referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Aj Rómovia potrebujú Boha
Dátum pridania: 20.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 500
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 21
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 35m 0s
Pomalé čítanie: 52m 30s
 

Žobrák zahalený do drahého hávu neprestane byť žobrákom. Ani Róm nepotrebuje drahé BMW, nový televízor, vysokoškolský titul, či byť poslancom aby sa stal skutočným človekom; potrebuje v sebe odhaliť pôvodnú dôstojnosť Božieho dieťaťa. Rómovia potrebujú v prvom rade Boha. Samozrejme, že sa nemôžeme uspokojiť s biednymi podmienkami, v ktorých mnohí Rómovia žijú , ale najprv potrebujú Rómovia Boha. Ak budú mať Jeho, všetko ostatné, ako dôstojné materiálne podmienky, vzdelanie a sociálne uznanie, osobnú spokojnosť, prácu dostanú navyše. Apoštolát medzi Rómmi je aj veľkou možnosťou osobného posvätenia. Je to realizácia Ježišovej výzvy: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A je to dar byť pri nich a odovzdávať im živého Boha, hoc je to aj ťažké . Oni sú Božím zásahom do nášho pohodlného života. Je to nádherná možnosť namáhať sa pre Božie kráľovstvo a získavať nových bratov a sestry pre mnohé Nebeské príbytky, a tak uspokojovať horúcu Božiu túžbu všetkých ľudí priviesť k svätosti. Je to veľká milosť pre zlých a hriešnych ľudí, akými sme urobiť tú najväčšiu službu pre maličkých a tí neustále hľadia do tváre Otcovej a pripomínajú svojho dobrodinca. Je to Krásna možnosť žiť v duchu Ježišovho srdca, slúžiť Živému Bohu a získavať Nebeské poklady.

Historická reflexia
Dobrý Boh sprevádza ľudí na všetkých ich cestách. Nie je tomu tak, že je nablízku iba dobrým, kým zlých odsúva do úzadia, že je iba v príjemných okamihoch, kým vo chvíľach krízy akoby spal. Boh predsa dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých . On Je neustále činne prítomný a ako večná Láska neustále horí láskou k ľuďom. Preto nemôžeme hovoriť Rómom o Božej láske abstraktnej; odtrhnutej od reality. Musíme im vyjavovať živého Boha prítomného v udalostiach ich života v ich dejinách. Nebudem sa v nasledujúcich riadkoch snažiť o duchovné vysvetlenie dejín Rómov, veď tie pravdy sú príliš hlboké na to, aby som si trúfal ich plne vysvetliť. To nech urobí podľa darov srdca každý človek prichádzajúci s láskou k Rómom.

Indický pôvod Rómov
Pramene k najstarším dejinám chýbajú, keďže okrem vymyslených historiek úplne chýba rómska sebareflexia; európske dejiny Rómov tvorili Nerómovia. O ich pôvode vznikalo veľa nepravdivých legiend vznikajúcich najmä vďaka samotným Rómom, ktorí takto radi zvyšovali svoj spoločenský status v očiach majority za účelom získania výhod. Skutočnosťou je, že ich pravlasťou je India. Otázku indického pôvodu Rómov seriózne riešila porovnávacia lingvistika, historiografia i kultúrna antropológia od konca 18. storočia. V súčasnosti je téza o ich indickom pôvode vedecky dokázaná a nikým nespochybňovaná. Problémy vyvoláva iba lokalizácia predkov dnešných Rómov na indickom subkontinente, ich postavenie v sociálnom systéme Indie a časové dimenzie, príčiny ich presunu a odchodu smerom do Európy. Všeobecne známa a v mnohých prácach je citovaná udalosť zo života maďarského študenta teológie Stefana Vályiho, ktorý sa v Leydene stretol s malabarskými študentmi. Tí mu svojím výzorom a jazykom pripomínali Rómov z okolia Komárna, preto ho napadlo porovnať ich jazyk s rómčinou. Z vyše tisíc slov, ktoré si zapísal, väčšinu Rómovia správne určili a chápali ich význam.

Časopis Wiener Anzeiger o tom publikoval správu v roku 1763 . Samuel Augustini ab Hortis uvádzal v tých istých novinách sériu článkov v rokoch 1775 – 1776, pričom na základe jazyka usúdil, že Rómovia pochádzajú z juhozápadnej Indie . Vedecké základy romistiky položili filológovia , ktorí sa už začali seriózne zaoberať jazykovedným porovnávaním rómčiny a indických jazykov. Svojimi prácami tak uzavreli dlhé obdobie pochybností a všeobecne rozšírených špekulácií pri hľadaní pôvodu Rómov. Miklosich aj Pott umiestnili pravlasť Rómov do Pandžábu na severe Pakistanu a Indie, čo sa často dodnes uvádza ako vierohodný fakt. Cez toto územie smerom do Perzie a Byzancie určite prechádzali. V roku 1927 vyslovil anglický lingvista V. Turner hypotézu, podľa ktorej žili Rómovia pôvodne v Radžastane v strednej Indii pri západných hraniciach s Pakistanom, odkiaľ sa rozptyľovali do ostatných centrálnych a neskôr severovýchodných a sčasti severozápadných oblastí. Pre nedostatok ďalších nových dôkazov odborné kruhy tento názor akceptujú.

Spoločenské postavenie Rómov v Indii
Medzi indickými kastami sú vzťahy neprekonateľného sociálneho dištancu. Znamená to, že mužský príslušník jednej kasty sa nesmie oženiť s dievčaťom z inej kasty, že ľudia jednej kasty sa nesmú dotknúť jedla v dome tých, ktorí nie sú podľa nich čistí... Tieto kastové bariéry existujú dodnes nielen v Indii, ale pretrvávajú aj medzi rôznymi skupinami Rómov v Európe. V ktorej kaste sa človek narodil, do tej patril celý život nielen on, ale celé jeho potomstvo, a tá určovala jeho spoločenské zaradenie, právne postavenie, výber manželského partnera, formu účasti na širšom spoločenskom dianí, možnosti ďalších kontaktov. Predkovia Rómov stáli najnižšie v spoločenskom rebríčku, vyčlenení z kastového systému a postihnutý množstvom obmedzení. Boli tzv. pariovia - nedotknuteľní, čo znamenalo, že sa nesmeli dotknúť príslušníkov ostatných stavov . Tu patrili ľudia nečistých profesií, ktorí zametali a odstraňovali nečistotu, prali bielizeň, pripravovali drevo na spaľovanie mŕtvol, nosili a naťahovali lovecké siete, sťahovali a spracovávali kože, ďalej kati, kočovní kováči a iní remeselníci, muzikanti, tanečníci, cvičitelia opíc a hadov, profesionálni zlodeji dobytka.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.