktorí tam žijú. Pred dvadsiatimi rokmi prišla do chudobnej štvrte Káhiry rehoľná sestra Emanuela. Pri pohľade na úbožiakov pocítila hlboký súcit a rozhodla sa žiť v prostred nich. Na skládke odpadov ich tu žije niekoľko tisíc. Denne chodia do mesta zbierať odpadky po boháčoch v nádeji, že sa im niečo s toho podarí speňažiť. Celé rodiny bývajú v jedinej miestnosti bez vodovodu, kanalizácie a elektriny. Sestre Emanuele po niekoľkých rokoch úsilia sa podarilo vybudovať 60 domov, vodovod, založila školu a dala zaviesť elektrinu. Koľko takýchto chudobných štvrtí je vo veľkomestách sveta? Ako my pomôžeme ich obyvateľom zmierniť ich ťažké a ponižujúce postavenie


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk