referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vasil
Piatok, 14. júna 2024
Prečo sú Svedkovia Jehovovi sektou?
Dátum pridania: 21.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 18 861
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 58.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 97m 40s
Pomalé čítanie: 146m 30s
 

Traja v jednom
Svedkovia v úvode článku s rovnakým názvom spomínajú Novú katolícku encyklopédiu, ktorá ponúka tri texty na podporu náuky o Svätej Trojici v Novej Zmluve: 2.Kor.13:13; 1.Kor.12:4-6; Mat. 28:19.
Svedkovia konštatujú, že vymenovanie Otca, Syna a Ducha Svätého v týchto veršoch je ako vymenovanie troch ľudí, povedzme Romana, Milana a Karola neznamená to, že títo traja sú traja v jednom.
Pozrime sa preto na tieto verše bližšie v biblickom kontexte: „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami!“ (2.Kor.13:13).

Milosť Pána Ježiša je zároveň aj milosťou Božou (Rim.1:7), aj milosťou Ducha Svätého (Žid.10:29). Láska Božia je aj láskou Kristovou (Rim 8:35,39) a tiež aj láskou Ducha (Rim.15:30). Spoločenstvo Ducha je zároveň spoločenstvom Otca i Syna (Ján 14:23).
Pavol tu spomína tri veci: milosť, lásku a spoločenstvo a prisudzuje ich trom osobám: Pánovi Ježišovi, Bohu Otcovi a Duchu Svätému. Láska, milosť a spoločenstvo sú akoby tri fázy našeho spasenia. Láska je zdroj, milosť je vyjadrenie lásky a spoločenstvo je sprostredkovanie tejto lásky skrze milosť. Boh je teda zdroj, Syn je výraz, alebo vyjadrenie Boha a Duch Svätý je sprostredkovateľ Božieho prebývania v človeku. Všetky tri veci sa týkajú nášho spasenia a sú od Boha. Taktiež Boh je nám v Písme predstavený v troch fázach našeho spasenia. Najskôr nás Boh Otec miloval: „Lebo tak Boh miloval svet,...“ (Ján 3:16). Potom Boh v Synovi prišiel, aby nám udelil milosť: „Lebo Boh bol v Kristovi, keď zmieroval svet so sebou,...“ (2.Kor. 5:19). A konečne ako Duch Svätý v nás prebýva: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?“ (1.Kor. 3:16).

Svedkovia píšu, že tento verš (2.Kor. 13:13) dokazuje iba to, že sú vymenované tri subjekty...ale to samo o sebe nedokazuje, že všetkým trom nutne náleží božská povaha a vlastnia rovnakú božskú česť. My sme si však ukázali, že tak, ako sú všetky tri osoby rovnako dôležité pri našom spasení, musia mať aj rovnakú Božskú povahu. To nám potvrdia aj nasledujúce spojitosti.
Ďalší verš 1.Kor. 12:4-6 hovorí: „Dary milosti sú totiž rozličné, ale Duch je ten istý, rozličné sú aj služby, a Pán je ten istý, rozličné sú aj pôsobenia (účinky), ale Boh je ten istý, ktorý všetko vo všetkých pôsobí.“ Podobný text je aj v Ef.4:4-6 „Jedno telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaný v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých nás.“

V oboch veršoch je rovnaké poradie. Prvý je spomenutý vždy Duch, ktorý dáva rôzne dary a spája údy v jedno telo tým, že prebýva v nás. To je úloha Svätého Ducha, aby nás všetkých napĺňal.
Druhý je Pán, ktorý ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, evanjelistov, pastierov a učiteľov (Ef.4:11). Tí všetci však musia mať jednu vieru v Neho a jeden krst na Jeho meno.
Tretí je spomenutý Boh Otec u ktorého je zdôraznené hlavne Jeho pôsobenie v nás všetkých. Boh Otec však pôsobí v nás skrze Ducha Svätého a to by nebolo možné, keby Kristus neočistil naše srdcia. Z toho môžeme vidieť, že celé dielo vykúpenia záleží na všetkých troch osobách rovnako. Priblížia nám to aj nasledovné spojitosti vybraté z uvedených veršov: „...Duch je ten istý,“ a „jeden Duch...“Ale ako rozumieť tomu, keď v Biblii je viackrát spomenuté, že v nás prebýva Duch Svätý, Duch Kristov a Duch Boží: „Bol totiž muž dobrý, plný Svätého Ducha a viery.“ (Sk.11:24). „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás?“ (1.Kor.6:19). „Chráň krásny vklad prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás!“ (2.Tim.1:14).

„Keď došli k Mýzii, pokúšali sa cestovať do Bytýnie, ale Duch Ježišov im to nedovolil.“ (Sk.16:7). „Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nie je Jeho.“ (Rim. 8:9). „Skúmali (proroci), na ktorý alebo aký čas Duch Kristov, ktorý bol v nich, poukazoval , keď vopred svedčil o utrpeniach Kristových a slávach po nich.“ (1.Pet.1:11).
„Veď nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Duch vášho Otca hovorí vo vás.“ (Mat.10:20). „Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží naozaj prebýva vo vás.“ (Rim.8:9). Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?“ (1.Kor. 3:16). Z týchto textov by nám vyplývalo, že v nás prebývajú traja Duchovia. No pri chápaní, že Boh najskôr prišiel v Synovi (2.Kor. 5:19) a potom Syn a Otec v Duchu (Ján 14:16-18-20), rozumieme, že je to jeden Duch. To znamená, že Duch Kristov, Duch Boží a Duch Svätý je ten istý Duch.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.