referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Mt 6,7-13: Seminárna práca z Nového zákona
Dátum pridania: 19.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 222
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 
KEY WORDS - KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
- zvolal
-začal ich posielať
-prikázal im
-šli, hlásali a uzdravovali

ŽÁNER: rozprávanie
POSTAVY: Ježiš, Dvanásti apoštoli, zlí duchovia, chorí ľudia
Letmotív: Ježiš -Boží Syn posiela Dvanástich a dáva im svoju moc, ktorá každému poslanému učeníkovi Ježiša stačí na to, aby hlásal evanjelium a robil v jeho mene divy.

D.Druhý krok – Kontext
Ako som už vyššie spomínal, Marek nepíše o vyslaní apoštolov hneď po ich vyvolení, ale je to prerušené rôznymi rozprávaniami. Ježiš prichádza do svojej vlasti, kde zažije odmietnutie od svojich vlastných, no neúspech vo vlasti, neznamená pre neho porážku, ide ďalej a nevzdáva sa, chodí po okolitých dedinách a posiela svojich učeníkov. Tu vidím takú náväznosť predchádzajúceho rozprávania s tým mojím a zase potom ako som už spomínal, je načrtnutá akási náväznosť účinkovania Dvanástich s ďalším rozprávaním a to, že sa zvesť o Ježišovi dostala až ku Herodesovi. Nasleduje rozprávanie o jednom z Božích služobníkov, ktorý kvôli službe Bohu obetoval svoj život. Je to sťatie Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu Pánovi. Akoby hneď v nasledujúcich veršoch chcel Marek ukázať až do krajnosti ako sa má pravý Boží posol radostnej zvesti odpútať od tohto sveta a vyplniť požiadavky, ktoré dal Ježiš Dvanástim učeníkom.

STAROZÁKONNÝ KONTEXT
Ako som už spomínal v rozdelení textu, starozákonné chápanie svedectva bolo, že iba svedectvo dvoch je hodnoverné. Zákon upravoval používanie svedectva: odsúdenie nie je možné bez výpovede svedkov (Nm 5, 13) a aby sa predišlo omylom alebo zlomyseľnosti, vyžaduje sa aby svedčili aspoň dvaja svedkovia (Nm 35, 30; Dt 17, 6; 19, 15). Pri hrdelných procesoch svedkovia, ktorí mali zodpovednosť za odsúdenie zločinca, mali byť prví pri výkone trestu. Učitelia múdrosti krivé svedectvo odsudzujú ako niečo, čo sa oškliví Bohu. Takto aj ohlasovanie zvesti apoštolmi mohlo byť prijímané ako hodnoverné.
Striasť prach z nôh hlavne symbolicky znázorňuje varovanie pred súdom.

C.Tretí krok – Syntéza
„Ježiš hneď od začiatku svojho verejného života chcel rozmnožiť svoju prítomnosť a rozšíriť svoje posolstvo pomocou ľudí, ktorí by boli takými ako on.“ Preto si povoláva učeníkov.
„Ježišovo poslanie sa predlžuje v poslaní apoštolov, Dvanástich, ktorí sa práve preto nazývajú apoštolmi. Ježiš ich posiela už za svojho pozemského života hlásať evanjelium a uzdravovať, čo je predmetom jeho osobného poslania. Oni sú tými robotníkmi, ktorých Pán poslal na žatvu (Mt 9, 38p; porov. Jn 4, 48); sú služobníkmi, ktorých Kráľ poslal, aby priviedli pozvaných na svadbu jeho Syna (Mt 22, 2p). Nemajú si robiť nijaké ilúzie o osude, čo ich čaká; vyslanec nie je väčší než ten, čo ho poslal (Jn 13, 16); ako zaobchádzali s Pánom, tak budú zaobchádzať so služobníkmi (Mt 10, 24n)“ Ježiš dobre vie, že to pre nich nebude ľahké, lebo sám sa stretol s nepochopením. Posiela ich ako „ovce medzi vlkov“ (Mt 10, 16). Avšak, čo urobia jeho služobníkom, to urobia jemu samému a nakoniec aj Otcovi: „Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“(Mt, 10, 16)

D.Štvrtý krok - Môj kontext
V tomto slove som našiel sám seba, svoju situáciu a svoje chyby. Keď som hľadal kľúčové slová, uvedomil som si, že taká istá schéma sa nachádza aj v mojom živote. Verím, že aj mňa si Boh takto zavolal, konkrétne do seminára, teraz som v jeho škole, kedy ma učí a dáva mi príkazy na „cestu“ skrze jeho Božie slovo, skrze predstavených a rôzne situácie, ktoré mi Pán dáva. Je tu určitý čas, kedy by som sa mal naučiť chodiť s Pánom. Ak Pán dá a nastane pravý čas, pošle aj mňa na svoju žatvu, kedy budem chodiť a konať v jeho mene a s jeho mocou. Pre mňa sa objavuje výzva, aby som skutočne využil túto chvíľu formácie a vzdelávania naplno ako len môžem.

Ukázal mi cez to aj jednu skutočnosť, že jedine jemu mám zveriť svoj život s dôverou, že čokoľvek ma zastihne, On sa o mňa postará a v najťažších chvíľach mi dí vo viere vytrvať, lebo On povedal: „Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.“ Iz 41,10
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Douglas, J.D.: Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996, Dufour, X.-L.: Slovník biblickej teológie. Trnava: Dobrá kniha, 2003, Index paralelných textov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.