referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Utorok, 18. januára 2022
Archa zmluvy
Dátum pridania: 07.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: disc
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 463
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 25m 50s
Pomalé čítanie: 38m 45s
 
2. Biblia

2.1. Uzatvorenie zmluvy

Po dlhotrvajúcom úteku Izraelcov z Egypta sa na čas usadili pod vrchom Sínaj. Hora bola priam biblicky tajomná, a údolie bolo vhodné na táborenie. Jedného dňa sa Mojžiš, vodca Izraelcov, vydal na končiar hory Sínaj. Stretol sa tam so samotným Jahvem, ktorý mu
oznámil, že má v úmysle s izraelským ľudom podpísať zmluvu. Druhý výstup sprevádzali veľké trojdňové prípravy, po ktorých sa Mojžiš vydal za obrovskej hromami popretkávanej búrky, opäť na horu. Jahve mu oznámil rad zákonov, ktoré však boli len kvapkou v mori oproti tomu, čo malo prísť po treťom výstupe. Tentokrát si vzal so sebou aj Árona (budúceho Bohom uznaného veľkňaza), Nádába, Abíhu a sedemdesiat mužov, tvoriacich izraelskú staršinu. Jeho doprovod však musel zostať v polovici hory. Jahve odovzdal Mojžišovi dve kamenné tabule s prikázaniami a presné pokyny k zostaveniu svätostánku a neskôr najposvätnejšej relikvii - archy zmluvy. Áron upadol po štyridsiatich dňoch do veľkej neistoty a nevedel , čo si počať, lebo sa obával, že sa bratovi niečo stalo. Preto sa vydal späť do tábora. Medzitým si Izraelci s podlomenou vierou v Jahveho, pod nutnosťou niečo uctievať, vytvorili zlaté tela, okolo ktorého všetci tancovali. Náboženská extáza pohltila celý tábor, až na Levijcov. Keď ten ošiaľ uvideli rozčarované oči Mojžiša, tak v zúrivom afekte rozlámal kamenné desatoro. Následne Levijci na Hospodinov príkaz povraždili tisíce odpadlíkov. Keď Mojžiš dokončil pohanskú očistu tak sa s hanbou na tvári vydal odprosiť Boha a opätovne obdržal kamenné tabule.

2.2. Svätostánok

Jahve ako tvorca všetkého, však musel mať medzi ľuďmi adekvátne miesto svojho bytia, a preto prikázal, aby mu postavili svätostánok, kde bude uctievane prebývať v arche zmluvy. Na jeho výstavbu sa najprv zaviedli pozdvihové dávky vo forme zlata, striebra, ovčej a baranej kože, medi, modrého a červeného purpuru. Svätostánok stál uprostred štvorhranného nádvoria, obklopeného radom bronzových stĺpov so striebornými hlavicami. Steny boli zo súkaného ľanu, modrého a červeného purpuru. Tvorilo ich 10 závesov ( 28 lakťov dlhých a 4 lakte širokých ). Strop bol zhotovený z 11 závesov z kozej srsti, zafarbených do červena ( dĺžka jedného bola 30 lakťov a šírka 4 lakte ). Kostra stanu bola z akáciového dreva, ktoré bolo pozlátené. Dosky nespájali natrvalo klincami. Boli na nich pripevnené zlaté prstence, cez ktoré sa preťahovali lišty. Vďaka tomu bolo možné stánok kedykoľvek rozobrať alebo postaviť. Dovnútra sa vstupovalo bránou zastretou oponou. Samotný stan bol rozdelený na dve miestnosti. Prvá sa nazývala svätyňou a druhá svätyňou svätých alebo veľsvätyňou - tu odpočívala archa zmluvy. Takto existovali dve úrovne území, boli oddelené závesom z modrého a červeného purpuru. Svätyňa bola rozlohou dvakrát väčšia ako Svätyňa svätých. Bola zariadená zlatým oltárom, stolom s chlebom a svietnikom. Pred vchodom do svätostánku stál oltár uliaty z bronzu a veľká medená misa, ktorá slúžila ako umývadlo. V ňom si Áron a jeho synovia museli umývať nohy a ruky, aby nezomreli, keď budú pristupovať k oltáru. Veľkňaz odetý do nádherne popretkávaného rúcha s ozdobami hodnými kráľa vstupoval sám do predsiene svätostánku. Uprostred komnaty stál oltár zo zlata s voňavým kadidlom a sedemramenný svietnik.

2.3. Archa zmluvy

Biblickí pisatelia označovali archu zmluvy viac než 20 názvami. Najbežnejšie sú výrazy: truhla zmluvy( hebrejsky ´arón ´hab – berith´, grécky ki – bo – tos´ tes di - a – the´ kes ),a tiež truhla svedectva. Boh povedal: „10 Nech urobia z akáciového dreva truhlu dva a pol lakťa dlhú (111 cm ), poldruha lak ťa širokú (67 cm) a poldruha lakťa vysokú (67 cm). 11 Oblož ju čistým zlatom; oblož ju zvnútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu. 12 Ulej k nej štyri zlaté krúžky a pripevni ich na jej štyroch rohoch; dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Urob aj žrde z akáciového dreva a oblož ich zlatom; 14 žrde zastrč do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. 15 Žrde zostanú v krúžkoch truhly, nesmú sa z nich vytiahnuť. 16 Do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. 17 Urob i vrchnák z čistého zlata, dva a pol lakťa dlhý a lakeť a pol široký. 18 Urob i dvoch cherubov, z tepaného zlata ich urob na oboch koncoch vrchnáka; 19 jedného cheruba postav na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka; cherubov urob na oba konce. 20 Cherubi budú mať nahor rozpäté krídla; svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák; ich tváre budú obrátené proti sebe; tváre cherubov budú upreté na vrchnák. 21 Vrchnák( Kapporet, Zliatovnica ) polož na vrch truhly a do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. 22 Tam sa budem stretávať s tebou a z vrchnáka spomedzi oboch cherubov na truhle svedectva budem hovoriť s tebou o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelcov“. Archu vytvoril zručný remeselník Becálél v roku 1250 p.n.l. Privilégium obsluhovať svätostánok a niesť archu dostali jedine Levíti. Truhla slúžila ako svätý archív, kde sa uchovávali kamenné tabule s Desatorom. Do truhly boli ďalej uložený zlatý džbán s manou a Áronova palica, ktorá vypučala, ale neskôr, niekedy pred stavbou Šalamúnovho chrámu, boli tieto predmety, až na Desatoro, odstránené. Krátko pred svojou smrťou dal Mojžiš levitským kňazom opis knihy zákona a pripojil k nemu aj to, aby túto knihu neuložili dovnútra, ale po strane truhly zmluvy, kde mala proti nim slúžiť ako svedok.

2.4. Od hory Sínaj po Šalamúnov chrám
Od počiatku archa zmluvy musela prejsť strastiplnú cestu a zažila množstvo panovníkov, ktorý ju uctievali aj zavrhovali.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.