referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Sekty
Dátum pridania: 12.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lazok
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 936
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 18.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 31m 30s
Pomalé čítanie: 47m 15s
 
Cultus znamená po latinsky uctievanie.
Podľa Webstersovej slovníka je to malá skupina ľudí, ktorých spája oddanosť alebo nadšenie pre nejaký umelecký, či intelektuálny program alebo cieľ.
Zhubný (deštruktívny) kult sa podobne ako sekta odlišuje od normálneho spoločenstva niektorými typickými znakmi, ktoré sa nemusia vyskytovať vo všetkých kultoch a sektách súčasne:

1. autoritárske vedenie - vodca kultu má absolútny vplyv na učenie aj členov, vyžaduje sa úplná vernosť a oddanosť;
2. elitárstvo a výlučnosť - sekta hlása, že je tá jediná pravá, vyvolená a vyberaná skupina ľudí schopná zachrániť ľudstvo od všetkého zlého a vyriešiť všetky krízy;
3. šírenie dogmy - členovia rozširujú učenie sekty, ktoré považujú za jedinú, výlučnú a neomylnú pravdu, ktorej treba veriť a o ktorej nikto nesmie pochybovať (dogma). Keď ju člen opustí, je ohrozený a zlyhal pri záchrane ľudstva;
4. nariaďujú presné pravidlá a zásady pre život člena aj skupiny, ktoré musia všetci bez výhrad dodržiavať, robia si absolútny nárok na život a konanie svojich členov až po kontrolu myšlienok a citového života;
5. viera je povýšená nad všetko rozumové poznanie, kladie sa dôraz na pocity a emócie, učeniu sekty treba veriť a nie o ňom premýšľať;
6. prenasledovanie - hlása, že si ju spoločnosť pre jej učenie vybrala za terč prenasledovania a všetci, ktorí jej pravdu nehlásajú, sú nepriatelia;
7. sankcie a tresty - člen, ktorý sa bezvýhradne neprispôsobí sekte alebo zhubnému kultu, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania;
8. pri získavaní nových členov sa používa psychická manipulácia, "love bombing" - bombardovanie láskou a sľuby o vyriešení všetkých osobných aj celosvetových problémov.

Poznámka: Slovom sekta sa u nás označujú skôr vysoko autoritárske skupiny náboženského charakteru, ktoré vyžadujú absolútnu poslušnosť a podriadenosť vodcovi a učeniu.
V zhubnom alebo deštruktívnom kulte sa uctievajú viac vonkajšie rituály. Typické je deštruktívne (ničivé) pôsobenie danej skupiny na psychickú aj fyzickú integritu (celistvosť) človeka.
Termíny sekta aj zhubný alebo deštruktívny kult sa obsahovo síce líšia, ale pojmovým rozsahom sú takmer totožné.

AKO PREBIEHA NÁBOR DO ZHUBNÉHO KULTU ALEBO SEKTY ?
Členovia sekty sú zväčša úprimní ľudia presvedčení, že rozširovaním členstva sa angažujú za záchranu ľudstva. Pretože sú zmanipulovaní, veria bezvýhradne všetkému, čo pri nábore tvrdia. Ten, kto je zmanipulovaný, to sám na sebe nepozná, pokiaľ mu niekto iný nepomôže prehliadnuť, a preto majú pocit, že konajú slobodne. Náborári sú špeciálne školení na výber a kontakt s rôznymi typmi ľudí.

Získať a vyškoliť člena kultu vyžaduje veľa času, energie a peňazí, preto sa náborári často orientujú na ľudí vzdelaných, inteligentných, schopných a zdravých. Z takýchto ľudí majú kulty maximálny prospech a vzbudzujú dojem serióznosti. Sami pritom nemusia vynakladať žiadne úsilie na vlastnú starostlivosť o chorých, menej schopných, chudobných a inak postihnutých ľudí.

Nikto nie je voči vplyvu zhubného kultu a sekty odolný, ale najčastejšie podľahne človek, ktorý prežíva životnú krízu, náhlu zmenu vo svojom živote, neúspech a zlyhanie, s ktorým sa vyrovnáva a je teda psychicky oslabený. Vtedy potrebuje pomoc, povzbudenie alebo len prejav pochopenia a uznania. Toto všetko mu náborár poskytne spolu s východiskom. Poskytnutie pomoci v núdzi je určite chvályhodný čin, pokiaľ nie je zneužitý na manipuláciu človeka.

Je nápadné, že kulty robia masívny nábor na vysokých školách v skúškovom období a zameriavajú sa na študentov 1. ročníka. Často pri tom využívajú vzájomné sympatie mladých ľudí - chlapci oslovujú dievčatá a naopak tzv. flirty fishing alebo lovenie flirtovaním.

AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE ?
Pri prvom kontakte s vami sa snaží vybudovať vzťah dôvery slušným a priateľským vystupovaním, prejavením pochopenia, úsmevom, nevtieravým správaním, láskavosťou. Považujete preto manipulátora za priateľa, ochotne s ním spolupracujete a poskytujete mu bez zábran súkromné informácie a netušíte, že budú zneužité proti vám.

Kladie otázky zamerané na univerzálne platné hodnoty napr. Chcete pomôcť nastoliť mier na svete? Chcete pomôcť hladujúcim? Chcete byť šťastný? Chcete, aby vám Boh pomohol? Na takéto otázky človek odpovedá súhlasne, pretože nechce vyzerať amorálne a člen sekty to využije.

Ponúkne vám riešenie všetkých celosvetových problémov, cestu k šťastiu ľudstva, záchranu budúcich generácií, pričom používa slová ako vedecký, skutočne kresťanský, vzdelávací, terapeutický, liečebný a odvoláva sa na svoju skupinu a jej významného zakladateľa, ktorý vie, ako spasiť svet. Nápadne často opakuje meno vodcu, čo robil, čo si myslí, odvoláva sa na jeho názory. Je viditeľne jeho veľkým vzorom až idolom. Snaží sa ho bez výhrad napodobňovať.

Počas rozhovoru cieľavedome pátra po nedostatkoch a ťažkostiach svojho partnera, čo využije na to, aby mu ponúkol aj vyriešenie konkrétnych osobných problémov a sebazdokonalenie. O sebe a skupine pritom žiadne konkrétne informácie nedáva, na otázky odpovedá vyhýbavo a všeobecne.

Tvrdí, že všetko sa dozviete na spoločnom podujatí, na ktoré vás veľmi srdečne pozýva. Môže to byť spoločné modlenie za svetový mier a spásu ľudstva v nejakom byte alebo na verejnom mieste, spoločný spev, vzdelávací program, prednáška, koncert s exotickou hudbou, ochutnávka vegetariánskych jedál, kurzy komunikácie a iné terapeutické a liečebné skupinové stretnutia. Na podobné podujatia sa často pozýva aj plagátmi a inými formami. Ako organizátor sa často uvádza bližšie neurčovaná medzinárodná študentská organizácia, terapeutické centrum, vzdelávacia inštitúcia a podobne. Predtým, ako pôjdete na takéto podujatie, vždy si najprv získajte čo najviac informácií - najmä od bývalých členov sekty - aj z literatúry uvedenej na konci tohto materiálu. Až potom sa rozhodnite.

Pokiaľ podľahnete zvedavosti alebo nátlaku a navštívite skupinové podujatie zhubného kultu, zažijete na prvých stretnutiach ako možný budúci člen tzv. love bombing - bombardovanie láskou. Prijmú vás veľmi srdečne, otvorene a priateľsky. Zažijete hrejivú atmosféru, úsmevy, pochopenie, ústretovosť, uvoľnenie, bezvýhradné prijatie a lásku ostatných členov.
Je nesporné, že človek prežije subjektívne pocity skutočného šťastia, keď ho iní ľudia zahrnú bezvýhradnou láskou. Treba si však uvedomiť, že love bombing nie je láska nezištná. Okrem toho potrvá len niekoľko dní. Už tento zážitok je v prostredí zhubného kultu začiatkom a súčasťou cielenej psychickej manipulácie, ktorej môžete veľmi ľahko podľahnúť aj v priebehu niekoľkých hodín.

Príslušníčky sekty Božie deti (Rodina lásky, Rodina) poskytujú pri nábore a získavaní finančných prostriedkov pre sektu aj lásku telesnú. Inak povedané, sú zneužívané na prostitúciu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sekty SOŠ 2.9627 3786 slov
Sekty 2.9400 3108 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.