referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Náboženstvo I. ročník
Dátum pridania: 30.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tommi1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 499
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 17.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 29m 30s
Pomalé čítanie: 44m 15s
 

1. Abrahám

- otec veriacich
- narodil sa 1800 pred Kr. v Mezopotámii, v Ure. Zomrel okolo roku 1700 pred Kr.
- Jeho manželka Sárah (princezná), neskôr dostala meno Sára (kráľovna). Do 100 rokov boli bezdetní.
- Prvý syn sa volal Izmael zo slúžky Agár, druhý syn Izák – pochádzajú z neho Židia.
- Všetky náboženstvá sa nazývajú monoteistické (len 1 Boh).

2. Kresťanstvo a jeho rozdelenie

- Ježiš Kristus sa narodil 4.-6. pred n.let., zomrel 7. apríla 30 (piatok) (nisan- žid. apríl)
- Zoslanie Svätého Ducha, vznik Cirkvi 40 dní po 10. apríli

- Kresťania boli prvýkrát nazvaný kresťanmi v Antiochii (v Ázii). V prvých troch storočiach bolo veľké prenasledovanie kresťanstva. Cisár Nero, Hadrián, Septimius Severus, Trats, Nérius, Gállus, Baterián, Dioklecián prenasledovali kresťanov. V roku 313 Konštantín Veľký vydal Milánsky edikt, ktorý povolil kresťanstvo a sám sa stal kresťanom. V roku 1054 nastala schizma medzi Východom a Západom. schizma- rozdelenie veriacich jedného náboženstva, keď prestanú uznávať jedinú autoritu = pápeža.

- gréckovýchodné a latinskozápadné myslenie sa už dlhšiu dobu vyvíjalo iným smerom. vznikali tu protiklady liturgickej povahy (iná liturgia, iné obrady, Z: nekvasený chleib. V- kvasený chlieb), disciplionárne rozdiely: na východe sa mohli kňazi ženiť, cirkevnopolitické rozdiely, dogmatické rozdiely. 16.7.1054 kardinál Humbert vypracoval exkomunikačnú bulu a položil ju na oltár Hágie Sofii v Carihrade. Na to patriarcha Východu takisto exkomunikoval západnú Cirkev a toto rozdelenie trvá doteraz.

- Protestantizmus- protestantské hnutie vzniklo v 16. storočí medzi katolíkmi, jeho cieľom bolo očistenie rímskej katolíckej cirkvi. hl. predstaviteľom bol Martin Luther - nemecký kat. mních. Ostro kritizoval katolícku cirkev a predstavených. Lev X sľúbil nápravu v katolíckej cirkvi. No Luther nechcel ustúpiť a tak ho svätý otec exkomunikoval z Cirkvi.

- náuka: človeka spasí iba jeho dobré skutky a jeho viera. Zo sviatostí uznávajú iba krst a večeru Pánovu (nie je to však eucharistia).

- Ján Kalvín- spoluzakladateľ protestantizmu. Narodil sa vo Francúzsku. ich náuka je ešte viac odlišná od katolíckej viery, ako náuka protestantizmu.

- anglikanizmus- Henrich VIII., anglický kráľ požiadal svätého otca, aby ho rozviedol s jeho manželkou, no svätý otec to odmietol.Napriek zákazu pápeža sa rozviedol a zobral si inú ženu.- exkomunikácia1533. na to sa Henrich VIII. vyhlásil za pápeža a skonfiškoval majetok. Každý, kto s tým nesúhlasil bol zatvorený. jeho najlepší priateľ Tomáš Mórus bol za nesúhlas popravený.

Sekty, ktoré vznikli z Cirkvi

+ baptisti (Martin Luther King)
+ metodisti- 1738- život podľa sv. Písma
+ kvakery (Džórdžfoks)
+ mennoniti
+ mormóni- 4 milióny- New York
+ adventisti
+ armáda spásy- 2 milióny
+ svedkovia jehovovi- 4 milióny, Brooklin, odmietajú transfúziu krvi

Katolícku Cirkev rozdeľujeme na:

Západný obrad: Východný obrad:

- Rímsky obrad- Alexandrická- Koptský, Etiopský
- Ambroziánsky- -Antiochia- Malankársky,maronický, strsky
- Baltský- neex.- Arménska- arménsky- najstarší
- Keltský- nenex.- Konštantínopolská- byzantský
- Mozarabsklý- Chaldejská- chaldejský malabarský,

3. Katolícka Cirkev- východného obradu na Slovensku

Gréckokatolícka Cirkev je byzantsko-slovanského obradu a je v plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou. Na Slovensku je usporiadaná do 2 biskupstiev:

+ Prešovská eparchia (1818- vyčlenením z Mukačevskej eparchie) – Mons.Thdr. Ján Babjak sj.
+ Košický apoštolský exarchát (25.1.1957) – Milan Chautur C.S.s.R. Po rozdelení Československa bol pre
+ Pražský exarchát (13.3.1996)

V rokoch 1950-1968 bola zrušená gréckokatolícka Cirkev. Gréckokatolíci svoju prítomnosť odvodzujú od príchodu svätého Cyrila a Metóda ( r.863), ktorí prišli z Byzancie- byzantský obrad. Kresťanstvo tu už bolo, lebo ho sem priniesli írsky misionári a franskí kňazi. Keďže ich misia bola v latinčine, ľud to veľmi ťažko prijímal. Po príchode sv. Cyrila a Metóda, ktorí preložili Sv.Písmo, sv. liturgiu vých.obradu do ich jazyka. Ľud prijal ich misiu, ktorá malá veľký úspech a ohlas. z tohto dôvodu vznikla žiarlivosť medzi latinskými kňazmi na ich dielo.

Vznikli všelijaké intrigy, pre ktoré sv. Cyril a Metód išli do Ríma. tam pred pápežom obhajili svoju misiu aj nový liturgický jazyk. V Ríme zomrel sv. Konštantín-Cyril, a Metód sa vracia na Veľkú Moravu, kde bol 2 roky vo väzení. Keď sa to pápež dozvedel, pozbavil biskupa Vichinga jeho hodnosti. Po smrti sv. Metóda ( 885) sa východný obrad postupne vytrácal.

Nikdy však nevymizol. Inocent III. v roku 1204 chcel zriadiť biskupstvo východného obradu, ale pre odpor latinského kléru sa mu to nepodarilo. Bol zákaz staviať byzantské chrámy v mestách . Východný kráľ patril pod lat. biskupov. V 14. stor. bola Valašská kolonizácia , ktorá znamenala prílev nezjednotených kresťanov východného obradu. v 15. stor. už existuje mbiskupstvo v Mukačeve, ktoré zasahovalo až po Spiš. V 1646 bola podpísaná únia o zjednotení s katolíckou Cirkvou v Užhorode. v 1692 cisár Leopold zrovnoprávnil gréckokat. a rímskokat. klérus. 19. septembra 1771 vďaka Márii Terézii bolo pápežom Klementom XIV. oficiálne zriadené Mukačevské biskupstvo.(560 000 veriacich). V 1816 cisár František I. vytvoril samostatnú Prešovskú eparchiu, ktorá bola 22.9.1818 potvrdená apoštolským stolcom.

4.Vznik hmotného sveta


5 ciest sv.Tomáša Akvinského

- bol dominikán, žil v stredoveku
- oficiciálna téza vzniku vesmíru sa nazýva Big Bang (veľký tresk)
- vek vesmíru je 15-20 mld. rokov
- hustota= 1097 kg/m3

Pohyb – musí existovať prvý hybateľ
Príčina- účinok
Možné- nutné – nutné bytie, nekonečné
Z dokonalosti- muselo byť niečo dokonalé
Z poriadku veci

5. Ľudská rovnováha

- súd a úsudok
- všetko čo Boh stvoril je dobré Gn 1.kapitola
- vzniká otázka, z kadiaľ pochádza zlo
- Boh je pôvodca všetkého a nemôže si priať zlo
- v knihe Genezis sa píše, že sme stvorení na Boží obraz
- najväčším darom od Boha je slobodná vôľa a to, že sme osobami (máme vlastné Ja- tým sme odlišný od zvierat)
- Boh dal slobodnú vôľu človeku, ako možnosť vybrať si medzi dobrom a dobrom
- nepriamo však vznikla možnosť vybrať si aj zlo
- zlo = nedostatok dobra
- prečo boh zlo pripustil? Preto, lebo dobro slobody je väčšie ako následky zla
- takýmto príchodom zla na svet sa narušila dokonaĺa harmónia vo svete aj v človeku, lebo pre svoj egoizmus ničime prírodu v dôsledku čoho prichádzajú mnohé prírodné katastrofy
- ale v samotnom človeku sa narušila harmónia (samovraždy, drogy alkohol...)
- človek, ktorý bol stvorený pre Boha odmietol Boha a tým sa narušila jeho bytostná harmónia, čoho výsledkom je utrpenie
- navrátiť harmóniu vo svete môžeme iba návratom k Bohu

6. Zmysel života

žijeme aby sme zomreli? Nie aby sme žili? Môže byť zmyslom života iba samotné jestvovanie? Prečo žijem? Pretože som sa narodil?

- môj život musí mať reálny cieľ, lebo inak sa stane nezmyslom (cestujeme a nevieme kam, ani prečo)
- to sú základné otázky života, bez ktorých svoj život nemôžeme prežiť dobre
- ak chcem čosi v živote dosiahnuť, musím vedieť čo chcem

V čom ľudia hľadajú zmysel života? (peniaze, zábava, moc, sláva)

- Človeka to nemôže naplniť a uspokojiť, lebo nekonečná túžba po šťastí sa nedá maplniť konečnými(hmotnými vecami)
- nekonečná túžba po šťastí, láske., živote..., ktorý nikdy nekončí môže naplniť iba Nekonečno Samo
- v čom teda spočíva zmysel života?
- vyplniť svoje poslanie, žiť podľa Božej vôle
- „Kto chce svoj život získať stratí ho, kto svoj život stratí pre mňa a pre Evanjelium, nájde ho“
- jedine v Bohu nájdeme plnohodnotný a šťastný život, lebo všetko ostatné sa rýchlo pominie

7. Moja Duša

telo+ duša = človek
telo- duša = mŕtvola

- vo sv. Písme výraz duša často označuje ľudský život, alebo celú ľudskú osobu
- duša je duchovnej podstaty a je stvorená na Boží obraz
- rozum a slobodná vôľa sú základné prejavy duše
- rozumom poznávame skutočnosti sveta a slobodnou vôľou sa ich snažíme dosiahnuť
- duša má svoje prejavy: oživuje telo, je to moje ja, zjednocuje ma, je základný duchovný a životný princíp
- najviac duši skodí Hriech

8. Schopnosti človeka

- v človeku sú zakódované schopnosti, ktoré ho majú chrániť a zabezpečiť mu rozvoj
- medzi najdôležitejšie patria: láska k životu (naša prirodzenosť), pud sebazáchovy (pomáha človeku zachovať si život), pohlavná sila

Pud Sebazáchovy: prebúdza v nás starostlivosť o zdravie. pokrm atď- na ovládanie používame rozum, vôľu, sebaovládanie

Pohlavná sila: Boh stvoril ľudí ako muža a ženu aby sa rozmnožovali. Medzi nimi je príťažlivosť. V manželstve majú vytvoriť jednotu tela a duše a svojimi vlastnosťami sa dopĺňať. Je dar od Boha, je rozvitie lásky medzi manželmi a pre plodenie detí. Neviazaný sex je začiatkom konca. Pohlavné choroby: AIDS, potraty, trpiace deti. Nemáme ho používať mimo manželstva.

Túžba odhaľovať tajomstvá: Je motorom pre rozvoj ľudstva
Túžba po uplatnení: každý človek túži v živote niečo dosiahnúť. Prehnaná túžba po uplatnení vyúsťuje do pýchy.
Sociálne cítenie: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“Priať každému človeku také dobro, aké si prajeme my sami.

- tieto dary majú byť pod kontrolou rozumu a vôle.
- oni usmerňujú ľudské sily k základnému cieľu života človeku- k spáse a večnému životu.

9. Svätosť

- ten kto nie je svätý, nie je normálny.
- priateľstvo s Bohom
- svätí (v staroslovie.)=prepodobní Kristovi
- nenormálne je hrešiť, normálne je dobre robiť
- nenormálne je Boha nenávidieť, normálne je ho milovať
- do neba sa dostanú iba svätí-„Buďte svätí, ako ja som svätý.“
- inej alternatívy niet
- ťažkým hriechom milosť posväcujúcu strácame
- vlastným rozhodnutím sa stávame nepriateľmi Boha
- človek, ktorý zomrie v takomto hriechu je zatratený
- ťažký hriech- vedomé, dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania vo veľkej veci
- stav milosti vduši musíme neustále posilňovať svätosťami, modlitbou, pôstom, dobrými skutkami
- „Kto vytrvá do konca bude spasený.“

10. Svätý Ján Zlatoústy- Konštantinopolsý arcibiskup

- narodený v r. 347 v Antiochii
- otec mu zomrel krátko po jeho narodený
- Ján sa vzdelával u najlepších učiteľov svojej doby a stal sa z neho advokát
- čoskoro ho súdnictvo znechutilo
- povzbudený svojím priateľom Bazilom sa rozhodol odísť k mníchom
- matka ho prosila aby ju neopúšťal
- po smrti svojej matky rozdal celý svoj majetok, prepustil otrokov a odchádza na 2 roky do jaskyne
- tam sa postil, modlil, študoval
- azkéza mu podlomila zdravie
- v r. 386 ho vysvätili za kňaza s tým, že bude kázať v katedrálnom chráme v Konštantinopole
- v tejto funkcii pôsobil 12 r. a získal si svetové meno i prezývku ZLATOÚSTY
- aj napriek neuveriteľnej skromnosti bol Ján dosť prísny
- v r. 398 napriek jeho nevôli bol zvolený za konštantinopol. patriarchu
- zakladal nemocnice a domy pre chudobných
- bol prísny na kňazov, ale ľudia ho milovali
- v r. 399 vystúpil proti zákonu, ktorý dovoľoval, aby človek odsúdený na smrť, ktorý sa skryl v chráme, mohol byť vyvedený násilím
- kritizoval aj cisárovnú Endociu, ktorá nežila príkladným životom
- bol vyvezený do vyhnanstva do blízkej Bitínie
- nakoľko prišlo veľké zemetrasenie a ľud protestoval aby Jána priviezli späť
- jeho pobyt v Carihrade netrval dlho
- vznikol znovu spor medzi Jánom a cisárovnou
- proti jeho zosadeniu protestoval aj pápež Inocent I.
- Ján bol vyvezený do vyhnanstva na Kaukaz v Arménsku
- potom ho dal cisár v r.407 odviesť k Čiernemu moru
- 14.9. roku 407 svätý Ján zomiera
- jeho posledné slova boli: „Sláva Bohu za všetko.“
- 438 boli jeho pozostatky prenesené z Comany do Carihradu
- v súčastnosti sa pozostatky nachádzajú v Ríme v bazilike sv. Petra

11. Svätý Bazil Veľký- arcibiskup Cézarey- Kapadockej


- sviatok svätíme 1.1
- narodil sa okolo roku 239 v Cézarey- Kapadockej
- svätí z jeho rodiny: babka Makrína, otec Bazil, mamka Emélia, sestra Makrína , brat Peter, brat Gregor Níssky
- Bazila vychovávala jeho babka Makrína
- keď Bazil získal základné vzdelanie, dal sa na štúdium rňeétoriky. Jeho učiteľom bol jeho otec
- študoval v Cézarei, Carihrade, Aténach
- jeho dobrým priateľom bol sv. Gregor Nazijánsky, sv. Ján Zlatoústy
- študoval 5 rokov rétoriky, medicíny, filozofie,
- 357 bol pokrstený
- po návrate do Kapadócie založil na púšti mníšsku kolonitu
- vypracoval pravidlá mníšskeho života na východe a západe
- ako teológ bránil božstvo Ježiša Krista proti heréze arianizmu (tvrdia, že Ježiš kristus je iba človek)
- v roku 364 bol zasvätený za kňaza
- keď prišiel v Kapadócii hlad, donútil otvoriť sýpky a boháčov povzbudzoval k štedrosti
- 370 sa stal arcibiskupom v Cézarei
- veľkým sklamaním pre neho bola nedôvera , ba až odmietavý postoj pápeža Damaza, od ktorého žiadal pomoc pre nepokojmi zmietanú Cirkev
- pripisuje sa mu autorstvo liturgie, šírenie mníšstva, zakladá školy, ústavy prechorých ...
- zomrel 1.1.397

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.