Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Pavol II.

JKarol Wojtyla mladší sa narodil dňa 18. mája 1920. Meno dostal po otcovi- vojakovi. Jeho matka mu zomrela v období, keď sa pripravoval na sviatosť Prvého svätého prijímania. V jeho rodných Wadoviciach ho kamaráti volali Lolek. Medzi jeho najbližších priateľov patril aj syn predstaveného židovskej obce, o ktorom sa Ján Pavol II. vyjadril, že patria jednému Bohu. 12 rokov po matkinej smrti, teda 22.decembra 1932 mu zomrel aj sotva 30-ročný brat na šarlach. Karol Wojtyla slúžil po mnoho rokov ako miništrant a v škole sa prejavilo jeho veľké dramatické nadanie. Preto sa rozhodol študovať literatúru. Vtedajší Krakovský arcibiskup, knieža Sapieha, v ňom však videl budúceho kňaza. Čoskoro na to Karol Wojtyla odišiel do Krakova študovať na Univerzite, kde prežil prvé roky vojny. Jeho obľúbeným koníčkom bol šport.

Dňa 18. februára 1941 mu zomrel otec, keď Karol Wojtyla už bol rozhodnutý prejsť na štúdium teológie. Medzitým však stále zostáva členom rapsodického divadla, ktoré v Krakove založili dobrovoľní študenti. Ako kňaz okolo seba zhromaždil skupinu veriacich, s ktorými trávil voľné chvíle. Začali sa nazývať „Rodzinka“ Wujeka Karola.

23. júla 1951 zomrel knieža Sapieha, ktorý podporoval Karola Wojtylu v jeho štúdiu teológie. Karol Wojtyla mal čoskoro zaujať Sapiehovo miesto a dňa 6. augusta 1958 sa stal Krakovským biskupom. Medzi rokmi 1962-1978 navštevoval Vatikán, kde sa zúčastňoval na 2. Vatikánskom koncile. Tu stretol aj svetoznámeho kapucína, pátra Pia, známeho najmä svojimi stigmami. Páter Pio predpovedal, že Karol Wojtyla sa stane pápežom. Karol Wojtyla sa čoskoro na to stal kardinálom.

26. augusta 1978 sa stal pápežom Albin Luciano, ktorý prijal meno Ján Pavol I. No približne po 1 mesiaci sa však jeho pontifikát ukončil náhlou smrťou. Medzi kandidátmi na nového pápeža bol aj Karol Wojtyla, ktorý sa ním dňa 16. októbra 1978 stal. Prijal meno Ján Pavol II. a tým sa stal 264 pápežom. Po štyri a pol storočí sa stal pápežom netalianskeho pôvodu.

Ján Pavol II. sa stal Ján Pavol II. bol jedným z najvýznamnejších pápežov v histórii. Napriek tomu, že za celý pontifikát nevyhlásil ani jednu dogmu, prispel k mnohým malým, či väčším zmenám v Cirkvi, ako napríklad zavedenie 4. desiatku v ruženci. Navštívil mnoho krajín sveta, prečo si vyslúžil prezývku „lietajúci Peter“. Prispel k upevneniu medzinárodného mieru, zrušeniu totalitného režimu vo východnej Európe, a takisto sa stretal s významnými predstaviteľmi iných náboženstiev a priateľsky s nimi diskutoval. Dňa 11. mája 1981 turecký atentátnik Ali Agca postrelil na námestí sv. Petra v Ríme pápeža do brucha a do ruky. Ján Pavol II. sa podrobil zložitej operácií, ale aj tak mu zostali trvalé následky. Pápež vykonal počas svojho pontifikátu množstvo zázračných liečení.

Ján Pavol II. Nás opustil 2.apríla 2005. No vo večnosti ho iste čaká lepší život v blízkosti Boha.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk