referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Seminárna práca zo Starého zákona
Dátum pridania: 26.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
„Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa,
veď moja sila a môj chválospev je Pán,
on sa mi stal spásou.“ (Iz 12, 2)
„Izraela spasil Pán večnou spásou.
Nebudete zahanbení ani potupení
na veky večné.“ (Iz 45, 17)
„Dom Júdov však omilostím
a zachránim ich ako Pán, ich Boh,
ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou vojenskou,
ani koňmi, ani jazdcami.“ (Oz 1, 7)
„Neochráni kráľa vojsko početné
ani obra jeho sila mohutná.“ (Ž 33, 16)
„Ty si môj kráľ a môj Boh,
ty pomáhaš Jakubovi.“ (Ž 44, 5)

"Ty si moje útočište
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj." (Ž 91, 2)
„Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.“ (Ž 18, 2-3)
„Ich vykupiteľ je mocný, volá sa Pán zástupov, on sám povedie ich spor, aby získal odpočinok zemi a podesil obyvateľov Bábelu.“ (Jer 50, 34)
„Keď vytiahneš do boja proti svojmu nepriateľovi a uvidíš tam kone a vozy a viac nepriateľského vojska, ako máš ty, neboj sa ich, lebo s tebou bude Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta.“ (Dt 20, 1)
„Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“ (Joz 1, 9)
„Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa.“ (Ž 62, 7)
„Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme.“ (Dt 4, 7)
„Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.“ (Ž 25, 8)
„Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti:
"Neboj sa, sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil!“ (Iz 44, 2)
„Nebojže sa, červíček Jakub,
chrobáčik Izrael!
Ja ti pomáham - hovorí Pán -,
tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela.“ (Iz 41, 14)


 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Sväté písmo Nového a Starého zákona. Trnava: SSV, 1998, Preklad nového sveta Svätých písiem. New York: Watchtower Bible and tract society, 1991, Index paralelných textov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.