referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Starostlivosť o chorých v Jakubovom liste
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: poklad
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 407
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Úvod

Láska k blížnym je jednou z ťažiskových tém Kristovho učenia. Poslanie túto lásku k blížnym ďalej šíriť zveruje Kristus apoštolom a tým celej Cirkvi.

V nasledujúcej práci sa chcem zamerať práve na jednu z foriem prejavovania lásky k blížnemu, a to na starostlivosť a službu chorým. V prvej časti uvádzam krátky pohľad na to, ako sa zmenil postoj voči chorým a chorobe v Novom zákone oproti Starému zákonu. V ďalších častiach bude ťažisko spočívať na danom texte z Jakubovho listu (Jak 5, 14 - 15), ktorý hovorí o viacerých aspektoch starostlivosti o chorých. Je tu krátky pohľad na prax pomazania olejom v Starom zákone, Novom zákone a kam túto prax posúva spomínaný text. Nasledujúca kapitola je venovaná úlohe modlitby v starostlivosti o chorých, jej účinkom a dôležitosti. Záverečná časť práce sa hovorí o ekleziálnom chápaní služby chorým, ktorí aj napriek chorobe sú členmi cirkevného spoločenstva.

Starostlivosť o chorých v Novom zákone

V staroveku bola choroba považovaná za trest božstiev za nesplnenie kultových úkonov. Výraz hriech je tiež výrazom označujúcim chorobu. Toto hľadisko prevažuje aj v Starom zákone, aj tu sa dáva do súvisu choroba s Božím trestom, mala byť nástrojom odplaty za zlé skutky(Dt 28, 58; 2 Krn 21, 18; Job 33, 17 - 19). V Novom zákone Ježiš prelomil židovský názor, že choroba je trestom za hriech. Ježiš hovorí o tom, že choroba môže byť aj prostriedkom Božej lásky, ktorou nás Boh napomína, skúša, ale aj zdokonaľuje(Jn 9, 3; 2 Kor 4, 16 - 17).

Starostlivosť o chorých a slabých má u Ježiša významné miesto. Sám uzdravoval ľudí, mnohé z jeho zázrakov sa týkajú práve uzdravenia od rôznych neduhov(Mt 8, 16 – 17; Mk 2, 1 – 12; Jn 6, 2). Moc uzdravovať mali aj apoštoli. V Ježišovom mene sa aj ich pôsobením dejú zázraky uzdravenia. Kristus, keď posiela Dvanástich, prikazuje im: „ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte.“( Mt 10, 8) Chorí teda boli tiež predmetom Ježišovej starostlivosti, pôsobenia a zázrakov a túto starosť o nich zveruje apoštolom a tým aj celej Cirkvi.

Mohlo by sa zdať, že uzdravovanie a pomoc chorým to boli len zázraky a nadprirodzené uzdravenia. Nie je to však tak. Apoštoli bojovali proti chorobe jednak modlitbou, ale aj prirodzenými prostriedkami.( Kol 4, 14; 1 Tim 5, 23; Jak 5, 14) Teda popri modlitbe aj pomazanie olejom, ale aj striedmosť a aj starostlivosť o telesnú stránku.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sväté Písmo, SÚSCM, Rím, 1995, Trutwin, W., Mága, J. & Co.: Otváral nám Písma, Kňazský seminár Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, 1993., Sväté Písmo pre každého 2/2003, Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava, 2003, Novotný, A.: Biblický slovník, Ústřední cirkevní nakladateství, Praha, 1956, Vrablec, J., Jarab, J., Stanček, Ľ.: Choďte aj vy do Pánovej vinice II., SSV, Trnava, 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.