Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náboženstvá

Každý kontinent na Zemi a každý štát si myslí, že náboženstvo v ktoré veria ľudia v krajine je to pravé. Aj keď často nevedia jeho význam a ešte častejšie sa tým zákonom náboženstva neriadi, verí v to čo musí.

Napríklad naše Slovensko, ale tak isto aj Česko, Maďarsko a iné. Nemusíme spomenúť len "kresťanské štáty", ale aj islam a iné náboženstvá. Človek nemá veriť v to čo musí, ale v to o čom sa sám presvedčil, že je pravda. Nemôžeme odsudzovať islamistov, že zabíjajú ľudí (nie, že by som s tým súhlasil), ale z histórie vieme, že to isté robili aj "kresťania" počas križiackych výprav, kde zabíjali aj Židov (ktorých mali chrániť) aj Moslimov. Veriť v Pána Boha neznamená zabíjať ľudí preto, že oni majú iní názor.

Najprv sa každý musí podívať sám do seba. Sme my bez hriechu? Nikdy sme neklamali, nekradli alebo nepodvádzali? Každý z nás je HRIEŠNY ČLOVEK!!!

Toto sa však dá zmeniť jedine vierou v živého Boha a Jeho Syna Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži. Stačí však uveriť v to, že on zomrel za naše hriechy a tým sme získali večný život. Ja sám osobne verím v posmrtný život. No ľudia, ktorí neveria v Pána Ježiša Krista budú hodení do pekla.

"Lebo tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život v Ňom."

BIBLIA Ján 3/16

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk