Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo bude kto siať, to bude aj žať

Tento veršík je zapísaný v biblii v knihe prísloví. Hovorí alebo naznačuje jednu z mnoho podstatných vecí v živote nielen kresťana a aj obyčajného človeka resp. ateistu. Ja by som sa teraz pokúsil rozdeliť tento verš na dve časti. Pretože je veľmi dôležité pochopiť prepojenie medzi prvou a druhou časťou - medzi siatím a žatím.
Čo bude kto siať- táto časť veršíka hovorí a zasievaní... Zasievanie je proces kedy sa človek snaží o proces množenia vecí. Väčšinou sú to produkty poľnohospodárstva a síce ide o niečo iné ale v tej dobe, keď sa písali tieto kapitolu a verše išlo o každoročnú prax v siatí obilnín ktoré boli životne dôležité pre každú rodinu. Taktiež väčšina ľudí bola poľnohospodármi. Bolo to veľmi dobre premyslené, a vďaka tomuto univerzálnemu systému prirovnaní môžu ľudia kedykoľvek v hociktorom storočí pochopiť tento verš. Poďme teraz však k tomu významu, ktorým by sme si to nemali predstaviť v zmysle ako som už vyššie spomenul, ale k nejakej činnosti podobnej zasievaniu v našom živote.

Zasievanie sa dá vysvetliť rôznymi smermi. Môžeme to chápať napríklad pri výchove detí a mládeže, kedy sa im starší a skúsenejší ľudia snažia zasiať čo najviac a najlepšie. Takisto si to môžeme vysvetliť pri vykonávaní činnosti, ktorá by mala zveľadiť našu vlastnú potrebu. Existuje tiež jedno podobné príslovie: ,, kto si ako ustelie ... To znamená v živote človeka, aby dával pozor čo bude činiť, ako sa bude učiť, ako bude vychádzať v rodine so svojimi blízkymi s kolegami v práci atď. Biblia v tomto verši jasne poukazuje a varuje. Človeče dávaj pozor čo zaseješ ako sa zachováš, keď prídu na teba rozhodnutia, ktoré ovplyvnia tvoje ďalšie jestvovanie. Je to veľmi dôležité dávať pozor na to ako sa zachováme a čo napríklad urobíme ale aj povieme, pretože to môže má obrovský vplyv na našu budúcnosť a smerovanie, akým smerom sa človek vyberie s kým sa spozná a s kým má také či onaké vzťahy.

To bude aj žať Žatva je možná iba vtedy, keď sa zaseje. Preto sa ľudia rozhodujú, učia, spoznávajú a tým pádom zasievajú v sebe nejakú myšlienku nejaký dojem ktorý potom ovplyvňuje ďalší chod. Týmto chodom – výsledkom zasiatie je žatva. V našom terajšom svete a v tomto vnímaní žatvy. Žatva predstavuje návrat k úrode návrat k nejakej situácii napríklad, a jej opätovné prehodnotenie za podmienok ktoré sme zasiali. To znamená, že ak sme sa správali , učili, ctili si blížnych tak ako seba, a dodržiavali sme tieto zásady dobrého siatia mali by sme teda aj dobre žať. Lenže človek - kresťan by za dobré nemal čakať automaticky dobré. Nemal by siať len za úmyslom spätnej dobrej úrody. Preto by mal siať všade. Znamená to že by nemal učiť len napríklad svoje deti a napomínať len svojich bratov, činiť dobré len tým ktorých poznám. O to tu nejde. Ide tu o to, aby človek nemal predsudky a nepozeral na človeka len s pomyslením na zisk, ktorý by sa mu mal automaticky vrátiť. Ježiš tiež nepozeral na ľudí, ktorých vyučoval a zasväcoval do svojich plánov s tým, že od nich čakal, že mu to budú vracať. On to robil z lásky k ľudom.
V tomto svete sa seje mnoho zla a satan využíva na siatie zla všetky možné dostupné prostriedky .

Mnohokrát to však vyzerá ako obyčajná vec. Satanovou zbraňou sa stávajú drobnosti ktoré pomaly ale iste vrastajú do duší ľudí a odvádzajú ich z cesty pravdy a poznania do záhuby. Zoberme si len napríklad televízor, ktorý máme doma takmer všetci. Bolo by veľmi nepochopiteľné pre nás ľudí tejto generácie, aby sme povedali, že mi televízor doma nemáme. Každopádne, televízor patrí medzi veľké satanové zbrane. Všetko čo je v televízore počujeme ale aj vidíme. Sú to teda dva zmysli, ktorými tieto informácie vnímame. Satan si vždy nájde spôsob, ktorým to zakryje a taký bežný človek si povie, že si to pozrie však to nie je nič len film. Ale tento film v nás v skutočnosti podnecuje zlo a vnucuje nám pomaličky spôsoby, ktorými zasievame svoje telo, srdce aj myseľ. Tieto zlé myšlienky potom absolútne ovládnu náš rozum a stávame sa otrokmi satana. Preto je dôležité pozerať na to, čo sejeme.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk