referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Mt 6,7-13: Seminárna práca z Nového zákona
Dátum pridania: 19.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 222
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 
A. Prvý krok - práca s textom

Delimitácia textu
Uvedený text o vyslaní Dvanástich sa nachádza v šiestej hlave Markovho evanjelia. Začiatok tohto textu je počnúc siedmym veršom: „Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch.“ Daná textová jednotka končí svedectvom o činoch vyslaných apoštolov trinástym veršom: „Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
Zdá sa, akoby zadanej časti t. j. 6, 7-13 chýbala ešte jedna veta a to verš 6b: „Potom chodil po okolitých dedinách a učil.“ No nie je tomu tak. Táto veta nie je časťou predchádzajúceho rozprávania a takisto nepatrí do rozprávania mojej časti textu. Je to iba konštatovanie, že Ježiš „chodil po okolitých dedinách“ (6, 6b).

Štruktúra textu
SYNOPTICKÉ POROVNANIE

Mt 9, 35; 10,1.9-11.14 Mk 6, 6b-13 Lk, 9, 1-6
35A Ježiš chodil po všetkých mestách a 6bPotom chodil po okolitých
Dedinách, učil v ich synagógach, hlásal dedinách a učil.
Evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
1Zvolal svojich Dvanástich učeníkov a 7Zvolal Dvanástich a začal ich 1Zvolal Dvanástich a dal im moc posielať po dvoch. Dal im moc dal im silu i moc
nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali nad nečistými duchmi nad všetkými zlými duchmi a liečiť a uzdravovali každý neduh a každú neduhy. 2Potom ich poslal hlásať
chorobu. Božie kráľovstvo a uzdravovať
8a prikázal im, aby si okrem chorých. 3A povedal im: „Na cestu
9Neberte si do opaskov ani zlato ani palice nebrali na cestu nič: ani si neberte nič: ani palicu ani
striebro ani peniaze, 10ani kapsu na cestu chlieb ani kapsu ani peniaze do chlieb ani peniaze
si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani opaska, 9ale aby sa obuli do
palicu, lebo robotník si zaslúži svoj sandálov a neobliekali si dvoje ani dvoje
pokrm. šiat. šiat nemajte.
11Keď 10 A povedal im : Keď kdekoľvek 4Keď
prídete do niektorého mesta alebo dediny, vojdete do domu, vojdete do niektorého domu,
Vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam
potom ostaňte, kým nepôjdete ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ostaňte tam a odtiaľ
ďalej. 14A keby vás ďalej. 11Ale keby vás vychádzajte. 5Ale keby vás
niekto neprijal, ani na niektorom mieste neprijali , ani niekde neprijali,
vaše slová nevypočul, z takého domu nevypočuli
alebo aj mesta odíďte a straste si odíďte odtiaľ a straste si odíďte z toho mesta a straste si
prach z nôh. prach z nôh na svedectvo proti prach z nôh na svedectvo proti
nim. 12Oni šli a hlásali, že nim. 6 Oni šli, chodili po
treba robiť pokánie. Po dedinách, všade hlásali evanjelium
13Vyhnali mnoho zlých duchov,
Pomazali olejom veľa chorých a a
uzdravovali. uzdravovali.

Apoštoli boli určitú dobu s Ježišom, boli svedkami jeho učenia a zázrakov. Teraz prichádza ich prvé rozoslania pre ich apoštolskú prácu. Na brehu Genezaretského jazera boli povolaní a odtiaľ pravdepodobne (Kafarnaum) boli aj vyslaní.
Bolo by zvláštne a nepochopiteľné, keby na nedôveru a odmietnutie zo strany ľudí reagoval sklamane a ako zranený človek. Ba naopak, putuje ďalej v blízkosti svojho domova (6, 6b). Dokonca robí ešte viac: posiela svojich vyvolených Dvanástich a posiela ich po dvoch a dáva im moc nad nečistými duchmi. Namiesto toho, aby Ježiš rezignoval ešte viac sa snaží, aby vyslobodil svoj ľud z moci zlého.
Matúš podáva správu o vyslaní Dvanástich hneď po ich Ježišovom vyvolení. (Mt 10, 5). U Marka sú tieto dva udalosti prerušené rôznymi príhodami. Markove údaje v porovnaní s Matúšom a Lukášom sú stručnejšie a ohľadom Ježišových pokynov sú tam rozdiely.
Keď Ježiš hovorí u Marka, že učeníci si môžu zobrať palicu, u Matúša a Lukáša im to Ježiš zakazuje. Tieto rozdiely nám pomáhajú správne pochopiť zmysel textu. Vidíme, že Ježiš nevyžaduje nijaké doslovné plnenie zákonov a pravidiel. U Marka sú dovolené topánky, u Matúša sa zakazujú, to tiež treba chápať nie ako doslovný príkaz, ale ako skutočnosť, že poslovia, ktorí vždy nesú radostnú zvesť do rôznych krajov, majú slobodne a nezaťažení ľuďmi a vecami ísť svojou cestou. V týchto textoch neide o vecnú odlišnosť medzi výpoveďami Marka, Matúša a Lukáša, ale ide tu iba o formálnu odlišnosť. Zdôrazňuje sa tam, že poslovia môžu vykonávať svoje poslanie a službu bez ľudských záruk a pomocných prostriedkov, opierajúc sa jedine o Božiu pomoc, ktorý sa bude o nich starať. Najdôležitejšie vybavenie je vlastne plná moc nad nečistými duchmi.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Douglas, J.D.: Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996, Dufour, X.-L.: Slovník biblickej teológie. Trnava: Dobrá kniha, 2003, Index paralelných textov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.