Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Evanjelium podľa Lukáša

4:-Ježiš sa pôstil 40 dní, potom ho pokúšal Diabol tak, že ho presviedčal, aby premenil kameň na chlieb, ak je skutočný Ježiš. Ježiš mu len odpovedal: Nie len chlebom sa bude človek živiť, ale aj slovom Božím.Ďalej ho Diabol pokúšal, že mu dá moc a slávu, ak sa mu pokloní, na čo Ježiš povedal, že len Bohu bude slúžiť. Nakoniec Diabol chcel, aby Ježiš skočil zo skaly, a ak je synom Božím, že ho zachránia anjeli. Ježiš odmietol a odvetil, že neradno pokúšať Boha. -vybral sa z púšte do Galiley, kde uzdravoval chorých, malomocných a posadnutých.-v jeden deň sa odobral do synagógy a vošiel do domu Šimonovho; jeho testinú trápila veľká horúčka; Ježiš pohrozil horúčke a tá hneď odišla.5:-raz išiel okolo jazera, uzrel dve lode a povedal, nech začnú loviť; ulovili veľa rýb.

Šimon Peter sa zľakol toľkého množstva rýb a na to mu Ježiš povedal, že odteraz bude loviť ľudí, to znamená, že ho bude nasledovať veľké množstvo ľudí. -uzrel colníka Leviho, povedal mu: „nasleduj ma!“ a on všetko zanechal a nasledoval Ho-Levi Mu pripravil veľkú hostinu a keď sa pýtali Ježiša, prečo sedí s hriešnikmi, vyvetlil im, že Teraz je čas, kedy sa zabávajú a že príde čas, kedy Ježiš odíde a oni budú smútiť.6:-jednu noc si zavolal učeníkov, a nazval ich svojimi apoštolmi; Peter, Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, Júd Jakubov a Judáš Iškariotský-veľký zástup nemocných ľudí chcel od Neho uzdravenie.-obrátil sa na učeníkov a vysvetlil im, ktorí sú Blahoslavení:•Chudobní-lebo ich je kráľovstvo Božie•Hladní-lebo budú nasýtení•Tí čo plačú-lebo sa budú smiať.

Nenávidení a hanobení-lebo ich odplata je hojná v nebi-beda bohatým, tým čo sa smejú a beda nasýtenýmTí, ktorí počúvajú, k nim prehovoril Ježiš, aby vedeli byť milosrdní a dobrí k tým, ktorí ich nenávidia. Pomáhať tým, ktorí im ubližujú, lebo nie je nič zvláštne milovať toho, kto ťa miluje a byť dobrý k tomu, kto je dobrý k Tebe. Treba vedieť odpúšťať a nečakať za svoje dobré skutky odmenu. Vaša odplata za dobro bude od Najvyššieho.-z dobrého stromu je len dobré ovocie a z planého stromu len plané a zlé. Tak aj z dobrého človeka vychádzajú len dobré skutky a zo zlého zlé.-ten, kto počúva pozorne Ježišove slová a riadi sa podľa nich, je ako dom s dobrými pevnými základmi, ktorý sa v búrke nezrúti. Ten človek, ktorý načúva Ježišovým slovám ale neriadi sa podľa nich, je ako dom, ktorý nemá základy a v búrke sa zrúti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk