referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Rozdiely liturgii Sv. Jána Zlatoústeho a Bazila Veľkého
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 165
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Rozdiely liturgii Sv. Jána Zlatoústeho a Bazila Veľkého.
V byzanskom obrade sa počas liturgického roka najviac slúži liturgia Svätého Jána Zlatoústeho, ale desať krát do roka sa taktiež slúži liturgia Svätého Bazila Veľkého.
A to: 1. V predvečer Narodenia Pána
2.V predvečer Zjavenia Pána
3.Na Nový Rok
4.Na 1,2,3,4,5, veľkopôstnú nedeľu
5.Na Veľký štvrtok (Tu sa slúži s večierňou)
6.Na Veľkú sobotu (Tu sa slúži s večierňou)

Podľa tradície sv. Bazil Veľký upravil a skrátil liturgiu sv. Jakuba a potom zase tuto skrátenú liturgiu upravil sv. Ján Zlatoústy. Ale tento názor vôbec nie je jednotný. Pravdepodobne obe liturgie sa vyvíjali spoločne, vzájomne sa ovplyvňovali, až sa potom ustálila dnešná forma oboch liturgií. Obe tieto liturgie sú si celkom podobné a liturgia sv. Bazila Veľkého ma niektoré kňazské modlitby dlhšie, i keď jej štruktúra je ta istá.
A teraz si ukážeme čo je medzi týmito dvoma liturgiami odlišné.
Proskomídia a začiatok sv. Liturgie Bazila Veľkého je taký istý až po koniec úpenlivej prosby: Prosme všetci s celej duše a s celej svojej mysle volajme.
Až nasledujúce dve modlitby veriacich sú odlišné. V liturgií sv. Jána Zlatoústeho je to modlitba: Dobrorečíme ti, Pane Bože všetkých mocnosti, že nám aj v tejto chvíli dovoľuješ pristupovať k tvojmu svätému žertveníku,...

A v liturgií sv Bazila veľkého je to modlitba už s iným textom:
Pane ukázal si nám veľké tajomstvo spásy. Ty si nám, svojím pokorným a nehodným služobníkom dovolil slúžiť pri tvojom svätom žertveniku....
A druhá modlitba: Znova a mnoho ráz pred tebou padáme a prosíme ťa, dobrotivý a láskaví k ľuďom,... (sv. Jána Zlatoústeho)
Bože ty nás ponížených, hriešnych a nehodných služobníkov obdarúvaš milosrdenstvom a štedrosťou,... (sv. Bazila Veľkého)
Potom je zase všetko rovnaké až po modlitbu obetovania po položení božských darov na svätú trapézu:
Pane Bože všemohúci, jediný svätý, ty prijímaš obetu chvály od tých, ktorí ťa vzývajú celým svojim srdcom. … ( sv. Jána Zlatoústeho).
Pane, bože náš, ty si nás stvoril a povolal do tohto života, ukázal si nám cestu spásy a dal si nám zjavenie nebeských tajomstiev. … (sv. Bazila Veľkého)

A opäť sa pokračuje bez zmeny až do modlitby pred Svätý, svätý, Svätý..., ktorá sa začína slovami:
Naozaj je dôstojné a správne ospevovať ťa a zvelebovať, chváliť ťa a vzdávať ti vďaky i klaňať sa ti na každom mieste...(sv. Jána Zlatoústeho)
Pred tebou Vládca, Pane, Bože Otče všemohúci, sa všetko skláňa, lebo naozaj je dôstojné a správne pre tvoju nesmierne veľkolepú svätosť chváliť... (sv. Bazila Veľkého)

Vidíme, že tieto modlitby nie len, že sú odlišné ale sú aj oveľa dlhšie. Od Svätý, Svätý, Svätý... sú modlitby, ktoré sú modlitbami v liturgii sv Bazila Veľkého. A ďalšie modlitby, ktoré nasledujú sú charakteristické a čítajú sa iba na liturgii sv. Bazila Veľkého. Veľkým rozdielom medzi týmito dvoma liturgiami nie je len rozsiahlosť, ale hlavne to, že sa nahlas spievajú aj úvodné slova premenenia:
Dal svojím svätým učeníkom a apoštolom, hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov.
A tak je to aj v druhej časti:Dal svojím svätým učeníkom a apoštolom, hovoriac:Pite z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.