Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Budhizmus

Budhizmus je náboženstvo, ktorého kolískou sa stala Ázia asi pred 2500 rokmi. Dnes sa odhaduje, že na celom svete sa k budhizmu hlási okolo350 miliónov veriacich.

Budhizmus sa rozšíril z Indie do Číny, Japonska i do ďalších častí Ázie.

Zakladateľom budhistického učenia bol Siddhártha Gautama, ktorý žil v SV-nej Indii. Narodil sa okolo roku 563 pred Kristom a keď dosiahol vek 29 rokov, opustil domov ,aby sa venoval meditáciám a kázaniu. Už počas svojho života ( zomrel roku 483 pred Kristom) sa stal veľkým nábožným učiteľom.

Väčšina sôch Budhu ho predstavuje pokojne sediaceho s prekríženými nohami v lotosovej polohe. Budhova socha pripomína stúpencom jeho dobrotu a pomáha im pri meditácií a modlitbách.

Tibetskí duchovný sa volajú lámovia. Najvyšší láma je dalajláma a pančenláma.
Budhisti veria v reinkarnáciu. Osud človeka závisí od jeho činov v predchádzajúcom živote.

Budhisti veria, že ak budú nasledovať osemdielnu cestu, dosiahnu spásu a vykúpenie sa z utrpenia. Osemdielna cesta vedúca k spáse znie:

  1. Správne sebaskúmanie
  2. Správne myslenie a úmysel
  3. Správny rozhovor, otvorený a pravdivý
  4. Správny spôsob života, vrátane zachovania každého života
  5. Správne konanie, ktoré nikomu neublíži
  6. Správne a vytrvalé úsilie
  7. Správne chápanie prítomnosti, minulosti a budúcnosti
  8. Správne rozjímanie a meditácia

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk