referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Dogmatika
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 693
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 32.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 54m 0s
Pomalé čítanie: 81m 0s
 
Boh je jeden. Dogma. Dôkazy zo SP
Rozoznávame dvojakú jednotu: ontologickú a matematickú. Ontologicky jedno nazývame to, čo je v sebe nerozdelené. Jedinosť Božej podstaty je číselná. Pravý Boh je tak jediný, že pojem pravého Boha vylučuje viac božských bytostí.
Dogma: Boh je len jeden jediný.
Túto základnú dogmu kresťanského náboženstva výslovne hlásajú a ucia všetky vyznania viery. Jedinosť Boha sa tu rozumie číselne a dokonale v tom zmysle, že ani nemôže byť viacej bohov ako jeden.
Písmo sv.:
- To, že je len jeden Boh je základnou náukou Starozákonného aj Novozákonného zjavenia.
- Dt 6, 4 - Počuj Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!
- Apoštol Pavol - apoštol pohanov - zdôrazňuje proti pohanskému polyteizmu vieru v jedného Boha: l Kor 8, 4 - vieme, že niet bôžikov na svete, a niet Boha okrem jediného
- proti gnosticko - manichejskému dualizmu dobra a zla, ktorý všetko zlo sveta zvádza na princíp zla, učí PS, že mravné zlo má svoj pôvod v zneužívaní ľudskej slobody: Rim 5,12

Boh je spravodlivý. Dogma. Dôkazy zo SP
Spravodlivosť v širšom zmysle je totožná s poctivosťou alebo subjektívnou svätosťou, v užšom a vlastnom zmysle je vytrvalá vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Voči tvorom je Boh spravodlivý tak, že im dáva to, čo si ich prirodzenosť a cieľ vyžadujú. V mravnej oblasti rozumieme spravodlivosťou tú dokonalosť, ktorou Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá. K odmeňujúcej spravodlivosti sa Boh sám zaviazal. Trestajúca spravodlivosť je dôsledkom Božej svätosti, ktorou Boh miluje dobré a nenávidí a trestá zlé.
Boh netrestá hriešnika len preto, aby ho napravil a iných pred hriechom zadržal, ale aj preto, aby urážka spôsobená hriechom bola napravená a vážnosť mravného poriadku potvrdená.
Písmo Sv.:
Často opisuje a zdôrazňuje tak absolútnu Božiu spravodlivosť samu v sebe, ako je základom, dôvodom a ochranou všeľudskej spravodlivosti.
Ž 10, 8 - Pán je spravodlivý a spravodlivosť miluje.
Ž 118,137 - Spravodlivý si, Pane, a správny je tvoj súd.
Mt 16, 27 - Odplatí každému podľa jeho skutkov.
(Pán Ježiš v mnohých podobenstvách zdôrazňuje, že Boh podľa svojej spravodlivosti dobrých odmení, zlých však potrestá, zvlášť ale na konci sveta.)
Dogma: Boh je nekonečne spravodlivý.
Vo všeobecnosti ľudsky možno povedať, že Boh v tomto živote viacej prejavuje svoje milosrdenstvo, na druhom svete však viac prejavuje svoju spravodlivosť tým, že žiada vyúčtovanie zo svojich darov, daných človeku.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.