referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 507
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 38.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 64m 50s
Pomalé čítanie: 97m 15s
 
3.Toto spoločenstvo muža a ženy, ktoré vzniklo manželskou zmluvou, je prirodzeným spoločenstvom, čiže je postavené na prirodzenosti človeka;
4.Cieľom tohto spoločenstva je dobro manželov, plodenie a výchova detí;
5.Túto manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na sviatosť.
Definícia manželstva podľa kán. 776, § 1 CCEO: „Matrimoniale foedus a Creatore conditum eiusque legibus instructum, quo vir et mulier irrevocabili consensu personali totius vitae consortium inter se constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum ac ad filiorum generationem et educationem ordinatur“. Obsah tejto definície si zhrnieme do nasledujúcich bodov:
1. Je to zmluva medzi mužom a ženou;
2. Boh ju založil a zabezpečil svojimi zákonmi;
3. Touto zmluvou ustanovujú muž a žena medzi sebou „consortium totius vitae“ , čiže spájajú svoje životné osudy na celý život;
4. Momentom, kedy táto zmluva vzniká je neodvolateľným súhlas (muža a ženy);
5. Toto spoločenstvo muža a ženy je prirodzeným spoločenstvom, čiže je postavené na prirodzenosti človeka;
6. Cieľom tohto manželského spoločenstva je dobro manželov a plodenie i výchova detí. Potom v druhom paragrafe kán. 776 CCEO sa uvádza, že platné manželstvo medzi pokrstenými je z Kristovho ustanovenia zároveň sviatosťou.

2. Manželstvo a rodina vo svetle Svätého písma v Starom zákone

2.1 Manželstvo ako ľudská realita stvorená Bohom

Kým okolité národy Palestíny najrozmanitejším mytologickým spôsobom kládli vzťah muža a ženy do súvisu so svetom bohov, ktorí pestovali lásku, ženili sa a plodili potomstvo (pripomeňme si napr. kultovú prostitúciu), zjavenie Starého zákona považuje manželstvo za typicky ľudskú ustanovizeň, ktorú však chcel a stvoril Boh. Jasne to vyplýva z dvoch zhodných rozprávaní, ktoré sa v tomto bode zhodujú.
Manželstvo, pretože ho Boh chcel a stvoril, je dobré. Obidve rozprávania zdôrazňujú základnú rovnosť medzi mužom a ženou, pretože Boh utvoril ženu z kostí a mäsa muža.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: http://www.rkfusala.szm.sk/sv_manzelstva.htm., http://2www.sme.sk/clanok.asp?cl=668817, http://www.katolickacirkev.sk/dokumenty/dok_komisii_kbs/26.html, http://web.stonline.sk/petragrk/Slovo/Slovo0308.htm, TROBISCH, W.: dva strĕdy...však jeden kruh. Velehrad: Signum Unitetis, 1994, SUAUDEAU, J.: Rodina v našej dobe. In: Katolícka cirkev a sexuálna výchova: Zb. pred. Pápežskej rady pre rodinu. Bratislava: Serafín, 1998, SOTONIAKOVÁ, E.: Postavenie kresťana v tomto svete. Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1999, SKOBLÍK, J.: Partnerské soužití katolickýma očima. In: Teologické texty. XII. ročník. Praha: Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrade, 5/01, MALINSKI, M.: Prv než povieš milujem. Štetín: Ottonianum, 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.