referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Apoštolské listy: Svätého Pavla
Dátum pridania: 18.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 32 493
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 121.2
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 202m 0s
Pomalé čítanie: 303m 0s
 

Rozdelenie a poradie Pavlových listov
Podľa rozličných kritérií možno Pavlove listy rozdeliť a prehľadne zoradiť takto:
I. Poradie podľa kánonu: Rim, 1Kor, 2Kor, Gal, Ef, Flp, Kol, 1Sol, 2Sol, 1Tim, 2Tim, Tít, Flm, (Hebr). V tomto poradí sa uvádzajú najprv listy adresované cirkevným spoločenstvám a potom jednotlivcom a to viac-menej podľa klesajúcej dĺžky textu. Hebr. sa uvádza na konci pre svoj osobitný ráz a pre diskusiu o pavlovskej autorskej autenticite. V tomto poradí sa uvádzajú Pavlove listy v o Vulgáte a v kritických vydaniach gréckeho Nového zákona.
II. Systematické poradie:
1. Prvé listy: 1Sol a 2Sol (uvádzajú sa spolu pre ich podobný obsah).
2. Veľké náukové listy: Rim, 1Kor, 2Kor, a Gal.
3. Listy z väzenia: Flp, Kol, Flm a Ef.
4. Pastorálne listy: 1Tim, 2Tim a Tít.

III. Chronologické poradie (v rámci Pavlovho života a apoštolátu a s udaním miesta, kde boli listy napísané):
1. r. 50/51: 1Sol a 2Sol (v Korinte)
2. r. 56: 1Kor (v Efeze)
3. r. 56/57: Gal (v Efeze)
4. r.56/57: Flp (v Efeze)
5. r. 57: 2Kor (v Macedónsku)
6. r. 57/58: Rim (v Korinte)
7. r. 58-60: Kol, Flm, Ef (v Cézarei, alebo v r. 61-63 v Ríme)
8. r. 64/65: 1 Tim a Tít (v Macedónsku)
9. r. 67: 2 Tim (v Ríme)

IV. Rozdelenie podľa autentickosti:
1. Protopavlovské (autentické) listy: Rim, 1Kor, 2Kor, Gal, Flp, 1Sol a Flm. Všetci odbor-níci pokladajú Pavla za ich bezprostredného autora.
2. Deuteropavlovské listy: o ich autentickosti odborníci diskutujú. Uvádzame ich v zo-stupnom poradí podľa stupňa pravdepodobnosti Pavlovho autorstva:
a/ 2 Sol: katolícki biblisti vo všeobecnosti uznávajú jeho pavlovský pôvod, nekatolíci sa v tejto otázke nezhodujú.
b/ Kol: všeobecne sa pokladá za Pavlov list, ale s určitými výhradami, najmä pre rečové, šty-listické a do istej miery aj obsahové zvláštnosti spisu.
c/ Ef: uznáva sa jeho Pavlovo autorstvo v širšom zmysle slova, lebo redakcia listu pravdepo-dobne nie je Pavlova.
d/ Pastorálne listy (1Tim, 2Tim, a Tít): obsahujú jadro Pavlovho učenia, podľa mnohých bib-listov boli napísané po jeho smrti neznámym učeníkom.
e/ Hebr: Pavlovo autorstvo sa vo všeobecnosti vylučuje.

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Dermek Andrej, Nový zákon Skutky apoštolov, listy, Apokalypsa, CMBF UK Bratislava 1993, Heriban Jozef, Úvodné poznámky k spisom Nového zákona, Rím 1989, Heriban Jozef, Príručný lexikón biblických vied, Rím 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.