referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Streda, 18. mája 2022
Sexualita, manželstvo ako dar
Dátum pridania: 07.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elvisko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 342
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
I. Manželstvo a rodina

V súčasnosti manželstvo a rodina je, žiaľ oslabovaná hodnotovo, morálne, ale aj postavením v spoločnosti. Narúšajú ju tu aj nevhodné sociálne či ekonomické podmienky. Jedným z neblahých javov dnešnej doby je narastajúca kríza v manželstvách vo svete. Problém krízy dnešného manželstva treba hľadať v samotnom človeku ako jedincovi, jeho hodnotovej orientácii, postojoch a vzťahoch k Pánu Bohu, k sebe a blížnemu. Keďže i manželstvo je „živou osobou“, je prirodzené, že sám prekonáva rozličné krízy, pretože krízy charakterizujú hlavne každý organický vývin. Je taktiež zrejmé, že krízy predstavujú pre manželov životnú skúšku. No manželom často chýba presvedčenie, že pre osobný vývoj môže byť prínosom zdravé prekonávanie kríz v manželstve. Tieto krízy sa kvôli takémuto postoju manželov prejavujú narastajúcim počtom rozvodov, ale aj snahou umožniť rozvod ľuďom cirkevne sobášeným. Keď Pán Boh ustanovil manželstvo, vyhlásil: „... a budú dvaja v jednom tele.“ Jednota v manželstve neznamená mať tajomstvo jeden pred druhým. Skutočná jednota v manželstve spočíva na veľmi hlbokej a vzájomnej úprimnosti a dôvere jeden pred druhým, založených mnohokrát na sebaobetovaní sa pre toho druhého. Sami sa môžeme realizovať iba vtedy, keď sa dokážeme darovať pre druhého. Sám človek môže seba objaviť iba v ozajstnom darovaní a obetovaní samého seba. Katechizmus Katolíckej cirkvi konštatuje, že sviatosť manželstva je znakom spojenia Ježiša Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Ježiš Kristus miloval svoju Cirkev. Takto milosť sviatosti manželstva zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života. Treba si otvorene povedať, že aj katolícki veriaci často koketujú s takou myšlienkou, že vernosť voči celoživotnému spoločenstvu, ktoré človek na seba dobrovoľne zobral, je niečo, čo presahuje ľudskú prirodzenosť samého človeka, a teda človek toho nie je schopný. Tento názor je veľmi rozšírený a zasieva v ľudských mysliach odpor voči akémukoľvek trvalému záväzku – kňazskému, rehoľnému či manželskému. Je aj preto hlavne úlohou Cirkvi napomáhať manželom v ich snahe o šťastné, pekné a vydarené manželstvo, ale aj manželom, ktorí sa pre rôzne okolnosti stali obeťami toho rozvodu. Veď mnohé manželstvá sa nerozpadajú preto, že manželia iba tak svojvoľne stratili chuť spolu ďalej žiť, ale hlavne pre to, že už viac naozaj nevládzu. Pre morálnu teológiu, ťažkosti v partnerstve a v manželstve predstavujú preto centrálny problém. Veľmi vhodnou pomôckou pre pastoračnú pomoc rozvedených partnerstiev je apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Familiaris consortio, ktorá je adresovaná biskupom a kňazom, ale aj veriacim celej Katolíckej cirkvi. Ako uvádza aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, sviatosť manželstva sa pre samotných manželov stáva stretnutím so samotným Kristom, ktorý „zostáva s nimi, dáva im silu vziať na seba svoj kríž a nasledovať ho, znovu povstať po svojich pádoch, navzájom si odpúšťať, vzájomne si niesť bremená, podriaďovať sa jeden druhému „v bázni pred Kristom“ a milovať sa nadprirodzenou nežnou a plodnou láskou.“ Katolícka cirkev však potvrdzuje sviatostný charakter a nerozlučiteľnosť manželstva. „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ „Každý z nás má svoju ľudskú cenu. Možno to bola u niekoho doba alebo jeho rodina, ktorá v ňom neprebudila ostatné rozmery. Ale tie v ňom sú. Spia. Čo tak skúsiť ich prebudiť? Žasli by sme. Cena človeka je nesmierna. V Božích očiach je vždy väčšia než v očiach sveta. Ak sme raz pozvaní na to, aby sme boli plnými, trojrozmernými, ak máme šancu zažiť, zakúsiť nové dimenzie

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.