referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Sapienciálna literatúra
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 753
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Sapienciálna literatúra

- patrí sem: Kniha múdrosti, K. prísloví, K. Sirachovcovho syna, K. Jób, K. Kazateľ, K. žalmov, Pieseň piesní
- vzniká- v kruhu učencov Soferim = múdri ľudia
- v období po zajatí po zajatí proroci prestávajú mať svoje významné postavenie → zánik
- význam stráca hovorené slovo, do popredia sa dostáva napísané slovo
- hlavná téma : múdrosť = znamená mať bázeň pred Bohom (praktické rady : ako si nájsť dobrú ženu...)

Kniha Kazateľ

- hl. téma: hľadanie zmyslu života
- kľúčový verš: Márnosť nad márnosť. Všetko je márnosť. Márnosť = zbytočnosť
- tradičné vysvetľovanie k.K. spočíva v tom, že pozemský život je zbytočný, preto sa treba utiahnuť do kláštora (Tomáš Akvinský)
- lit: zmysel: - heb. hebel = márnosť = pominuteľnosť
-K. prichádza k záveru: keďže všetko je pominuteľné, treba žiť naplno prítomný okamih a dopriať si blaženosti vo svojom živote, táto blaženosť je prežívaná v bázni pred Pánom

Kniha Žalmov

- obsahuje 150 žalmov, z rozličného obdobia, najviac žalmov je z obdobia monarchie, iné po babylonskom zajatí
- autorstvo pripisujú kráľovi Dávidovi
- lit. druhy:

-chválospev: žalm, ktorý ospevuje Božiu velebu
-žalospev: jednotlivec alebo národ sa obracia na Boha v ťažkej situácii, je ich najviac (žalm 22)
-vďakyzdanie: (žalm 40), žalmista ďakuje Bohu za víťazstvo, ochranu,...
-kráľovské žalmy: oslavujú kráľa pri rôznych príležitostiach (žalm 21)
-blahoslavenstvá: (žalm 1) , oslavujú Boha, ktorý požehnáva človeka, ktorý žije bohabojný život
-sapienciálne žalmy: (žalm 39), mravné ponaučenie
-preklínacie žalmy: (žalm 35), spôsob obrany proti nepriateľovi ( nie sú tam prekliatia proti nevinným)
-historické ž.: dejinné udalosti
-kultové ž.: využívali sa pri bohoslužbách

Štruktúra žalospevov:

1)oslovenie: modlitba je osobným rozhovorom, ktorý začína oslovením
2)sťažnosť:

a) proti Bohu
b) voči sebe- sťažuje sa na svoje rozpoloženie
c) voči iným
3) pohľad do minulosti
4) motívy: prečo by mal Boh pomôcť, podľa SZ Boh pomáha najmä preto, že je svätý, nie je v ňom zlo, je verný
5) prosba:
6) oslava: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“ – zavŕšenie v žalme 23

Význam modlitby: modlitba človeka vnútorne premieňa - žalmy nás vyzývajú k modlitbe, ktorá je úprimná

Kniha Jób

-zaraďujeme medzi spisy (tuby)
- Vznik: 5-3 stor.pr.Kr., autor – neznámy v kruhu Soferim
- Hllavná téma: Prečo musí trpieť spravodlivý človek?

- Hl. postava : Hus (bol to Moab), vymyslený príbeh
- na začiatku obraz muža šťastného, bohatého, ktorý má početné potomstvo, statok, do toho vstupuje rozhovor Boha a satana...
- 3 postoje k utrpeniu:

1) traja priatelia: utrpenie je trest = reprezentuje tradičný postoj. Traja priatelia: “Ak trpíš, musel si zhrešiť.“ No Jób sa bráni, že ničím sa neprevinil voči Bohu.
2) štvrý priateľ: Boh si nás utrpením vychováva, chce nás niečo naučiť cez utrpenie
3) Jób: nerozumie, prečo trpí, ale pred Bohom je úprimný, aj keď vyčíta Bohu, prečo sa narodil, no neodvracia sa od Boha.

Jób adresuje svoj výkrik bolesti Bohu: Jób nevyriešil problém utrpenia, nie všetko je pochopiteľné človekom, sú veci, ktoré sa nedajú pochopiť.

Záver knihy je prekvapením. Boh vzkypel proti priateľom, Boh vyzdvihol Jóba vďaka jeho pravdivosti, Boh mu všetko vrátil (potomstvo a bohatstvo). Odmenil Jóba za jeho pravdivosť: i keď trpel, ostal pri Bohu.

Pieseň piesní = Veľpieseň

Vznik: 4-2 stor. pr.Kr. Názov = najkrajšia pieseň - je to ľúbostná poézia, v ktorej ON a ONA predstavujú všetky ľudské páry, ktoré prežívajú zázrak lásky medzi
mužom a ženou.
-autor používal obrazy z prírody, rastlinného a živočíšneho života
- Interpretácie knihy:

1) alegorická (alegória = inotaj)

a) u židov: videli v tejto poézii vzťah lásky medzi Jahvem a jeho ľudom
b) kresťanská tradícia: vzťah Ježiš Kristus – cirkev, duša – Boh

2) literárna: prikláňa sa k nej väčšina biblistov. Ide o lásku medzi ženou a mužom = má zmysel sama v sebe

Posolstvo knihy: je v súlade s knihou Genesis . Vzťah muža a ženy: monogamia, heterosexualita, rovnoprávnosť. Je tu veľmi silná viera v lásku, ktorú nemôže nič ohroziť.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.