Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Celibát - čo hovorí o ňom biblia

Lexikón slovenského jazyka o celibáte píše : "celibát - povinný slobodný stav rím. kat. kňazov".
Kedže ako cituje slovník "rím. kat. kňazov", dovolím si dnes pre zmenu použiť citovanie z katolíckeho biblického prekladu (doteraz som používal preklad profesora Roháčka).

Slovo božie (katolícky preklad) :

1. list Timotejovi 3,2-4

Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote.
Biskup môže mať jednu ženu.

1. list Timotejovi 3,12

Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.
To isté platí aj pre diakonov.

1. list Timotejovi 4,1-3

Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.

Dokonca apoštol Pavel prorokuje o tom, že mnohý odpadnú od viery a budú bludári a mnohých zvedú a že budú zakazovať sa ženiť.

1. list Korinťanom 7,7-9

Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

Tu Pavel hovorí o tom, že je lepšie ak sa nebudú ženiť, ale každý ma iný dar. Apoštol Pavel videl, že celibát je dar a že ho každý nemá : „jeden tak, druhý inak“. A ešte povedal, že je lepšie sa oženiť, akoby mali ľudia horieť (túžbou).

Prosím nechápte ma ako protestanta, ale len ako človeka ktorý prezentoval katolícky preklad biblie. Mne nejde o nič iné, len aby bola zjavená pravda a aby tým ľudia nepripisovali na základe konania cirkvy i "kvázi cirkvy" Bohu čierny bod. Veď predsa sa máme modliť v Otčenáši : "posväť sa meno tvoje"...

...tak sa pozrite že Boh je iný ako o ňom hovoria mnohý iný. Ja úprimne verím v Ježiša a viem že On nás/vás veľmi miluje a nedal nám/vám diktatúrske a falošno-zbožné príkazy. Všetko čo Boh hovorí k cirkvy je život. Každý skreslený pohľad o Bohu prináša iba skazu, smútok, neváženie si života, zranenia, bolesť v srdci,... - smrť počas života. Prajem vám zo srdca ozajstný život vo vašom živote...

Pre nedôverčivých : Ak neveríte, že to sú naozaj citáty z katolíckeho prekladu môžete si porovnať identitu textu priamo na katolíckom portály christ-net.sk : http://pismo.christ-net.sk/pismo/index.php

Zdroje:
Biblia - katolícky preklad - pismo.christ-net.sk/pismo/index.php

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk