referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Ozbrojené konflikty a kresťanstvo
Dátum pridania: 14.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vespa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 549
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 36.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 61m 30s
Pomalé čítanie: 92m 15s
 
Zoznam použitých skratiek:

ASR - Armáda Slovenskej republiky
CA - sociálna encyklika Jána Pavla II Centessimus annus
Čl. - článok
DR - sociálna encyklika Pia XI Divini redemptoris
GS - Konštitúcia Druhého Vatikánskeho Koncilu Gaudium et spes
KKC - Katechizmus Katolíckej Cirkvi
MAD - Mutual Assured Destruction (vzájomne zaručené zničenie)
Napr. - napríklad
OSN - Organizácia Spojených Národov
Porov. - porovnaj
PP - sociálna encyklika Pavla VI Populorum progresio
PiT - sociálna encyklika Jána XXIII Pacem in terris
SDI - Strategic Defense Initiative (strategická obranná iniciatíva)
SRS - sociálna encyklika Jána Pavla II Sollicitudo rei socialis
QA - sociálna encyklika Pia XI Quadragesimo anno
Tzv. - takzvaná, takzvaný
US - United States (Spojené Štáty)
USA - United States of America (Spojené Štáty Americké)
TNT - Trinitrotoulén
ZSSR - Zväz Sovietskych Socialistických Republík


Úvod

Ozbrojený konflikt, ktorý sa nazýva i vojnový, sa stáva príležitosťou pre mnohé zlá. Najcennejšia hodnota - ľudský život tu začína strácať na svojej prirodzenej hodnote. Z človeka sa často stáva iba číslo v štatistike, alebo nástroj na dosiahnutie cieľa, ktorým je víťazstvo národa, štátu alebo krajiny. História ukazuje vývoj ľudskej spoločnosti, často poznačený krvavými konfliktmi. Najmä 20 storočie je zvlášť výrazným príkladom tohto javu. Dve svetové vojny, množstvo menších konfliktov, revolúcie a prevraty, dekolonizačné boje a terorizmus jasne ukázali hrôzy násilia. Azda aj pre tieto dôvody v 20. storočí zreteľnejšie badať celosvetové snahy o mier.

Mier sa snaží zaistiť si každá spoločnosť. Štáty vyvíjajú snahu o svoje zabezpečenie, prosperitu a stabilitu, ktorú môže ozbrojený konflikt ľahko zničiť. Zaistenie mieru sa ukazuje ako podmienka pokroku ľudstva. No vieme, že mier nieje niečo stabilné a stále, ale treba sa oň stále pričiňovať. Ešte i v súčasnosti existuje stále množstvo konfliktov a napätí, ktoré je potrebné riešiť. Cirkev, ktorá je hlásateľkou Kristovho evanjelia, hlása mier, lásku a pokoj medzi všetkými ľuďmi ako prirodzenosť človeka. Potvrdzuje ju i cez zjavenie všeobecného bratstva ľudí s Kristom. Snaha o mier ale nieje nič nové v dejinách. Len okrajovo spomeniem tzv. Boží mier v stredoveku, alebo snahu pápeža Pia X o odvrátenie hrozby 1. svetovej vojny. Cirkev ako učiteľka národov má právo vynášať morálny úsudok o politických záležitostiach, najmä ak sa týkajú priamo dobra človeka, ale iba v rámci prostriedkov zhodných s evanjeliovým učením. Pokoj totiž patrí medzi veľké dobro ľudstva. Tento pokoj je však stále mnohými spôsobmi narúšaný. Chcel by som sa venovať problematike jednotlivých druhov konfliktov, a predstaviť náuku Cirkvi, ktorú nám ponúka ohľadom tohto problému ľudstva.


V 20 storočí nastal výrazný posun vo vnímaní sveta. Svet sa zglobalizoval. Urýchlenie reakcií, zväčšená previazanosť vzťahov medzi štátmi a národmi, urýchlenie komunikácie si však vyžadujú i obnoviť prístup k uvedenému problému. Náuka Cirkvi je stále zreteľná a jednoznačná, i keď každý konflikt je svojím spôsobom špecifický. Preto sa môže zdať, že sa v náuke Cirkvi vyskytujú nejasnosti, najmä ohľadom otázky oprávnenosti vojny. Ku každému ozbrojenému konfliktu sa dá napísať niečo iné, ale všetko vychádza zo základnej náuky, ktorú by som chcel v tejto práci predstaviť. Preto ako hlavné pramene budú uvedené dokumenty magistéria Cirkvi, KKC a príručiek katolíckej morálky. Taktiež pre prácu považujem za potrebný prameň knihu od Michela Dubosta Služobník pokoja. Autor pôsobí ako biskup vo Francúzskom vojenskom ordinariáte, a tejto problematike sa vo svojom diele podrobne venuje. Pretože snaha o mier už dávno nieje len vecou Cirkvi, ale i štátov, rovnako čerpám i zo svetských dokumentov, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Ako hlavné pramene z tejto strany použijem zbierku Haagskych dohovorov a Ženevských konvencií.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Dokumenty všeobecnej Cirkvi:Gaudium et spes, in Dokumenty Druhého Vatikánskeho Koncilu, Spolok Svätého Vojtecha 1972, Trnava , Katechizmus Katolíckej Cirkvi, Spolok svätého Vojtecha, 1998, Trnava, ISBN: 80-7162-253-2, Mons. Doc. ThDr F. Tondra, Morálna teológia II, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, Spišské Podhradie, ISBN: 80-7142-035-2A, Günthör, Morálna teológia III/a, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 1996, Trnava, ISBN: 80-7162-169-2, Ján Pavol II, Centessimus annus, in Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha 1997, Trnava, ISBN:80-7162-203-6, Pius XI, Divini redemptoris, in Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha 1997, Trnava, ISBN:80-7162-203-6, Pius XI, Mit brennender sorge, in Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha 1997, Trnava, ISBN:80-7162-203-6, Ján XXIII, Pacem in terris, in Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha 1997, Trnava, ISBN:80-7162-203-6, Pavol VI, Populorum progresio, in Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha 1997, Trnava, ISBN:80-7162-203-6, Ján Pavol II, Sollicitudo rei socialis, in Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha 1997, Trnava, Pius XI, Quadragesimo anno, in Sociálne encykliky Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha 1997, Trnava, ISBN:80-7162-203-6, Sväté Písmo, Spolok Svätého Vojtecha 1996, Trnava, ISBN: 80-7162-152-8, Vedecká literatúra:Kolektív autorov, Encyklopedie špionáže, Libri , 1993, Praha ISBN: 80-7277-020-9, Kolektív autorov, Haagske úmluvy v systému mezinárodního humanitárního práva I, správa sociálního řízení, 1992, Kolektív autorov, Haagske úmluvy v systému mezinárodního humanitárního práva II, správa sociálního řízení, 1992, R. E. Dupuy a T.N. Dupuy, Historie vojenství 2, Forma 1997, Praha, ISBN: 80-7213-008-0, M. Dubost, Služobník pokoja, Lúč, 1998, Bratislava, ISBN: 80-7114-243-3, Príručka na uplatňovanie noriem medzinárodného humanitného práva pre ozbrojené sily, Generálny štáb ASR, správa výchovy a kultúry, 1997, Trenčín, P. Kenedy, Vzestup a pád velmocí, Lidové noviny, 1996, Praha ISBN: 80-7106-173-5, Periodická tlač:Střelecká Revue, Pražská vydavatelská společnost, ISSN: 0322-7650-47 361, Katolícke noviny, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, ISSN: 0139-8512
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.