referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Sexualita a jej význam
Dátum pridania: 21.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 840
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Človek je mnohosť v jednote. Celostné chápanie človeka zahrňuje jednotu jeho duchovných, duševných a telesných mohutností. Jednu z týchto zložiek, ľudskú sexualitu, si chcem priblížiť v tejto práci.
Moderné humanitné vedy v zhode s učením svätého Tomáša Akvinského vydeľujú tri najsilnejšie motívy v živote človeka; pud sebazáchovy, pud sexuálny a túžbu po poznávaní, či sebarealizáciu. Sexualita je za túžbou žiť hneď na druhom mieste a to podčiarkuje jej dôležitosť. Stvoriteľ do nás vložil silný sexuálny náboj, aby tak bytostne zabezpečil pretrvanie ľudského rodu. To je tá najzrejmejšia úloha sexuality. No sexualita je votkaná nielen do tela, ale aj do duše každého človeka, je jedným z pilierov duševného života ľudí.

Nachádzame spoločné znaky medzi sexualitou ľudí a pudovosťou u zvierat, no podľa mnohých znakov je tu badať jednoznačné a podstatné rozdiely. Tak ako bol človek vyzdvihnutý z hliny zeme do vyššej úrovne jestvovania Božím tvorením , tak je aj ľudská sexualita bytostne odlišná od plodenia zvierat. Sexuálne správanie zvierat, ktoré žijú vo voľnej prírode, je riadené inštinktmi. Dá sa povedať, že toto správanie je priamo naprogramované; tým je zaistené rozmnožovanie zvierat a prežívanie druhov. Na základe týchto inštinktov dochádza k pohlavnému zbližovaniu až v dobe, keď je zviera dostatočne vyspelé, schopné priviesť na svet mláďatá a starať sa o ne do tej doby, kým nie sú schopné žiť samostatne. U človeka je pohlavný pud rovnako inštinktívny. No u človeka sa inštinkty neprejavujú tak výrazne. Sexuálne správanie sa neobmedzuje len na určité obdobie. Správanie človeka je prioritne formované výchovou a sebavýchovou a uvedomelý, slobodný úsudok ľudskú sexualitu sprevádza.
Skutočne nádherná je sexualita v zhode s Božím plánom, keď je telesnosť presiaknutá a oživovaná duchovnou zložkou. Na vykreslenie tejto skutočnosti použijem rozprávkovú alegóriu zbližovania sa; jedného aspektu partnerských vzťahov.

V tom sa zjavila líška.
- Dobrý deň, - povedala líška.
- Dobrý deň, - zdvorilo odpovedal Malý princ, obrátil sa, ale nič nevidel.
- Som tu, - ozval sa ten hlas, - pod jabloňou...
- Kto si? - spýtal sa Malý princ. - Si veľmi pekná...
- Ja som líška, - povedala líška.
- Poď sa so mnou hrať, - navrhol jej Malý princ. Som taký smutný...
Nemôžem sa s tebou hrať, - povedala líška. – Nie som skrotená.
- Ach, prepáč! - povedal Malý princ. Ale po krátkej úvahe dodal:
-Čo znamená skrotiť?
-Je to už takmer zabudnutá vec, - Znamená to vytvoriť putá.
-Vytvoriť putá?
-Pravdaže, - povedala líška. – Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podobný tisícom malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty mňa nepotrebuješ. Ja som pre teba iba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete...
-Začínam rozumieť, - povedal Malý princ.

Sexualita je nádherným darom prírody, Božím darom človeku. Robí z človeka chlapca alebo dievča, muža alebo ženu, otca alebo matku. Dar sexuality je pre človeka prostriedkom, ako darovať seba samého partnerovi, ako sa mu celkom odovzdať. Je prostriedkom k vyjadreniu manželskej lásky a vzájomného zjednocovania manželov. Je prostriedkom k spoluúčasti na diele stvorenia nového a nikdy neopakovateľného človeka. Na sexualitu môžeme pozerať ako na posolstvo, reč tela, ktorá svojimi gestami oznamuje niečo tomu druhému. Táto reč tela, aby bola pravdivá, musí byť v jednote so srdcom človeka, s jeho láskou. Táto výpoveď o sexualite je ideálom, ktorý možno dosiahnuť . Podstatou ľudskej sexuality je otvorenie sa druhému. Sexualita je tým miestom, kde sa otvárame láske; miestom prijímania toho druhého a dávania seba samého. Neide tu len o otvorenie sa muža žene a ženy mužovi, ale ide o otvorenie sa, ktoré má všeobecnejší rozmer – je to otvorenie sa každej láske. Podstata ľudského pohlavia totiž ďaleko presahuje sexuálnu jednotu ženy a muža. Erotická jednota je iba jedným zo spôsobov jeho vyjadrenia. Realizuje sa aj v iných rovinách: citovej, intelektuálnej, duchovnej. Na každej s týchto rovín sa uskutočňuje dávanie a prijímanie lásky. Každá z nich je určená pohlavím, tým či sme mužom alebo ženou. Sexualita v užšom zmysle dosahuje svoju hĺbku až vtedy, keď jednotu erotickú predchádza jednota citová a duchovná.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Augustyn J.: Sexualita v našem živote. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 1995, Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Spolok svätého Vojtecha. Trnava 1999, Sväté písmo Starého a Nového zákona. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda. Rím 1995 , Saint-Exupéry A.: Malý princ. Mladé letá. Bratislava 1997, Pšenička O.: Trblietanie dotyku. Jas. Prešov 1997, Meves Ch.: Abeceda šťastného manželstva. Dobrá kniha. Trnava 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.