referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Porovnanie dvoch monoteistických náboženstiev - judaizmus a kresťanstvo
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: GreenEyed
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 491
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
Kresťanstvo

Vznik:
- zakladateľom je Ježiš Kristus – žid, ktorý sa narodil Márii a Jozefovi v Betleheme. Vyrastal v malom galilejskom mestečku, postupne okolo seba zoskupil žiakov (12 učeníkov)
- Ježiš Kristus je jediný syn Boha, ktorý je stvoriteľom sveta a života. Počatý bol Duchom Svätým v tele nepoškvrnenej panny. Ježiš bol vo veku 33 rokov ukrižovaný, na tretí deň vstal z mŕtvych. Na zemi jeho učeníci na čele s Petrom šírili kresťanstvo medzi ľudom.

Podstata kresťanstva:
 1. viera v jedného Boha, v ktorom sú tri božské osoby – otec, syn a duch svätý (Boh Otec je stvoriteľom, Boh Syn zjavil ľuďom Božiu lásku a Boh Duch Svätý vedie spoločenstvo veriacich). Ježiš Kristus zomrel na kríži, aby vykúpil naše hriechy. Na konci sveta príde naspäť na Zem – posledný súd.
 2. zjavené náboženstvo (vzniklo prakticky zo židovstva)
 3. Starý a hlavne Nový zákon – 4 evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš, Ján) + Skutky apoštolov + listy sv. Pavla. Tieto spisy vysvetľujú pravé učenie Ježiša Krista, opisujú počiatky Cirkvi a predpovedajú jej slávne zakončenie.
  10 Božích prikázaní, 5 cirkevných prikázaní
 4. presná hierarchia:
  pápež – nástupca Petra, hlava Cirkvi, určený z vôle Božej, sídli vo Vatikáne, je to viditeľná hlava Cirkvi (neviditeľná je Ježiš)
  kardináli – volia pápeža a sú jeho poradcami, pôsobia po celom svete a informujú pápeža o potrebách Cirkvi
  biskupi – nástupcovia apoštolov, zodpovední za miestne Cirkvi, pápež ich zvoláva na koncily
  kňazi – v stálom kontakte s veriacim ľudom, kážu v kostoloch
  rehoľníci a rehoľníčky – z vernosti evanjeliu sa zriekajú sveta a venujú sa modlitbe, dobrovoľne prijímajú chudobu, poslušne idú tam, kam ich pošlú predstavení, venujú sa charitatívnej činnosti a vzdelávaniu (učitelia náboženstva)

Zvyky a obrady:

 1. kresťania Boha uctievajú spoločne, preto sa pravidelne stretávajú v kostole na svätej omši
 2. sv. omša – na obraz Poslednej večere, má dve časti: bohoslužba slova (čítanie a vysvetľovanie Písma) a bohoslužba obety (premena chleba a vína na skutočné telo a krv Ježiša Krista, veriaci ich prijímajú z rúk kňaza). Počas tohto sa spievajú cirkevné piesne a odriekajú sa modlitby a prosby.
 3. 7 sviatostí – sú to hmatateľné znamenia duchovnej činnosti a sú to: krst, birmovanie, sviatosť oltárna, sviatosť zmierenia (spoveď), sviatosť pomazania chorých, sviatosť posvätenia kňazstva, sviatosť manželstva
 4. nedeľa – sviatok v týždni, tiež vychádza z Genezis, ale týždeň sa začína pondelkom
 5. kostol – miesto stretávaní kresťanov (myšlienka spoločného modlenia vychádza z Biblie – tam, kde sa viacerí z vás ku mne modlia, tam som ja medzi vami). Väčšina (hlavne starších) stavieb je do tvaru kríža, pričom ľavé a pravé krídlo tvorí sakristia a spovedelnica.
 6. ochrana života – pre kresťanov je smrteľným hriechom spáchať samovraždu alebo zabiť niekoho iného, rovnako teda eutanázia a interrupcia
 7. sedem hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť
 8. dary Ducha Svätého (získavame pri birmovke) – múdrosť, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia

Kresťanské sviatky:
Advent, Vianoce – narodenie Pána
Pôst a Veľká Noc – najväčší kresťanský sviatok, 40 dní pred Veľkou nocou začína pôst – spomienka na Ježišových 40 dní na púšti, kedy bol pokúšaný diablom a tiež na jeho utrpenie na kríži. Kvetná nedeľa – príchod Ježiša do Jeruzalema (vítali ho palmovými listami), Veľký Piatok – ukrižovanie, Veľkonočná nedeľa – zmŕtvychvstanie
Nanebovstúpenie Pána – 40 dní po Veľkej noci, Ježiš sa naposledy viditeľne zjavil učeníkom
Turíce – o desať dní neskôr, sú to sviatky ducha Svätého

POROVNANIE JUDAIZMU A KRESŤANSTVA

Spoločné znaky:

 • viera v jedného Boha
 • uznávanie Starého zákona
 • zjavené náboženstvá
 • ohlasujú príchod Mesiáša
 • snaha o krajší svet, pomoc druhým
 • slávenie posledného dňa v týždni na pripodobnenie Bohu

Rozdiely:

 • v kresťanstve viera v Ježiša ako Božieho Syna
 • kostoly a synagógy
 • cirkevná hierarchia
 • obriezka a krst
 • kresťanstvo menej príkazov
 • a obmedzení (jedlo, pôst)

 

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.