Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Islam

ISLAM

- Islam je najmladšie monoteistické náboženstvo rozšírené po celom svete. Jeho názov je odvodený od slovného základu "salam", čo znamená mier. Je pokračovaním judaizmu (židovského náboženstva) a kresťanstva, s ktorými zdieľa
väčšinu prorokov a Boha.
- Islam, najrýchlejšie sa šíriace náboženstvo, založil prorok Mohamed v 7. storočí nl.
- Islam znamená „podriadenie sa božej vôli“ . Bohu sa treba úplne odovzdať. A možno povedať, že pre väčšinu ľudí nie je islam len náboženstvo ale aj spôsob života.
- Moslimovia veria v jediného boha (Allaha), v Ním stvorených anjelov, v Božie knihy, v prorokov – Adama, Noeho, Abrahma, Mojžíša, Ježiša,.

Veria v Súdny deň, v zodpovednosť za svoje činy, v plnú moc Boha nad osudom človeka a v posmrtný život. Posledný súd sa bude konať na konci času, a to zároveň podľa dvoch hľadísk, pravej viery i dobrých skutkov. Nestačí len jedno, treba oboje. Výsledkom súdu je buď večná blaženosť v raji alebo večné muky v pekle. Len bojovníci, ktorí padli za vieru vo svätej vojne, idú do raja priamo.

-Posledný Boží odkaz, ktorý bol ľuďom zaslaný bol zjavený prorokovi Mohamedovi prostredníctvom archanjela Gabriela.
- Svätou knihou islamu je Korán, zapísané výroky, ktoré Alláh zjavil Mohamedovi. Skladá sa zo 114 kapitol zvaných súry. Obsahuje náboženské, etické, právne, kultové a i. zásady a pravidlá konania.

-Väčšinu moslimov tvoria Arabi ktorý do vystúpenia proroka Mohameda žili ako kočovní pastieri a obchodníci. Najvýznamnejším mestom v tomto odľahlom kúte bola Mekka. Na rozdiel od všetkých miest v oblasti bola Mekka bohatá, pretože ležala na veľmi výhodnom mieste križovatky obchodných ciest. Blahobyt Mekky zabezpečovali i pútnici, ktorí putovali ku Kaabe, najposvätnejšiemu miestu Arabov. Dodnes tu leží Čierny kameň ( meteorit ). Vtedy sa tu uctievalo asi 300 bohov a bohýň, pričom Alah bol len jedným z hlavných bohov. Okolo roku 570 sa v Mekke narodil Mohamed .
Roku 610 sa Mohamedovi na vrchu Hirá zjavil v spánku archanjel Gabriel a vyjavil mu slovo božie, verše Koránu, ktoré prikazovali zničiť falošných bohov a ľud mal začať uctievať Alláha. Oznámil mu, že je prorokom a božím poslom. Prikázal mu burcovať a osvietiť ľudí a varovať ich pred hroziacim božím súdom. Mohamed začal v Mekke verejne kázať to, čo archanjel vyjavil ako podstatu viery: Alah je jediným bohom. Pred Alahom sú si všetci rovní a každý sa musí zodpovedať v deň najvyššieho súdu. Bohatý sa musia podeliť o svoj majetok s chudobnými. Mohamedovi prívrženci nazvali toto učenie islam, čo znamená odovzdanie sa do vôle božej.
Jeho učenie sa však nepáčilo všetkým a ako sa rozbroje zväčšovali, rozhodli sa Mohamedovi prívrženci opustiť Mekku. I Mohamed roku ušiel. Útek Mohameda sa nazýva hidžra a je to začiatok islamskej éry.

- Rozšírenie Islamu : Arabský polostrov, Afganistan, Katar, Turecko, Malé Divy

-Islam má 5 základných pilierov :

1. Šaháda
VIERA – šaháda, spočíva vo vete: „Vyznávam, že niet boha okrem Alaha a že Mohamed je jeho prorokom.“ Úprimným vyznaním viery sa človek stáva moslimom, maže sa tým jeho minulosť, znamená to akoby sa znovu narodil.

2. Saláh
V Islame existujú dva druhy modlitieb – povinné a dobrovoľné. Moslimovia sa povinne modlia päťkrát denne - pri východe slnka, ráno, na obed, poobede a pri západe slnka. Pred každou modlitbou je predpísaná rituálna očista. Moslimovia sa modlia na koberčkoch, otočení k Mekke.

3.Saúm
Počas denných hodín sa musia zdržať akéhokoľvek jedenia, pitia, fajčenia, pohlavného styku a iných pozemských radostí. Pôst dodržiavajú Moslimovia počas deviateho mesiaca (Ramadán) lunárneho kalendára 29 až 30 dní. Saum má naučiť Moslimov trpezlivosti a zdržanlivosti.

4.Zaká
Moslimovia sú povinní podporovať ľudí, ktorí sú v núdzi, či už sú to siroty, vdovy, chorí alebo žobráci. Z jeho príjmov po odrátaní všetkých životných nákladov svojej rodiny odovzdáva zo zvyšku 2,5%. Zakát je povinný len pre Moslimov, ktorí nie sú sami v núdzi. Zakát nejde len pre chudobných, ale aj na nejakú údržbu mešity.

5.Hadždž
Posledným pilierom Islamu je púť do Mekky, ktorú by každý správny Moslim mal absolvovať aspoň raz za život. Tento pilier ako jediný nie je povinný.
- Islam nie je len náboženstvo, je to aj vlastný štýl života.

Určuje sa napríklad tresty za spáchané trestné činy, napr.: odťatie ruky za kradnutie a bičovanie za opilstvo. Rodinný život zas regulujú nariadenia týkajúce sa manželstva, rozvodu, starostlivosti o deti a dedičských práv.

Zakázané je pitie alkoholu, úžerníctvo, jesť bravčové mäso a hazardné hry.

Podľa zákona môže mať muž štyri manželky, no dnes je to už skôr zriedkavosť.. Podľa tradície môže muž opustiť ženu, ak jej tri razy povie, že sa s ňou rozvádza, no žena to urobiť nemôže. Niektoré ženy nosia tradičné islamské oblečenie, ktoré im zakrýva tvár, ruky a vlasy, iné si na verejnosti odhaľujú len ruky a tvár.
Ženy majú obmedzené právomoci, nemôžu študovať – ľahšia manipulácia, sú brané len ako matky a za to sú uctievané. Rodina je veľmi vysoko hodnotená .

-Islamské bohoslužby sa konajú v mešitách. Sú otočené k Mekke a pred vstupom sa treba vyzuť a očistiť. Počas bohoslužby sa veriaci modlia, potom si vypočujú kázeň a zasa sa modlia.

-Už počas Mohamed sa začali politické rozbroje a moslimovi sa rozdelili na dve skupiny: A – Suniti – väčšina - Viac veriaci, dodržiavajú všetky zákony
B – Šíti – menšina – Menej veriaci, nedodržiavajú až tak prísne Korán, sú výbojnejší a emocionálnejší.

- Arabi už od obdobia Stredoveku – intelektuálne popredu – matematika, hygiena, vysvetlenia Aristotela , ...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk