Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svedkovia Jehovovi - Nebezepečné sekty na Slovensku

Svedkovia Jehovovi - Nebezepečné sekty na Slovensku

Žijeme v dobe, kedy sa mladí ľudia viac obzerajú po duchovne. Stále hľadajú niečo nové. Duchovno ako tradičné náboženstvo ich neoslovuje, lebo je pre nich akosi zložité a dostávajú o ňom len veľmi málo pravdivých informácií.

Hľadajú pre seba to pravé orechové. Chcú chvíľkové záležitosti, zážitky, ktoré majú prísť hneď. Paradoxne mi to často pripomína prechádzku v hypermarkete. Človek niečo hľadá a tak sa prechádza uličkami obchodu a z každého regálu na neho útočia ,,akcie“ mimoriadnych ponúk. Okultizmus, mágia, veštectvo, liečitelia-šarlatáni. V ďaľších regáloch ležia sekty, hnutia, ktoré šteklia uši a snažia sa tváriť ako seriózna cirkev, ale skutočnosť je veľmi iná, omnoho vážnejšia a do záhuby vedúca. Keďže už sa o túto tému nejaký čas zaujímam, chcem sa s vami podeliť o niektoré poznatky.

Veľmi nebezpečnou sektou na Slovensku sú Svedkovia Jehovovi, ktorých zvykneme nazývať ,,jehovisti“. Majú svoju stratégiu lanárenia ľudí. Ich obeťami sú často ľudia osamelí, starší atď.

Čo je veľmi nebezpečné pri ich prvom kontakte : snažia sa zakryť svoj odpor ku Katolíckej citkvi a nemajú problém o sebe vyhlásiť, že aj oni sú vlastne kresťania. Podarujú vám niektorý zo svojich časopisov : Strážna veža (Watch Tower) alebo Prebuďte sa! (Awake).

To je vlastne ich zdroj vedomostí. Slobodné štúdium Biblie je zakázané. Biblia sa študuje len v kontextoch a výlučne podľa návodov uvedených v týchto časopisoch.
Ak neodoláte pri prvom stretnutí, ponúknu Vám akési ,,domáce štúdium biblie“ a vtedy ste už vážnym adeptom ich lanárenia.
Po čase sa vás budú snažiť presvedčiť, že vlastne vy Bibliu vôbec nechápete. Preto vám odporučia najprv študovať materiály ich spoločnosti Jehovu, vďaka ktorým ju neskoršie (keď budete pravým služobníkom Jehovu) určite pochopíte. To je príklad cesty do tejto spoločnosti ľudí, ktorí vyhlasujú, že sú jediným zástupcom Boha Jehovu na zemi. Aj ich učenie, hoci tvrdia, že sa zakladá na Písme Svätom, je úplne zvrátené a bludárske.

Aspoň základné ich tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi:

- Ježiš Kristus nie je Bohom. Je len stvoreným (nie splodeným!) Božím Synom, ktorý bol pred príchodom na svet údajne archanjelom Michalom a po vzkriesení sa ním stal opäť (!)
- Duch Svätý, tretia Božia osoba podľa učenia svedkov Jehovových nie je osoba. Je to vraj len nejaká sila, ktorou si Boh pomáha.
- Svätá Trojica, teda Trojjediný Svätý Boh je podľa svedkov Jehovu výmysel diabla. Popierajú existenciu Najsvätejšej Trojice a tvrdia, že Boh je len v jednej osobe – Jehova.
- Ježiš Kristus podľa ich učenia neumrel na kríži, ale na kole. Tvrdia, že v pôvodných listoch Svätého písma bolo namiesto kríža napísané kôl. Ku krížu majú priam odpor.
- Pán Ježiš vraj nevstal z mŕtvych, ale Jehova ho opäť (nanovo) stvoril. Pôvodné telo Pána Ježiša vraj Jehova zničil.
- Človek po svojej smrti neexistuje – pretože podľa svedkov Jehovu človek nemá dušu. Preto nejde ani do neba, pekla, či očistca.
- Samotné nebo, peklo aj očistec spoločnosť Jehovu úplne popiera. Podľa nich človek po smrti ide do nejakého spoločného hrobu a tam spokojne odpočíva.
-Tiež popierajú prítomnosť Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti. Podľa nich sa večera Pána slávi len raz do roka, aj to ako spomienka. Tej sa však môžu zúčastniť len niekoľkí starší svedkovia Jehovovi, ktorí do sekty prišli pred rokom 1935.
- Veľkú nepriazeň prechovávajú svedkovia Jehovovi k Panne Márii. Tvrdia, že nebola panna a že mala so svätým Jozefom okrem Pána Ježiša ešte niekoľko detí.
- Popierajú všetky sviatosti (okrem krstu, ktorý je však svojský), neuznávajú kresťanské modlitby (ruženec je vraj diablov výmysel), zavrhujú sochy a obrazy... A samozrejme, svätú všeobecnú apoštolskú Cirkev považujú za bludársku, priam nenávisť chovajú voči zástupcovi Pána Ježiša na zemi – pápežovi.

Toto všetko sa dozviete väčšinou až vtedy, keď sú si istí Vaším vstupom do sekty. Nezabúdajte, že sú to horliví ľudia, srdeční a oddaní svojej organizácii, a to tak, že ak niečo vyhlási Ústredie spoločnosti svedkov Jehovu v Brooklyne (miestna časť New Yorku), tak sú povinní tomu veriť, aj keby bol v Biblii pravý opak.
Typické pre svedkov Jehovu pri nábore nových členov je zakrývanie toho, čo sa od vás ako budúceho „otroka” vyžaduje (všetci svedkovia Jehovu sami seba nazývajú otrokmi). Preto na záver ešte niekoľko vecí, ku ktorým sa zaväzujete, ak sa k nim rozhodnete pridať.

1. Zriekate sa nároku na svoj vlastný názor, nesmiete viac slobodne myslieť a hlavne uvažovať, či mať akékoľvek pochybnosti.
2. Nemôžete viac sami čítať Sväté písmo a najmä nad ním meditovať, pretože by vás to mohlo viesť do tmy (toto tvrdí zakladateľ svedkov Jehovových T. Russell).
3. Nebudete môcť sláviť Božie narodenie – Vianoce, ani Veľkú noc, nesmiete si pripomenúť narodeniny ani meniny.
4. Zaväzujete sa rozviazať akékoľvek vzťahy s rodinou, priateľmi a známymi, pokiaľ nie sú členmi spoločnosti Jehovovej. Nesmiete im ani len pomáhať, hoci by Vás nevyhnutne potrebovali.
5. Ak sa vášmu dieťaťu stane úraz a potrebuje transfúziu krvi, tak to nesmiete pripustiť a musíte dieťa nechať radšej zomrieť.
6. Musíte sa denne modliť a túžiť po tom, aby prišla celosvetová katastrofa, pri ktorej Boh zničí celý svet okrem svedkov Jehovových.
7. Boha nesmiete volať Otcom, ale výlučne Jehovom, pretože inak vás nevypočuje. Nesmiete vzdávať akúkoľvek úctu Pánu Ježišovi, pretože podľa svedkov Jehovových nie je Bohom.

Preto je veľmi dôležité mať sa na pozore pred týmto klamstvom. Často sa mnohí, ktorí naleteli takýmto bludom preberú, až keď sú v mlynčeku sekty a len ťažko sa odtiaĺ možno dostať.
Pre lepšie spoznanie problematiky odporúčam odkazy na svedectvá ľudí, ktorí sa už stretli s praktikami života v ,,jehovistickom raji“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk