referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Sexualita a jej význam
Dátum pridania: 21.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 840
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše. Týka sa najmä citovosti, schopnosti milovať a plodiť a všeobecnejšie aj schopnosti nadväzovať spoločenské vzťahy s druhými. ,,Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ Takže sexuálna rozdielnosť a komplementárnosť je podstatou ľudskej existencie. Sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž a žena vzájomne odovzdávajú úkonmi, ktoré sú vlastné a vyhradené manželom, vôbec nie je iba čosi biologické, ale sa týka najvnútornejšieho jadra ľudskej osoby ako takej.

Je potrebné vnímať sexualitu v jej úplnosti a rozvíjať jej duchovnú zložku, aby sme neupadli do pudovosti blížiacej sa zvieracej. Boh miluje človeka vždy nekonečnou láskou, ktorá presahuje všetky predstavy a možnosti nejako ju opísať alebo hodnotiť. Predsa len ju človek môže poznať prostredníctvom lásky ľudskej. Ľudská láska má schopnosť nekonečnú Božiu lásku človeku priblížiť, pretože každá ľudská láska je akýmsi odleskom nekonečnej Božej lásky. Musíme si pomáhať ľudskou skúsenosťou. Boh nie je ,,na obraz“ človeka. Nie je ani muž, ani žena. Boh je čistý duch, v ktorom niet miesta pre rozdielnosť pohlaví. Ale ,,dokonalosti“ muža a ženy odzrkadľujú niečo z nekonečnej dokonalosti Boha: sú to „dokonalosti“ matky a „dokonalosti“ otca a manžela.

Sexualita je mohutnou pomocou pre človeka. Stačí si uvedomiť ako mnoho diel, piesní, hrdinských činov, životných obratov vyvolala túžba muža a ženy po vzájomnom zblížení. Je však pravdou, že sexualita má dnes poškvrnené meno, keďže je ľudskými, či skôr diabolskými perverzitami znetvorená na nepoznanie. Ale veľká životná sila lásky prameniaca od neustále odpúšťajúceho Boha prežaruje ľudské hriechy a dáva sexualite človeka vždy novú životodarnú silu. Boh mocnú silu vzájomného zblíženia manželov chráni. Sväté písmo však aj pozitívne vyzdvihuje vzácnosť manželstva; spojenie muža a ženy.

Mnoho bytostných a obohacujúcich tajomstiev ukrýva táto téma. Obohatilo by nás poznanie mnohých iných zložiek sexuality, ktoré som vo svojej práci nespomenul. Bolo by iste zaujímavé hĺbať i nad duchovnou podstatou sexuality, nad zduchovnelou sexualitou kresťanských mystikov: sv. Terézie z Avily, sv. Jána z Kríža, sv. Bernarda... Tiež by bolo veľmi obohacujúce poznávať a skúmať zásvetný rozmer sexuality, ak vôbec je. To či pokračuje istá forma sexuality aj v Nebeskom Kráľovstva, alebo je sexualita len tuzemskou záležitosťou. Iste by zaujímalo mnohých, ak by sme bližšie skúmali spôsob prežívania sexuality u rôznych skupín ľudí a zvlášť u zasvätených, ďalej vplyv zdravej, či nezdravej sexuality na celkové duševné i telesné zdravie...

No na záver môžem len parafrázovať sv. Jána Evanjelistu v tom, že na celom svete by nebolo dostatok miesta pre knihy, ktoré by bolo treba napísať, ak by sme mali spoznať úplne čo len tento jediný fenomén Božieho stvorenia – sexualitu. Ale ani to nie je potrebné rozoberať to tak dokonale, veď iste nám náš Nebeský Darca nedáva hlbšie poznanie, preto lebo by sme to nezniesli a ani to nepotrebujeme. Nech nás teba vytušenie veľkej Božej krásy a dokonalosti v tejto jedinej skutočnosti stvorenstva vedie k väčšiemu obdivu a láske k Tomu, ktorý Je a ktorý s veľkou láskou všetko tvorí a oživuje.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Augustyn J.: Sexualita v našem živote. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 1995, Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Spolok svätého Vojtecha. Trnava 1999, Sväté písmo Starého a Nového zákona. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda. Rím 1995 , Saint-Exupéry A.: Malý princ. Mladé letá. Bratislava 1997, Pšenička O.: Trblietanie dotyku. Jas. Prešov 1997, Meves Ch.: Abeceda šťastného manželstva. Dobrá kniha. Trnava 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.