Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozjímavá krížová cesta

Modlitba na úvod:

Pane, Ty si povedal: „Kto chce byť mojim učeníkom nech každodenne vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ V duchu každý z nás zoberie svoje ťažkosti a trápenia, ochotne vykročí za Tebou. Otvor nám oči, dotkni sa našich sŕdc, aby sme videli a precítili veľkosť Tvojej lásky k nám. Zo srdca nám je ľúto všetkých hriechov a previnení, ktorými Ťa denne znova a znova pribíjame na kríž. Chceme povstať zo svojich hriechov, pomáhaj nám v tomto úsilí. Tvoja krížová cesta je pre nás školou utrpenia niesť svoje kríže trpezlivo a s láskou.

Bol si tam

1.Bol si tam, keď bol umučený Pán?
Bol si tam, keď bol umučený Pán?

R.: Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili.
Bol si tam, keď bol umučený Pán.

2.Bol si tam, keď sa krvou potil Pán?
3.Bol si tam, keď ho Peter zapieral?
4.Bol si tam, keď ho vojak bičoval?
5.Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán?
6.Bol si tam, keď bol umučený Pán?

I. zastavenie – Ježiš je na smrť odsúdený

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš stojí pred súdom. Tí, ktorí ho obviňujú klamú. Súd ho uzná vinným. Táto hrozná nespravodlivosť sveta musela hlboko zasiahnuť Kristovo srdce.
V duchu si predstavujeme, akoby sme sa zachovali my, keby nás niekto nespravodlivo odsúdil. Vynaložili by sme všetko svoje úsilie, aby sme dokázali svoju nevinu. Ježiš mlčí, lebo dobrovoľne prijíma od Nebeského Otca ortieľ smrti. Chce nás spasiť. Pane, nauč aj nás ochotne a s pokorou prijímať Božiu vôľu.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

II. zastavenie – Ježiš berie kríž na svoje plecia

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vojaci prinášajú kríž. Ježiš si ho musí sám odniesť na miesto ukrižovania. Pán berie ochotne drevo kríža na svoje plecia. V kríži vidí poslanie od Otca.
My často sľúbime Bohu ochotné prijatie trápenia a ťažkostí. Keď nám Boh pošle kríž, vytýkame mu, že ten náš je príliš veľký na naše plecia.
Pane, daj nám pevnú vieru, ktorá neochabne ani v najťažšom utrpení. Pomôž nám pripraviť si srdcia a ochotne vystrieť plecia k akémukoľvek krížu.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

III. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš je unavený z vypočúvania, bičovania a všetkých múk hlavne tých vnútorných. Bolesť ho oslabila, kríž ktorý niesol bol ťažký, padol prvýkrát. Po chvíli sa vzchopil, dvíha kríž a kráča ďalej.
Kríž, ktorý nesie Kristus je ťažký, ale on sa ho nevzdáva. Nesie ho ochotne ďalej. V nás sa príliš často ozýva známe: - Ja už ďalej nevládzem! To sa nedá vydržať!
Pane, daj nám Tvoju trpezlivosť a lásku k ťažkostiam. Ty nám nezazlievaš, keď ochabujeme, ale pomáhaj nám svojou milosťou znovu vstať a kráčať ďalej.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

IV. zastavenie – Pán Ježiš stretá sa so svojou matkou

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš ani Mária pri tomto stretnutí nič nehovoria. Len sám Boh vie, čo si povedali pohľadmi a milujúcimi srdciami.
Vidíme v tomto zastavení, aký je rozdiel medzi nami a Máriou. Ťažko znášame utrpenie svojich detí, príbuzných alebo priateľov. S veľkou neochotou prijímame Božiu vôľu v tomto smere.
Mária, svojim príhovorom u Syna, vypros nám silu znášať trpezlivo naše ťažkosti, ale aj ťažkostí našich blížnych.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

V. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš je osamotený. Tí, ktorí ho milujú, sú bezmocní. Tí, ktorí by mu mohli pomôcť, nechcú. Vojaci vidia, že Ježiš už nevládze. Prinútia Šimona Cyrenejského, aby mu pomohol niesť kríž. Je unavený z práce na poli, možno aj hladný. Teraz má pomáhať neznámemu odsúdenému. Vzpiera sa. Museli ho prinútiť.
Pri tomto zastavení myslíme na časy opustenosti a osamelosti. Vtedy zostaneme so svojimi ťažkosťami často sami. Druhí nám nerozumejú, nechcú s našimi problémami nič mať.
Pane, daj nám silu vždy ochotne pomáhať všetkým ľuďom v ich bolesti a trápení. Veríme, že v našich krížoch nám Ty pomôžeš cez našich blížnych.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistciVI. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš kráča opustený. Je vyčerpaný na tele aj na duchu. Kríž ho stále viac tlačí. Z davu, z ktorého sála ukrutnosť vychádza Veronika a ponúka Ježišovi šatku. Ježiš upriami svoju pozornosť na ňu; utiera si tvár a božsky sa jej poďakuje. Črty jeho tváre zostanú na šatke.
Pane, nauč nás týmto zastavením všímať si potreby našich blížnych. Nebyť ľahostajnými voči ľuďom okolo nás. S Tvojou pomocou chceme byť iným užitočnými a pomáhať im s láskou.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

VII. zastavenie – Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Nevieme, aký úsek cesty pomáhal Šimon Ježišovi. Znovu ho vidíme niesť kríž medzi neľútostným davom. Jeho plecia ťaží kríž a dušu nevďak davu. To ho pritlačí k zemi druhý krát. Pri pomyslení, že chce tých všetkých ľudí spasiť. Vstáva s námahou a kráča ďalej.
Pane, keby sme my mali takú lásku k blížnym ako Ty a vedeli sa za druhých obetovať, by aj trpieť! Môžeme Ti obetovať svoje starosti, bolesti, smútky, neúspechy, námahy; za tých, ktorí sú nám drahí, za rodičov, deti, súrodencov, kolegov v práci, za tých ktorí sú v nebezpečenstve života, ktorí blúdia, žijú v hriechu, atď. Vtedy by naše utrpenie bolo pre druhých požehnaním. Tak ako Tvoj kríž, pod ktorým si padol aj za nás.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

VIII. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vôkol Ježiša nenávisť a posmech. Kráča v dave bezmocný. Všetko na ňom sa chveje od bolestí. Predsa sa otočí k plačúcim ženám. Poúča ich a láskavo napomína.
Pane, chceme sa od Teba naučiť trpezlivo niesť svoje kríže a napomínať blížnych s láskou. Aj keď okolo nás sú ľudia neprajní, necitní – nauč nás byť láskavými a dobroprajnými.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

IX. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Čoskoro po druhom páde sa Ježiš znova ocitá na zemi. Na smrť ukonaný, vysilený, predsa sa vzpriamuje a nesie kríž až na Golgotu.
Pane od Teba sa chceme naučiť vytrvalosti v utrpení. Nechceme od ťažkostí a nepríjemnosti utekať. Ty si tri krát padol a predsa si vstal. V našom živote nás čaká veľa pádov, ale s Tvojou pomocou, aj veľa povstaní k novému životu.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

X. zastavenie – Pánu Ježišovi zobliekajú šaty

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježišovi zobrali všetko: priateľov, slobodu a teraz aj šaty. Strhávajú ich z doráňaného tela nemilosrdne. Rany opäť krvácajú. Viac ako rany Ježiša bolí vedomie, že je vystavený napospas pohľadu ľudí. Aj v tomto sa však podriaďuje vôli Otca. Chce ju splniť do bodky.
Pane, pripomeň nám túto trpkú chvíľu, keď nám svet cez filmy, knihy, obrazy, časopisy, reči, bude chcieť siahnuť na našu čistotu. Ale aj vtedy, keď svojim oblečením budeme my pohoršením pre niekoho z okolia. Nech si práve vtedy spomenieme, koľko múk si musel pre nás trpieť pri strhaní šiat z Tvojho Tela.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

XI. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Na krížovej ceste sa Ježiš mohol aspoň pohybovať. Teraz mu pohyb úplne obmedzili. Ruky a nohy mu pribili klincami. Bolesti sú ukrutné. Z hlbokých rán tečie krv. Nič nemôže urobiť, len vydržať bolesť, ktorá je ukrutná.
Pane Ježišu, odpusť nám! Koľko krát sme Ťa aj my osobne pribili na kríž. Nedopusť, aby sme na Tvoje utrpenie zabudli. Prosíme Ťa, znehybnení bez možnosti niečo urobiť, niečo napraviť, niečo vynechať... Daj nám svoju milosť tak žiť, aby, keď raz príde tá hodina nášho znehybnenia, mohli sme sa s istotou postaviť k Tebe a byť Tvojimi na veky.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

XII. zastavenie – Pán Ježiš na kríži zomiera

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš trpí tri hodiny v mori múk a bolestí. Čo vtedy prežíva, to žiadny človek nepochopí. Doteraz aspoň pociťoval prítomnosť Otca, teraz mu nikto nesmie pomáhať. Je sám s našimi hriechami pred Božou spravodlivosťou. Jeho posledné slová sú: Dokonané je!
Pane, môj Spasiteľu, Ty si nás vykúpil. Z hĺbky svojho srdca Ti ďakujeme. Pri pohľade na kríž sa chceme naučiť, ako máme znášať vlastné kríže a utrpenie, ktoré nám Boh posiela.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

XIII. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš je mŕtvy. Za tri roky účinkovania, koľkých uzdravil, koľkým pomohol. Tých najvernejších zostala len malá hŕstka. Teraz jeho nehybné telo položili do lona trpiacej Matky.
Ježiš musel zomrieť za nás a na tretí deň vstal z mŕtvych. To je odpoveď mnohým na otázku: Prečo musím trpieť? Prečo musím zomrieť? Prečo sa musím zapierať? Jedine v kríži je odpoveď. Všetko naše utrpenie prijaté s láskou, naše umŕtvovanie prináša ovocie až v nebi, vo večnosti, kde povstaneme k novému životu.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

XIV. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú

L: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
V: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiša zabalia do plátna a položia do nového hrobu. Privalia k nemu veľký kameň a smutne odchádzajú domov. Zdá sa, že je koniec nádejam.
Pane, po Veľkom piatku prišlo nedeľné veľkonočné ráno. Radostná blahozvesť obletí okolím“ – Ježiš vstal zmŕtvych! Daj nám pochopiť Pane, že každá bolesť je prameňom požehnania a raz aj prameňom večného života v nebi.

L: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V: Aj nad dušami v očistci

Modlitba na záver:

Prešli sme s Tebou Pane, Tvoju krížovú cestu. Chceme sa vrátiť do nášho každodenného života posilnení. Ty si nás naučil, že sa nemáme zdráhať prijať kríž, utrpenie, bolesť. Ukázal si nám ako ich máme ochotne zobrať na svoje plecia a s láskou ich niesť. Len tak nás čaká oslávenie v nebi. Amen.

Zdroje:
J. Jurko, Š. Beňová, S. Beňo: Radostný návrat k Otcovi, 2000 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk