Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozjímanie o zastaveniach na krížovej ceste II.

Úvodná modlitba:

Pane Ježišu Kriste, daj nám milosť hlbokého prežitia Tvojho utrpenia, bolesti a smrti na kríži. Nauč nás v kríži hľadať posilu pre náš každodenný život.


Bol si tam

1. Bol si tam, keď bol umučený Pán?
Bol si tam, keď bol umučený Pán?

R.: Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili.
Bol si tam, keď bol umučený Pán.

2. Bol si tam, keď sa krvou potil Pán?

3. Bol si tam, keď ho Peter zapieral?

4. Bol si tam, keď ho vojak bičoval?

5. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán?

6. Bol si tam, keď bol umučený Pán?


Kríž je znakom spásy

R.: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený. Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný, za nás.

1. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín, z lásky si sa oddával, z lásky pod svoj kríž.
2. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín, Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním.
3. Pozri, Pane, hľa tu, na mňa úbohého, pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.Zastavenie I. – Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Boží Syn stojí pred ľudským súdom. Pilát na ňom nenachádza vinu, ale ľud kričí: „Ukrižuj ho!“

Nauč nás Ježišu pokorne prijímať nespravodlivé obvinenia, nauč nás vtedy mlčať. Prosíme ťa daj, aby sme nikoho neodsúdili slovom alebo v našich myšlienkach.


Zastavenie II. – Pán Ježiš berie kríž na plecia

Ježiš Kristus berie na svoje plecia kríž, od ktorého závisí naše vykúpenie.

Pane, každý z nás má svoj kríž. Niekedy až príliš ťažký. Môže to byť ťažká choroba, telesná nevládnosť, strata zamestnania, nevydarené deti, nešťastné manželstvo, ... Daj Pane, aby sme pochopili, že ochotne prijatý kríž sa stáva krížom víťazstva.


Zastavenie III. – Prvý pád Pána Ježiša

Ježiš padá pod ťarchou našich hriechov a chýb.

Každý hriech nás vylučuje z rodiny Božích detí, zo spoločenstva bratov a sestier. Ježiš nás ani vtedy neopustí. Podáva nám pomocnú ruku a službou Cirkvi nám odpúšťa hriechy. Pane, ďakujeme Ti, že si nás naučil vstať a kráčať ďalej.
Zastavenie IV. – Stretnutie s Matkou

Pokúsme si v duchu predstaviť, čo sa odohrávalo v tejto chvíli v srdci Matky a Syna.

Každý rodič doprevádza svoje dieťa počas jeho života. Vo chvíľach šťastia, pohody, ale aj vo chvíľach utrpenia a bolesti. Ak mu nemôže inak pomôcť, tak modlitbou určite.


Zastavenie V. – Pomoc Šimona

Šimona bolo treba prinútiť, aby pomohol. Keď sa však dotkne kríža, pochopí, že nesie svoje vykúpenie. Obráti sa on a celá jeho rodina.

Pane Ježišu, nauč nás, aby sme boli blížnym Šimonovi nie z donútenia, ale s radostným vedomím, že slúžiac iným slúžime Tebe samému.


Zastavenie VI. – Veronika

Predrala sa cez zástup a vlastnou šatkou utrela Ježišovi krvavú a spotenú tvár.

Pane Ježišu, aj do našej duše vtlač svoju svätú tvár a nech sa postupne stávame Tebe podobnými vo svojich skutkoch.


Zastavenie VII. – Druhý pád Ježiša

Bol to ťažký pád. Ježiš má čoraz menej síl. Naše opakované hriechy ho oslabujú ešte viac.

Pane Ježišu, prosím Ťa, posilni nášho ducha, upevni v nás dobro, aby sme neupadli do predošlých hriechov.


Zastavenie VIII. – Jeruzalemské ženy

Pán Ježiš napomína plačúce ženy s veľkou láskou.

Pane Ježišu, na našej ceste kríža môžeme tiež časom zostať sami, prosíme Ťa, pošli nám nejakého človeka, ktorý svojou prítomnosťou alebo dobrým slovom pomôže nám niesť ťažkosti. Nauč aj nás okom viery pozerať na našich blížnych, pomáhať im niesť ich kríže a mať s nimi súcit v trápení.


Zastavenie IX. – Tretí pád Ježiša

Bolo to už na úpätí Golgoty, za múrmi mesta. Bol to ťažký pád. Vyzeralo, že Ježiš nedôjde na Kalváriu. Po chvíli vstáva, berie kríž na svoje plecia, lebo od toho kríža záleží vykúpenie celého sveta.

Pane Ježišu, keď vo svojom živote padneme pod ťarchou problémov a ťažkostí tak, že už nemôžeme vstať, ukáž nám prosím Ťa svoje veľké milosrdenstvo, aby sme nikdy nepochybovali, ale odhodlane Ťa nasledovali až na horu obety, ale aj víťazstva.


Zastavenie X. – Vyzliekanie šiat

Z doráňaného tela Krista strhli aj to posledné dokrvavené rúcho.
Pane Ježišu, ľudia okolo nás veľmi odhaľujú svoje telá. Nauč nás vážiť si svoje telo a mať úctu aj k telám iných. Daj nám oči čisté, aby sme v druhom človeku videli Teba.


Zastavenie XI. – Pribíjanie na kríž

Ježiš pritom prežíval nepredstaviteľné bolesti, ale on trpel s láskou za nás.

Pane, vieme, že každé naše utrpenie je účasťou na Tvojom ukrižovaní. Učiň, aby sme svoje kríže, ktoré sú aj Tvojimi krížmi mali radi a uvedomili si, že sme spolu s Tebou ukrižovaní.


Zastavenie XII. – Smrť na kríži

Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vypustil ducha.

Pane, učíš nás ako máme umierať, odovzdajúc svojho ducha do rúk Boha. Učiň, aby sme denne z lásky k Tebe zomierali v obetovaní sa pre druhých.


Zastavenie XIII. – Skladanie z kríža

Mŕtve Ježišovo telo položili do lona Panny Márie, ktorá ho s láskou objíma.

Pane, ďakujeme Ti, že si zostal na kríži až do konca. Daj nám silu, aby sme aj my zostali na krížoch svojho povolania až do konca, aj keď sa nám veľakrát bude chcieť utekať preč.


Zastavenie XIV. – Pochovanie Ježiša

Ježiša pochovali v hrobe, v ktorom zostal až do Veľkonočnej nedele.

Pane, my sa tak veľmi bojíme smrti. Daj, aby sme si uvedomili, že keď zomrieme, prídeme do náručia nášho najlepšieho Nebeského Otca.

Zdroje:
Jurko, J. - Beňová Š. - Beňo. S.: Radostný návrat k Otcovi, 2000, ISBN 80-88998-002-6 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk