Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svedkovia Jehovovi

Svedkovia Jehovovi

Názov Svedkovia Jehovovi založený na biblickom verši "Mne ste svedkami vy – to výrok Pánov." nesú od roku 1931 (Slovo "Pán" vyjadrené v pôvodnom texte starohebrejským "יהוה" čítajú ako Jehova. Podľa niektorých je správne znenie "Jahve" a znamená "Existujúci" alebo "Ten, ktorý je"), nakoľko originálna výslovnosť Božieho mena nie je známa. Predtým sa volali "Bádatelia Biblie".

Základné príručky
Hlavným zdrojom aktuálnych informácií pre svedkov je dvojtýždenník Strážna veža. Ďalším mesačníkom je časopis Prebuďte sa!. Hlavnou pomôckou ku štúdiu biblie je kniha Čo učí biblia?.
Vlastný preklad Biblie – Preklad nového sveta Svätých písiem – bol vytvorený za účelom preložiť celú bibliu do modernej reči, s použitím Božieho mena Jehova. Kniha je dielom päťčlenného prekladateľského výboru.

Dejiny
"Sionská strážna veža" (pôvodný názov) bola založená v Pittsburghu v USA Charlesom Taze Russellom v roku 1879. Bol jej prvým prezidentom. Zákony štátu New York vyžadovali zriadiť korporáciu a biblický dom v Allegheny už bol dosť malý a tak sa spoločnoť presťahovala do Brooklynu. Stala sa známou pod menom Watchtower Bible and tract society. Russell prezentoval učenie Biblie, a ohlasoval Kristovu prítomnosť. Z jeho výpočtov – podľa rozmerov egyptských pyramíd – predpovedal, že v r. 1914 nastane koniec sveta.

Onedlho však zavrhol myšlienku, že pohanské stavby faraónov, ktoré obsahujú mnohé špiritistické znamenia by mohli mať niečo spoločné s pravým uctievaním. Po Russelovej smrti sa prezidentom spoločnosti stal Joseph Franklin Rutherford. Okrem mnohých zmien v samotnom učení sa zmenil aj systém jeho šírenia. V r. 1931 dostala organizácia súčasný názov - Svedkovia Jehovovi. Tiež sa viac zosilnilo kázanie z domu do domu.

Novým prezidentom sa stal Nathan H. Knorr. V tomto čase boli niektorí presvedčení, že koniec sveta nastane v roku 1975. Húfne predávali svoje domy a majetky. Keď sa konca sveta nedočkali, po zime opustilo cirkev zhruba štvrť milióna členov.
Po smrti Knorra sa novým prezidentom stal Frederik W. Franz (zomrel r. 1992). Od r. 1980 vylúčil niekoľko jednotlivcov, ktorí podľa neho konali proti dielu Svedkov Jehovových.

Základné učenie Svedkov Jehovových
Učenie Svedkov Jehovových je založené na výklade Biblie, pri ktorom však textu dávajú iný zmysel, ako im dáva bežne kresťanská viera:

- Sú presvedčení, že jediní hlásajú biblickú pravdu. Všetky ostatné cirkvi podľa nich ovládol Diabol.
- Boh je jedna osoba, Jehova, a kedysi existoval sám. Jehova stvoril Ježiša, ktorý bol na nebesiach archanjelom Michaelom a spolu s ním tvoril vesmír. Na zemi bol človekom, nie Bohom. Keď ho Jehova vzkriesil z mŕtvych, vrátil sa na nebesia.
- Ježišova smrť na kríži, alebo – ako oni hovoria na mučeníckom kole – nikomu
- Jedinou zárukou spásy a večného života je ustavičné úsilie poslúchať Boha.
- Duch Svätý je neviditeľná aktívna sila, nabádajúca svojich služobníkov, aby plnili jeho "vôľu", nie je to iba osoba, ani Boh.
- Súčasný svetový systém ukončí Apokalypsa - Armageddonská bitka, ktorú prežijú len členovia Svedkov Jehovových, ktorí budú vládnuť na nebesiach s Kristom 1 000 rokov. V tomto čase nebudú choroby ani smrť ani nešťastie. Šelmy skrotnú a bude hojnosť.
- Keď prejde tisíc rokov, vstanú aj všetci ostatní z mŕtvych. Najlepších 144 000 z nich bude žiť na nebesiach, ostatní Svedkovia Jehovovi budú žiť na zemi vo večnej blaženosti, zbavení chorôb, hmotných starostí a plynutia času. Musia však oddane slúžiť svojmu bohu Jehovovi a bezvýhradne poslúchať všetky prikázania svojej cirkvi. Tí, ktorí zavrhnú učenie Svedkov Jehovových, budú zničení.
- Diabla z nebies vyhnali a Jehova plne ustanovil aj túto časť kráľovstva.
- Božie kráľovstvo na nebi bolo založené v roku 1914. Vtedy sa Kristus vrátil do svojho nebeského chrámu a začal s jeho očistou. Pozemskú časť svojho kráľovstva upevní počas života tých, ktorí žili v roku 1914.
- Každé zemetrasenie, hlad, katastrofa sú znamením blížiaceho sa konca.
- S obľubou tvrdia, že "Väčšina tých, ktorí teraz žijú, neuvidia smrť."

Požiadavky na člena
Cirkev nie je riadená ako veľký podnik, ktorý prináša zisk. Na čele stojí skúsená skupina vedenia, ktorej podliehajú v presnej hierarchii služobní riaditelia miestnych spoločností a oblastní služobníci.

Obmedzenia na členov:
- Svedkovia Jehovovi neoslavujú Vianoce, Veľkú noc ani narodeniny.
- Nesmú sa zúčastňovať náboženského vyučovania na školách.
- Nesmú prijať transfúziu krvi a ani ju darovať pre hrozbu "pošpinenia jednoty"
- Nesmú vykonávať vojenskú službu.
- Nesmú voliť alebo vyjadriť spolupatričnosť k nejakej zástave alebo krajine.
- Do roku 1965 bolo pre členov zakázané očkovanie, do roku 1967 transplantácie.

Základnou povinnosťou Svedkov Jehovových je poľná služba. Spočíva v šírení učenia návštevami domácností, rozdávaním literatúry a získavaní nových členov. V príručke dostávajú presné pokyny, ako sa zachovať pri rôznych situáciách pri získavaní nových členov.

Šesť krokov pri získavaní členov
Svedkovia Jehovovi vo Ľvove, Ukrajina

- Úvodná návšteva - počas nej sa člen náboženskej obce predstaví a venuje nejakú literatúru.
- Opakovaná návšteva - každý potenciálny veriaci dostane druhú návštevu. Počas nej sa člen obce pokúsi zistiť, ako literatúra zapôsobila a zároveň sa pokúša založiť domácu študijnú skupinu.
- Domáca študijná skupina - domáci si privedie priateľov, a spoločne u neho študujú niektoré z publikácii. Po niekoľkých týždňoch ho začlenia do väčšej skupiny, kde sa učením zaoberajú oveľa podrobnejšie.
- Sieň Kráľovstva - Po skončení domáceho štúdia pozvú uvedenú osobu do siene Kráľovstva. K dotyčnému sa správajú s kresťanskou láskou a pretože ju už dopredu pripravili, pochopí aj ich učenie.
- Návšteva - Potom ho vyzvú, aby sa v strede týždňa zúčastnil prednášok a učil sa chodiť od domu k domu na návštevy.
- Krst - Posledný stupeň pred prijatím medzi Jehových svedkov je krst.
Perzekúcie
Svedkovia Jehovovi sa nezúčastňujú politického života ani vojnových konfliktov. V dobe nacistického Nemecka bolo prenasledovanie najväčšie. V koncentračných táboroch museli nosiť ako označenie fialové trojuholníky. Prenasledoval ich aj stalinský režim v Sovietskom zväze a jeho satelitoch a marxistické a diktátorské režimy v Ázii a Afrike. Zakazovaní a väznení boli aj v pravicových režimoch Európy a Latinskej Ameriky i v demokratických štátoch (napr. vlna útokov v USA prebehla v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Jedným z hlavných dôvodov perzekúcie bol fakt, že odmietali slúžiť v armáde a brať do ruky zbraň, tiež akýmkoľvek spôsobom uctievať štát, jeho symboly (zdravenie vlajky, spievanie hymny) a predstaviteľov (napr. za nacizmu pozdrav Heil Hitler). V komunistickom Československu boli jednotliví členovia opakovane väznení pre odmietanie vojenskej služby.

Kritika
- časť verejnosti im vyčíta odmietanie krvných transfúzií, čo môže ohroziť život
- mnohých obťažuje ich aktívna misijná činnosť (obchádzanie bytov, zväčša vo dvojiciach)
- podľa niektorých psychológov, ale aj ľudí, ktorí zo spoločnosti odišli, je u členov spoločenstva vytváraná psychická závislosť a sú cielene pretrhávané sociálne väzby mimo organizácie
- neustále plánovanie konca sveta vyvoláva u občanov paniku

Svedkovia Jehovovi na Slovensku
Svedkovia Jehovovi sú šiestou najpočetnejšou náboženskou spoločnosťou na Slovensku, podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2001, sa k nim prihlásilo 20 630 obyvateľov SR. Zaregistrovaní boli Ministerstvom kultúry SR v marci 1993, hlavné sídlo majú v Bratislave-Rači.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk