Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mladý kresťan a vlastný názor

Úvod
,,Mladý kresťan a vlastný názor“, čo si pod týmto pojmom predstavíme? Na túto tému by sa dalo polemizovať aj celý deň, no ja mám na to len 3 strany A4. No čo už, aj to mi musí stačiť, aby som sa o tom mohol rozpísať bližšie a povedať Vám o tom viac, ako v skutočnosti viete. Na túto tému by som navrhoval spraviť nejakú anketu alebo rozhovor, no nato už nemám vôbec čas, lebo to píšem len deň pred odovzdaním a zhodnotením tejto mojej úvahy.

Faktory ovplyvňujúce vieru mladého kresťana
Moje vlastné myšlienky na názor nás mladých kresťanov je asi taký, že mladého človeka, čiže kresťana ovplyvňujú najmenej tri až štyri faktory a takých 1 000 000 vedľajších, ktoré ovplyvňujú mladého človeka v názore na kresťanstvo a kresťanský život menej, ako tie hlavné.

Medzi tie najhlavnejšie faktory patria najmä : 1.) vplyv partie alebo skupiny ľudí,
v ktorej ste aktívne, ale ja pasívne
zapojený,
2.) vplyv rodičov, súrodencov, alebo
iných príslušníkov rodiny,
3.) vplyv masmédií na kresťana,
4.) vplyv cirkvi a tlak spoločnosti,
ktorý vynakladajú na pohľad
viery a na vlastný názor kresťana.
Ako ste si všimli začal som a hneď na to som aj skončil, lebo keby som mal vypísať všetky vplyvy alebo faktory, ktoré majú vplyv na mladého kresťana, tak by som potreboval na skonštatovanie minimálne 450 strán A4, a potom by som mohol aj vydať tieto moje myšlienky vo vlastnej knihe, ktorá by bola dobre predávaná, lebo by kázala iba o pravde, a nie o nejakých klamstvách, ktoré vychádzajú a predávajú sa ročne v kníhkupectvách v malom počte.
Bližšie rozpísanie vplyvov by Vám hneď otvorilo oči, ktoré máte zatvorené od detstva. Keby som Vám o tom povedal, tak by som Vám spravil týmto činom iba radosť. A to nespravím, alebo áno??? No tak dobre poviem Vám to, nebudem vám klamať a poviem Vám všetko, čo mi bude hlava kázať a ruky konať. Keby som použil nejaké hrubé slová, ktorými by som sa Vás dotkol, tak sa vopred z hlbokého, ale plného srdca lásky k ostatným ospravedlňujem. Tak už aj začnem s tým rozbaľovaním tajomstiev, aby som mal aspoň 3 strany A4 a nie ako ostatní...
Otázniky ???...?
Určite je vo Vašej hlave mnoho otáznikov, ktoré Vám robia zle a neviete nájsť na ne odpovede, aj keby ste robili a modlili sa od rána až do večera a pokračovali by ste aj cez nasledujúce dni. Neviem, čo by ste robili, keby ste sa dozvedeli odpovede na tie otázniky. Tak by ste vôbec neprestávali s modlitbami a na znak kajúcnosti by ste nejedli, a ani nepili celé dni.
Prvým z nich je asi ten, že kam sa vytratili mladí kresťania z kostolov? Ja by som Vám dal na to hneď zopár odpovedí, pri ktorých si nebudem dávať servítku pred ústa. Mnoho z nich je doma a neuznáva ani chodenie do kostolov a nenútia ich k tomu ani rodičia, ktorým to je jedno, či chodia alebo nechodia. Druhú skupinu tvoria mladí kresťania, ktorí „chodia do kostola“, lebo chodia do kostola iba s tým, že stoja niekde pomimo kostola, kde sa bavia a venujú sa aj iným veciam (fajčeniu, padajú tam aj sprosté nadávky, pri ktorých si zakrývam uši atď.). Tretiu skupinu tvoria mladí kresťania, ktorí aj vstúpia do kostola, ale v jeho priestoroch a aj počas omše sa rozprávajú, spia, hrajú sa s mobilným telefónom alebo konajú iné činnosti, o ktorých ja nič neviem, lebo ich nerobím. A štvrtú skupinu tvoria tí mladí, ktorí chodia do kostola, kde sa učia ako sa má vyrastať spolu s cirkvou a žiť pod jej ochranou. Je to najmenšia skupina, o čom vravia aj moje štatistiky. A tie sú : a) 1. skupina 20%,
b) 2. skupina 30%,
c) 3. skupina 40%,
d) 4. skupina 10%.

Viem, že to nie je žiadna sláva, no aj tak. Možno mnoho iných ľudí má iné percentá, ale tieto sú moje. A čo je moje, to je moje. A nie je to nikoho iného.
Druhým otáznikom vo Vašej hlave je asi to, prečo sa mladí kresťania vôbec nemodlia a neprihovárajú sa k Bohu modlitbou. Odpoveď na to je asi taká, že na žiadnu modlitbu mladý kresťan ani neverí, skôr si v mysli transformuje svoj mozog a jeho obsah. A niektorí na tú modlitbu aj zabúdajú a niekedy na ňu aj chcú zabudnúť lebo nevedia, čo chcú Bohu povedať, lebo on im asi ani nič nepovie a nedá im ani žiadne znamenie. Tie znamenia, ktoré aj boli v minulosti, boli nafingované a podľa mňa neboli ani pravdivé a slúžili na prilákanie kresťanov napríklad do Svätej zeme a nie sú vedecky, ale aj zdravým rozumom podložené.
Tretí otáznik vo Vašej hlave, ktorý Vám nedá spánku a pre neho bdiete celé noci je asi taký, že prečo mladí kresťania používajú mnoho nespisovných slov, čiže vulgarizmov. Nato poznám jedinú odpoveď a veľmi krátku. Preto, lebo sa to naučili od kamarátov alebo rodičov, a nimi chcú vyjadriť, akí sú tvrdí a hrubí, a že sa ich každý bojí. Tie slová podľa mňa kazia človeka a robia ho obyčajným domácim ošípaným (to je domáce zviera, ktoré sa chová pre jeho kvalitné mäso a aj pre niečo iné – mlieko, srsť a ďalšie rôzne veci).
Chcete počuť aj štvrtý otáznik? To bola len rečnícka otázka, ktorú aj tak zodpoviem. Je ním podľa mňa, prečo mladí kresťania popíjajú v baroch, opíjajú sa, drogujú a fajčia? Mnohým z dôvodov je faktor číslo 1, lebo keď sa človek dostane do zlej partie, kde väčšina užíva omamné látky, tak sa pripojí k väčšine a pokračuje v tom. No na začiatku bude mať ešte čas skončiť, ale ak ju bude užívať viacero mesiacov až rokov, tak sa stanú závislými. To sa odrazí na správaní a najmä v jeho postoji k spoločnosti.

Záver
Každý človek má svoj vlastný názor, ktorým chce dať najavo a ukázať ho celému svetu bez žiadnej odozvy, na ktorú by mohla apelovať iná osoba a za tieto moje názory si stojím pevne na zemi a s koreňmi zapustenými hlboko do kamenistej pôdy, tak aby mi ich nikto nemohol vziať. Viem, že tieto moje myšlienky nie sú také, aké by mal mať správny mladý kresťan. No, čo už, ja som taký, aký som. A moje názory môže zmeniť len taká vec, ktorú by som bral na vedomie a viedla by ma ďalej až do môjho konca.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk