referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Poriadok bohoslužieb: Ordo
Dátum pridania: 31.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 20 138
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 70.8
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 118m 0s
Pomalé čítanie: 177m 0s
 
OBSAH
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Svätyňa a svätý stôl
2. Všeobecné pravidlá

II. PORIADOK VEČIERNE BEZ VSENOČNÉHO
1. S jedným diakonom
2. S dvomi diakonmi
3. Bez diakona
4. Pri spoločnom slúžení s kňazmi

III. PORIADOK VEČIERNE SO VSENOČNÝM
1. S jedným diakonom
2. S dvomi diakonmi
3. Bez diakona
4. Pri spoločnom slúžení s kňazmi

IV. PORIADOK UTIERNE V NEDELE A SVIATKY
1. S jedným diakonom
2. S dvomi diakonmi
3. Bez diakona
4. Pri spoločnom slúžení s kňazmi

V. PORIADOK BOŽEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
A SV. BAZILA VEĽKÉHO
1. S jedným diakonom
2. S dvomi diakonmi
3. Bez diakona
4. Poriadok sv. liturgie slúženej bez slávnosti čiže
obyčajným spôsobom
5. Pri spoločnom slúžení s kňazmi
a/ v slávnostnej forme
b/ v obyčajnej alebo súkromnej forme

VI. PORIADOK LITURGIE VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV
1. S jedným diakonom
2. S dvomi diakonmi
3. Bez diakona
4. Pri spoločnom slúžení s kňazmi

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Svätyňa a svätý stôl
Aby sa bohoslužby mohli konať náležite a dôstojne, treba povedať niečo o svätyni (svjatilišče) a svätom stole (svjata trapéza, prestol).

1. Svätyňa má byť aspoň o jeden stupeň vyššia ako loď chrámu. V samej svätyni nemajú však byť nijaké stupne, čo vedú k oltáru.

2. Svätý stôl (prestol, svätá trapéza) je štvorboký, oddelený od múru, stojí uprostred svätyne, aby sa mohlo okolo neho chodiť. Pod severnou stenou svätyne je stôl na proskomídiu (predloženie, žertveník) a pod južnou stenou iný stôl s pripravenými bohoslužobnými rúchami.

3. Artofor, alebo kivot, čo je uprostred oltára (bohostánok, svätostánok) má byť zriadený na spôsob malej svätyne alebo rakvy. Nemá byť príliš vysoký ani široký, aby počas bohoslužieb slúžiteľovi a spoluslúžiacim neprekážal v liturgických úkonoch a neznemožňoval ich.

4. Svietniky, čo stoja na oltári, nesmú ho zakrývať, ale po obidvoch stranách kríža, alebo bohostánku patrí sa postaviť jeden svietnik s jednou, dvoma alebo troma sviečkami; možno použiť tiež sedemramenný svietnik s olejovými lampičkami, aký sa stavia vzadu za oltár.

5. Na prestol (svätý stôl) nesluší sa klásť nijaké relikviáre ani kvety - nech už prirodzenné alebo umelé - ani nič, čo nie je potrebné pri bohoslužbe; kniha na bohoslužbu (služobník) má ležať na poduške, nie na pulte, ak už neleží na analoji (stojacom pulte) z ľavej strany prestola.

6. Ikonostas má mať obraz Spasiteľa po pravej strane cárskych dverí a obraz Bohorodičky po ľavej strane, taktiež iné obrazy majú byť rozostavené na svojich miestach - podľa obyčaje.
Bočné (druhoradé) cerkvi a kaplnky tiež majú mať svoje ikonostasy; no oltáre v nich, pokiaľ nemajú svoje ikonostasy, netreba pokladať za vhodné na bohoslužby.

7. Do svätyne nemá prístup nikto okrem kňazov, diakonov, klerikov a posluhujúcich. Pre svetských ľudí, ktorí nespoluúčinkujú pri bohoslužbe, nieto miesta vo svätyni, tobôž nie pre ženy, bez ohľadu na ich pôvod a príčinu.

8. Diskos je dostačujúco hlboký a opatrený okrajom; môže mať aj nôžku.

9. Kadidelnica má krátke retiazky, aby sa ňou mohlo ľahko okiadzať na plný rozmach.

10. Nemajú sa používať iné liturgické rúcha ani iné bohoslužobné pokrývky okrem tých, ktoré sa v tejto knižke uvádzajú na každú bohoslužbu; používanie zvončekov, organov alebo harmónií je vylúčené.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: URL:http://grkat.nfo.sk/Texty/ordo.rtf, http://grkat.nfo.sk/Texty/ordo.pdf, Študijný preklad pripravila spoločná liturgická komisia Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.