referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Dogmatika
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 693
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 32.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 54m 0s
Pomalé čítanie: 81m 0s
 
Boh je svätý. Dogma. Dôkazy zo SP
Svätosť vo všeobecnosti možno chápať z aspektu ontologického a mravného.
Svätosť- ontologicky - svätosť je bytostné spojenie s najvyšším Dobrom
- mravne - chcieť a milovať len dobro a mať odpor voči mravnému zlu
Svätosť je Božia láska, ktorou Boh miluje seba samého. Božia svätosť je absolútna, zvrchovaná, nezmeniteľná a preto zdroj, vzor a cieľ všetkej svätosti rozumných tvorov.

Dogma: Boh je podstatne a absolútne svätý.
- nepriamo - nekonečný každou dokonalosťou
- priamo - v dennej liturgii- vo sv. omši na konci prefácie: Svätý, Svätý, Svätý
Božiu svätosť potvrdzuje:
1) Písmo Sväté: Ž 76,14 - Bože, je svätá cesta tvoja.
1Pt 1,I5 - Je svätý Ten, ktorý vás povolal! Tak je napísané: Svätí buďte, lebo aj ja som svätý.
2) Tradícia: Otcovia bránili svätosť Božiu proti pohanom, ktorí svojim bohom pripisovali ľudské neresti a vášne.
3) Rozum: Uznáva, že Boh je podstatná svätosť, lebo jeho vôľa je identická s mravnou normou. Preto bezhriešnosť Božia nie je len skutočné oslobodenie od hriechu, ale vnútorná nemožnosť hrešiť. Nie je v rozpore s Božou svätosťou, že Boh dopustí hriech. Nie je povinný každopádne zamedziť mravné zlo, lebo nechce rušiť slobodnú vôľu, ktorá sama o sebe je dobrá. Okrem toho Boh vie aj svojou múdrosťou a mocou obrátiť zlo na dobro.

Boh je múdry. Dogma. Dôkazy zo SP
I. Vat. koncil vyhlásil proti panteistom, ktorí Boha považujú za dušu sveta rozvíjajúcu sa v tvoroch a uvedomujúcu sa v človekovi, ako článok viery učenie:

Dogma: Boh je nekonečný rozumom.
- znamená nekonečnú dokonalosť Božieho poznania - Boh je vševedúci!
- toto je dokázané z:
Písma- nepriamo - písmo často hovorí, ako múdro a rozvážne Boh činí a
ako všetko rozvážne stvoril
- priamo - na mnohých miestach zdôrazňuje dokonalosť Boha:
- 1 Sam 2, 3 – Jahveho označuje ako Boha poznania
- Z 145, 6 - hovorí, že niet miery múdrosti jeho
Tradície - Otcovia oslavujú Božiu múdrosť, ktorá sa javí v Božích dielach a vo svetovom poriadku.
Z nekonečnej dokonalosti Božieho poznania vyplývajú tieto pravdy:
a) Božie poznanie je absolútne aktuálne, t.z., že všetko poznáva bez postupnosti jediným čírym aktom, ktorým všetko vidí a preniká.
b) Božie poznanie je substinentné, t.z., že Boh nevlastní len poznávaciu činnosť, ale on sám je svojím poznaním.
c) Božie poznanie je komprehensívne, Boh poznáva podľa všetkej poznateľnosti, výstižne, úplne, dokonale.
d) Božie poznanie je absolútne nezávislé na mimobožských veciach.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.