Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

List birmovanca biskupovi

Vážená eminencia,


Touto cestou Vás žiadam o udelenie darov ducha svätého. Dúfam že mi umožníte vyrastať v lepšieho kresťana, zlepšovať sa vo svojej viere a byť príkladom pre ostatných veriacich i menej veriacich.


Na prijatie darov ducha svätého sa pripravujem pravidelne už dva roky. Zúčastňujem sa birmovných stretnutí, kde nám animátor podrobnejšie objasňuje veľa vecí týkajucich sa náboženstva, stretnutia bývajú veľmi zaujímave, veľa diskutujeme na určitú tému a lepšie tak potom chápeme veľa vecí. Myslím, že tieto stretnutia nám môžu len pomôcť. Pravideľne chodím do kostola a zúčastňujem sa duchovných obnov organizovaných v našej farnosti.


Po prijatí sviatosti birmovania by som aj naďalej chcel napredovať v kresťanskom živote a rozvýjať svoju vieru. Byť príkladom, v budúcnosti možno i pre moju rodinu. Chcem aj naďalej spoznávať Boha a zúčastnovať sa na stretnutiach, ktoré by rozšírili moje znalosti o Bohu. Taktiež sa chcem pravideľne zúčastnovať na bohoslužbách a svedčiť svojím životom o Bohu.
S pozdravom
_______________ meno

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk