Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spoveď - čo je pre mňa Ježiš

Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme. Je to Boží syn ktorého Boh poslal hlásať na Zem Božiu lásku. Miluje každého bez rozdielu. Keď nás trápia problémy môžeme sa obrátiť na neho a on nás vždy vypočuje. Vykúpil nás svojim ukrižovaním, tak veľmi nás miloval že za nás položil život. Všetko očistenie, obnova, zmierenie pochádza z Krista. Spoveď je jedna z možností ako nás Kristus môže očistiť od hriechov a obnoviť náš život, vymazať všetko zlé a začať odznova. Od chvíle krstu sme Božími deťmi. Modlitba je spôsob dohovárania sa s ním. Boh by mal byť náš najlepší priateľ, on nikdy nesklame našu dôveru, nikdy nás nezradí. Pre niektorých je ťažké rozprávať sa s Bohom keď ho nevidia ani nepočujú, ale Boh je láska ktorá má byť v našom srdci a lásku nikdy nevidieť ani nepočuť. Ježiš a Boh sú jedna osoba, jedna láska, jedno dobro, jedno a jediné spasenie pre našu dušu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk