referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Sekty a kulty
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: petrik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 155
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 

1 Vymedzenie pojmov sekta, kult

Niektorí porovnávajú náboženské sekty s kresťanstvom, poukazujú na ich nebezpečenstvá a pozornosť venujú aj prevencii.
Podľa P.Baltu: „slovo sekta pochádza z latinského slova sequere, nasledovať. Prívrženci sekty nasledujú svojho učiteľa. Sekta je skupina osôb, ktorá sa vo vnútri nejakého náboženstva vyznačuje vlastným výkladom náboženských, etických alebo iných otázok. Napríklad kresťanstvo vyzeralo spočiatku ako sekta vo vnútri judaizmu. Aj islam vyzeral ako sekta medzi monoteistickými náboženstvami vychadzajúcimi z Biblie.

R. Enroth definuje sektu a kult porovnaním s cirkvou: „ Zo sociologického hľadiska existujú dôležité rozdiely medzi kategóriami cirkev a sekta alebo kult. Cirkvi sú náboženské organizácie, ktoré prijímajú kultúru, v ktorej žijú; to znamená, že sa v rôznej miere prispôsobili prevažujúcim kultúrnym a spoločenským skutočnostiam. Sekty a kulty na rozdiel od cirkví domácu kultúru odmietajú. Tieto skupiny sú obvykle do značnej miery cudzie i ostatným dominantným spoločenským štruktúram a prevládajúcej kultúre.

Jestvuje veľké množstvo všeobecne uznávaných definícií slova sekta a kult, hoci sotva možno vymedziť deliacu čiaru medzi nimi, či dokonca určiť rozdiely medzi kultom a sektou.

2 Znaky, typy siekt a kultov a získavanie nových členov

2.1 Typické znaky siekt

Vo všetkých sektách nájdeme niektorý z týchto znakov:

 1. Autoritárske vedenie. Rozhodujúcim rozmerom všetkých sektárskych organizácií je panovačné vedenie. V každej organizácii je osobným kúzlom obdarený človek, vodca skupiny. Ten vyžaduje vernosť a oddanosť. Mnohí si dávajú rôzne tituly, ako napr. majster, otec, apoštol, posol, mesiáš a pod.
  Tak ako to uvádza R. Enroth: „Vedúci má autoritu ako nad učením, tak nad praxou, a členovia organizácie prijímajú jeho výklady bez pochybovania. Chápanie vlastnej totožnosti u členov skupiny a ich životné ciele sú novo definované a majú zmysel len v spojení s vodcom.
 2. Elitárstvo a výlučnosť. Tieto spoločnosti vzbudzujú vo svojich členoch pocit výnimočnosti a nadradenosti. Tak ako to uvádza Z. Vojtíšek: „ Nie je treba pripomínať, že pocity výlučnosti dodávajú nasledovníkom takýchto skupín sebavedomie a posilujú ich postavenie v spoločnosti. Opustiť skupinu tohto typu znamená súčasne opustiť i prostredie spoločenskej sebarealizácie a zradiť to, čo v človeku utvára pozitívny obraz o ňom samom.
 3. Šírenie dogmy. Sektári tvrdia, že ich učenie, je neomylné a o jeho pravdivosti nesmie nikto pochybovať. Podľa H.F. Becka: „Kulty sú veľmi dogmatické. Z toho vyplýva, že vôbec netolerujú nijaké odchýlky od svojho učenia a spôsobu života.
 4. Presné pravidlá a zásady pre život každého člena. Všetci stúpenci ich musia bez výhrad dodržiavať. V sektách nevládne atmosféra slobodného myslenia a rozhodovania.
 5. Viera je povýšená nad rozumové poznanie. Podľa Z. Vojtíška: „ Podceňovanie rozumu sa často skrýva za vedu alebo sa rozumu pripisujú predovšetkým vojny, katastrofy a hrozby 20. storočia. Skúsenosti, pocity a zážitky sú uprednostňované pred rozumom. Býva znižovaná hodnota poznania a nezriedka sa opovrhuje vzdelaním.
 6. Prenasledovanie. Stúpenci siekt tvrdia, že sú pre učenie prenasledovaní a všetci, ktorí ho nehlásajú sú nepriatelia. Tak ako to uvádza R. Enroth: „ Vedomie prenasledovania je jedným z charakteristických znakov všetkých nových náboženských hnutí.
 7. Sankcie a tresty. Člen, ktorý sa neprispôsobí praktikám sekty, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania. Podľa R. Enrotha: „ Tí, ktorí neprejavujú patričnú oddanosť, majú príliš mnoho otázok, neriadia sa pravidlami alebo sa otvorene búria, sú potrestaní, formálne vylúčení alebo požiadaní, aby zo skupiny odišli.
 8. Psychická manipulácia. Využívajú rôzne techniky psychickej manipulácie pri získavaní stúpencov a ich ovládaní. Podľa P. Remeša: „ V sektách manipulácia prebieha zákernejšie, neustále sa apeluje na svedomie človeka, operuje sa s pojmami autonómia, sloboda a nutnosť rozhodovať sám za seba. To je na úrovni myslenia.
  Pri získavaní nových členov sa používa psychická manipulácia, „love bombing“- bombardovanie láskou a sľuby o vyriešení všetkých osobných aj celosvetových problémov.
 9. Uzavretosť a utajovanie informácií o skupine.
  Viacerí autori sa zhodujú v charakteristických znakoch zhubných kultov a siekt, ktoré sú pre ne typické a odlišujú ich od normálnych spoločenstiev.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.