referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Má dnes ešte cirkev osloviť mladých
Dátum pridania: 22.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evelin5
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 024
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Svet môže byť dnes pre niekoho veľmi bezútešné miesto na život, pre iných zase plný vzrušenia a zázrakov. Život prináša problémy, ale aj radosti. Ľudia potrebovali a potrebujú nájsť význam a zmysel života a smrti. V dnešnej dobe hlavne mladí ľudia hľadajú niečo na naplnenie seba.

Kresťania by mali byť krstení v mene Ježiša Krista. Všetci kresťania sa pokúšajú, podobne ako Pán Ježiš, milovať Boha a druhých ľudí, šíriť jeho učenie a žiť podľa jeho príkladu. Veriaci človek má dôkaz o Bohu v samotnej viere, ktorá je Božím darom. Človek žijúci mimo cirkvi uvažuje a nevníma iba fyzicko - materiálne danosti, ale sa pýta po zmysle všetkého. Tak ako apoštol Peter pôsobil medzi Židmi, aj my by sme mali pôsobiť medzi mladými ľuďmi.

Mladí ľudia sa často zaoberajú otázkou slobody. Mladí hovoria: „ Chceme byť voľný, aby nás nikto neobmezoval, chceme byť slobodní.“ Izraeliti v egyptskom otroctve dostali od Boha úžasnú ponuku a oni ju prijali. Boh ich vyslobodil. Aj Ježiš prichádza zo svojou ponukou: „ Ak ostanete v mojom slove..., poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 31-32) Sloboda je slobodou, keď si dokážem vybrať z viacerých možností tú správnu. Ak to dokážem, vtedy som slobodný. Ježiš hovorí: „Pravda vás vyslobodí...“ Ak mladí ľudia dokážu rôzne veci dosiahnuť, prečo nemyslia na svoj vzťah s Bohom? Je preto pre nich správne rozhodnúť sa, čo verím, čo žijem a ako žijem vo svojej viere, ak nejakú mám a či mám záujem obohatiť sa. Aspoň raz každý človek uvažoval a túžil po stretnutí s Bohom, tak ako Mojžiš, Jozue, Samuel...

Spôsob ako im ukázať cestu kresťana sa prispôsobuje potrebám a záľubám našich súčasníkov. Ľudí dnes môže pritiahnuť k duchovným hodnotám poznanie radosti zo života s Ježišom. Každý človek má a môže nahliadnuť do čara života skrytého s Kristom v Bohu. Všetci sme povolaní ku svätosti, ale nikto nie je predurčený. Stačí si všimnúť evanjeliá. Je to cesta a výzva bojovať so sebou, zvíťaziť a stať sa poddajným nástrojom v Božích rukách. „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk1,15) Pán Boh chce s nami, s Tebou, so mnou, s ním nadviazať osobný vzťah vždy a za každých okolností. Záleží len na nás, či Jeho ponuku prijmeme.

Osobné stretnutie s Bohom má za následok premenu človeka, jeho obrátenie. Človek, ktorý neprijal krst a stojí mimo cirkvi sa nazýva pohan. Pohan v preklade znamená „hrubý, nízko stojaci“. Niektorí stále hľadajú vlastnú cestu k Bohu. „Ježišovi priatelia sú ľudia, ktorým veria aj ich nepriatelia.“ My máme všetkým napomáhať nájsť tú správnu cestu, cestu s vierou. „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5,16) Musíme sa vedieť orientovať aj v mape života a tou je Biblia.

Už malé deti sa pýtajú rodičov nepriamo o Bohu. S človeka nemožno vymazať túžbu po Bohu, je to vrodená túžba. Keď sa narodil Pán Ježiš v Betleheme, nikto netušil kto sa narodil. Ľudia , ktorí tu žili nevedeli aká spásna udalosť sa práve odohrala. Tak aj každý z nás, kto sa narodí, ešte nevie, čo ho v živote čaká a či práve ono nájde cestu, ktorú nám pripravil Ježiš. Cestu plnú spásy a milosrdenstva. Toto by si mali všimnúť najmä dospievajúci ľudia, ktorí stoja väčšinou na križovatke života a hľadajú niekoho, kto by im pomohol. Keby boli veriacimi, vedeli by, že Boh je tu s nimi a pomôže každej zblúdilej ovečke. Pán Boh hľadá ľudí každého veku. Nikde nie je napísané, ty nemôžeš veriť vo mňa, alebo nejaké vekové ohraničenie veriacich. Kedy a kde uveríme je len a len na nás a na naších skutkoch.

Dnes je ťažko povedať, že by mladí ľudia odmietali tradičné hodnoty, že opúšťajú cirkev. Tento vek je príznačný formou kritiky. V cirkvi a evanjeliu by mali vidieť orientačný bod, svoj život by mali sformovať tak, aby mal zmysel. Chlapci a dievčatá sa učia žiť pre druhých. Vedia, že ich život má zmysel vtedy, pokiaľ sa stane nezištným darom pre blížneho. Chcem dodať, že aj volanie k manželstvu je povolaním, Božím darom. V mladých ľuďoch jestvuje nesmierny potenciál dobra a tvorivých možností. Pán Boh potrebuje nadšenie mladých. Mladí stále hľadajú Boha. Dôležité je, aby mladí poznali cirkev a aby v nej videli Krista. Ježiš kráča s každým ako priateľ.

Niektorí mladí ľudia poznajú Boha od útleho detstva. Vedení rodičmi a kňazom, zapáčil sa im Pán a veria, dúfajú v neho. No v dnešnom svete je veľa takých, ktorí Boha ešte nemali možnosť poznať. My ostatní, ktorí ho poznáme by sme im mali ukázať cestu. Cestu viery s Kristom. Preto si myslím, že mladých ľudí netreba nútiť, nech sa každý rozhodne sám, ale Pán Boh má pre nich otvorenú náruč a čaká ich. Boh Otec nečaká len na mladých, čaká na všetkých veriacich, či neveriacich, aby uverili a vzývali Jeho meno sväté. Veď, je veľký náš Boh, je silný a mocný nič nie je čo neučinil.
 
Zdroje: Ján Pavol II. – Prekročiť prah nádeje, Písmo sväté – Biblia, Denník mladých 2/2003, Denník mladých 5/2004, Ako čítať Lukášove evanjelium , Michal Masár- Som, ktorý som, Myrtle Langleyová- Náboženstvo, Evanjelický východ 3/2005
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.