referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Birmovka
Dátum pridania: 13.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lupita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 612
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Vo sviatosti birmovania sa dopĺňa sviatosť krstu a prehlbuje sa jeho účinnosť.

Kto prijíma túto sviatosť stáva sa zrelým kresťanom.

PO birmovke sa v živote kresťana nemusí zmeniť nič, alebo sa môže zmeniť všetko k dobrému. Od čoho to závisí? Od osobného pričinenia.

Malý test: Porovnajme si teraz nezrelé dieťa a zrelého kresťana:

Odpovedzte si, ktoré tvrdenia Vám zodpovedajú. Za každé tvrdenie zodpovedajúce malému decku si dajte -1 bod a za každé tvrdenie zodpovedajúce dospelému človeku + 1 bod.

Aké je nezrelé dieťa?
1. Žije len samo pre seba, myslí len na svoje potreby, nemyslí na iných.
2. Nevie znášať bolesť. Nevie trpieť, pri každej boliestke zúfale plače.
3. Má samé práva a žiadne povinnosti. Otec a matka sú tu pre dieťa a naopak.
4. Nevie si nič odrieknuť.

Aký je naproti tomu zrelý človek?
1. Žije pre druhých. Rád slúži druhým, spoločnosti.
2. Vie sa ovládnuť, i keď mu nie je dobre, i keď niečím trpí.
3. Detské práva sa premenili v povinnosti. Vie, že je povinný dávať lásku, pomáhať druhým.
Snaží sa starať sám o seba.
4. Vie si hocičo odrieknuť, aby urobil radosť druhému.

Ako zmýšľa malé dieťa?
1. Som dobrý. Keď je niečo v neporiadku, to ja nie, to ten druhý.
2. Som dôležitý. Som stredom a všetci ma musia uznávať a milovať. Ja!
3. Mám právo všetko vyžadovať. Je mi dovolené, načo mám chuť.

Dospelý zmýšľa inak. Ten vie:
1. Nie som vždy dobrý, robím chyby. A robím ich asi častejšie než si uvedomujem.
2. Nie som dôležitý len ja, druhí sú rovnako dôležití
3. Nie som tu sám pre seba, ale i pre druhých.

Ak ste dosiahli 0 a viac bodov, je to dobré, len pokračuj. Ak prevažujú body v mínuse, treba začať na sebe pracovať, lebo je to mierna zaostalosť. Ale všetko sa dá! Ešte je čas. Neskoro bude po 20 začínať.

Čo by ste mali zmeniť vo svojich predstavách o Bohu:

Čo by nemalo chýbať v našich predstavách o Bohu:

Len uváž napríklad toto:
-Boh ma má viac rád, než mám rád ja seba.
-Boh ma má viac rád takého, aký teraz som, i s mojimi nezrelosťami a chybami. Ponúka mi pomoc, dáva mi čas, aby som sa chýb zbavil, aby som dospel, dozrel.
-Boh mi dal vlohy, schopnosti, nadanie, aby som ich mohol rozvinúť a žiť bohatý život.
-Boh mi praje, aby som sa naučil žiť slobodne, nie v zajatí zlozvykov, necnosti a nálad.
-Boh je sama Krása, Múdrosť a Láska – praje si, aby som i ja vo svojom živote zobrazoval Božiu Krásu, Múdrosť a Lásku. Tak krásne veci od nás Boh čaká, tak krásny život nám ponúka.

Duch Svätý:
Sviatosť birmovania v nás zveľaďuje dary Ducha Svätého. Sv. Písmo hovorí o 7 daroch DS, je to symbolické číslo vyjadrujúce plnosť:
Dar múdrosti dar sily
dar rozumu dar poznania
dar rady dar nábožnosti
dar bázne voči Bohu

Záverečná modlitba:

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nás nenecháš osamelých, že nám pošleš svojho Ducha. Prosíme ťa za jeho dary:

Prosíme ťa o dar múdrosti, aby sme sa vedeli správne rozhodovať.
Prosíme ťa o dar rozumu, aby sme správne porozumeli slovu Božiemu, keď ho počúvame, alebo keď ho čítame.
Prosíme ťa za dar rady, aby sme vedeli nájsť východisko z ťažkých situácií.
Prosíme ťa za dar sily, aby sme uniesli nepriateľstvo zlých ľudí.
Prosíme ťa za dar umenia, aby sme vedeli vidieť krásu okolo seba, aby sme vedeli skrášliť svoje domovy.
Prosíme ťa za dar zbožnosti, aby sme si zachovali vieru.
Prosíme ťa za dar bohabojnosti, aby sme dokázali odopierať všetkým pokušeniam ku zlému.

Bože, ty nám ponúkaš svoje telo, aby sme sa vedeli vo všetkých životných situáciách správne orientovať. Ty nám ponúkaš svoju milosť, silu, aby sme sa denne znovu učili svojím správaním nasledovať Pána Ježiša. Ďakujeme ti za to a velebíme ťa skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.