referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Prečo sú Svedkovia Jehovovi sektou?
Dátum pridania: 21.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 18 861
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 58.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 97m 40s
Pomalé čítanie: 146m 30s
 
„Moja spravodlivosť je blízko, moje spasenie vyjde a moje ramená budú súdiť národy, na mňa čakajú ostrovy a nadejú sa na moje rameno.“ (Iz.51:5). Jahve tu hovorí, že súdiť budú jeho ramená, my však vieme, že súdiť bude Syn (Ján 5:22) aj skrze svojho Ducha, ktorý „všetko skúma“ (1.Kor.2:10). Jahve ďalej hovorí, že na Neho a na Jeho rameno čakajú ostrovy. Je to podobné, ako v proroctve Malachiáša 3:1 „A príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte a Anjel zmluvy, po ktorom túžite...“ Pán - Jahve, ktorý mal prísť do svojho chrámu, mal byť zároveň aj anjelom zmluvy. Tak isto Ten, na koho čakajú ostrovy (Iz. 51:5) a Ten na koho sa nadejú (Jeho rameno), je Ten istý. Z uvedeného môžeme môžeme mať takmer dojem, akoby boli totožní. Tak výrazne je v Biblii ukázaný úplný obraz Otca v Synovi.

Syn je „ramenom“, alebo „pravicou“ Jahveho. Potvrdzujú to aj mnohé Biblické verše: „Ty máš rameno s hrdinskou silou, mocná je Tvoja ruka, vyvýšená je Tvoja pravica.“ (Žalm 89:14). „Veď moja ruka založila zem a moja pravica rozopäla nebesia.“ (Iz.48:13). Kto je Stvoriteľom neba a zeme? Podľa listu Židom 1:10 a Jána 1:3 je to Boží Syn - Pán Ježiš. On je rameno, v ktorom spočíva Jahveho sila:„...ramenom svojej sily, si rozptýlil svojich nepriateľov.“ (Žalm 89:11). Jahve je ten „ktorý dal, aby išlo rameno Jeho veličenstva, po pravici Mojžišovej.“ (Iz.63:12). Kto išiel po pravici Mojžišovej? Boh, ktorý tam bol prítomný v Synovi, ako Anjel Jahveho, alebo samotný Jahve (2.Moj. 14:19 porovnaj s 2.Moj.13:21).
„Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Jahveho?“ (Iz. 53:1) Z kontextu 53. kapitoly je jasné, že tým ramenom, o ktorom je celá táto kapitola je Mesiáš. „Jahve obnažil rameno svojej svätosti pred očami všetkých národov, a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha“ (Iz. 52:10). Boh poslal svojho Syna a tak sa dal poznať všetkým národom, ako Spasiteľ.

„Spievajte Jahvemu novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla Mu Jeho pravica a rameno Jeho svätosti.“ (Žalm 98:1). Ako tomu rozumieť? Pomohol niekto iný Bohu? To je predsa vylúčené. Tou pravicou je Pán Ježiš, ktorý nemôže byť iným Bohom, lebo ako hovorí Izaiáš 45:22 „...iného už niet.“
„Hľa Pán Jahve príde ako mocný a Jeho rameno Mu bude panovať...pásť bude ako pastier svoje stádo, svojím ramenom zhromaždí jahňatá...“ (Iz. 40:10-11). Podľa 1.Kor. 15:25 bude kraľovať Pán Ježiš. On zhromaždí aj ovečky do svojho ovčinca (Ján 10:9-16). Môže byť ešte jasnejšie zobrazená jednota Otca so Synom? Koho budeme chváliť, keď budeme chváliť Božiu pravicu (rameno)? No predsa samého Boha! „Veď Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca.“ (Ján 5:22-23). Tak ako by bol aj človek bez pravej ruky značne ochromený - je ťažké predstaviť si Boha bez svojho ramena, keď v ňom je Jeho sila. Ide tu len o obraz, ktorý ale úžasným spôsobom vystihuje jednotu Otca a Syna.

Izaiáš 62:8 hovorí: „Jahve prisahal na svoju pravicu a na rameno svojej sily.“ Pritom v Liste Židom 6:13 je napísané: „Keď totiž Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemal na koho väčšieho prisahať, prisahal sám na seba.“ Takže keď prisahal na svoje rameno, neznamená to, že by prisahal na niekoho iného, ale na svoj dokonalý obraz, ktorým je Syn. Tak prisahal vlastne na seba samého. Pretože väčšieho niet a na menšieho by neprisahal. Z uvedeného sa nám môže zdať, ako by bol Syn súčasťou Otca. Tak dokonale je Otcove Božstvo zobrazené v Synovi „Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Boh, ktorý je v lone Otcovom ten (Ho) zobrazil.“ (Ján 1:18).
Pán Ježiš sa teda modlil za svojich vyvolených, aby boli jedným telom (organizmom) v duchovnom zmysle, ako to opísal Pavol v 1.Kor.12:12-27.
Ďalej sa modlil: „... aby aj oni v nás jedno boli.“ Ako mali byť učeníci v nich (v Bohu Otcovi a v Synovi) jedno? Pomôže nám to objasniť text z Jána 14:17-20, kde Pán Ježiš zasľubuje zoslanie Ducha Svätého. „Vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Nenechám vás osirotených, prídem k vám. Ešte krátky čas a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň si uvedomíte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás.“ Všimnite si, že Duch Svätý prebýva u nich, no nie je ešte v nich, ale keď bude, vtedy si uvedomia, že Syn je v Otcovi, oni v Synovi a On v nich. Pán Ježiš príde ako Duch Svätý a naplní veriacich, vtedy poznajú, že Jeho slová o jednote s Otcom sú pravdivé. Duch Otca, je zároveň Duchom Syna a oni budú v Synovi a Syn bude v nich ako Duch Svätý. „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, i prídeme k nemu (Otec a Syn) a urobíme si u neho príbytok (v Duchu Svätom).“ (Ján 14:23).
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.